Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
O AOTOE
aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10109-ΕΤΟΣ 36.-ΤΙΜΗ 1 .ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ οι ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΕ AWAY
Στις 590,84 μονάδες
Πτση 0,97%
ΤΗΝ 1Η 10ΥΝΙΟΥ
Nupahia
Σηκνει "ρολά"
η εστίαση, επιστρέφουν
τα γυμναστήρια
Σελ . 10
ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
Σελ. 9
ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ 28 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ
"Τέφυρα"
Τρεις θάνατοι
και 16 νέα κρούσματα
Με εισοδηματικά και περιουσιακά κρι-.
τήρια θα ενταχθούν οι πράσινοι και οι
κόκκινοι δανειολήπτες που πλήττονται
από την κρίση της Πανδημίας στο Πρόγραμμα της επιδότησης των δόσεων δανείων με υποθήκη στην πρτη κατοικία.
Το οικονομικό επιτελείο επιχειρντας να
αποτρέψει μια νέα γενιά κόκκινων δανεί.
ων ολοκληρνει τις επόμενες ημέρες το
Πλαίσιο του νέου προγράμματος το οποίο
θα έχει Περιορισμένη διάρκεια έως 9 μή
Θα υπάρξουν
ρυθμίσεις για τις
οφειλές στην εφορία
Σελ.5
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
νες .
Οι Πληροφορίες αναφέρουν ότu θα ξεκι νήσει τον Ιούλιο και θα ολοκληρωθεί τον
Μάρτιο του 2021 με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να υπολογίζεται στα 300
εκατ. Ευρ . Πρόκειται για ένα πρόγραμ μα-γέφυρα Που αποσκοπεί στην στήριξη
όσων έχουν λάβει δάνειο βάζοντας υποθήκη την κύρια κατοικία τους και θα διαρκέσει μέχρι να εφαρμοστεί το νέο Πτωχευτικό Πλαίσιο.
DIELAN
FRANCE
Το κράτος θα καταβάλλει κάθε μήνα την
επιδότηση Που θα καλύπτει ακόμα και το
90% του δανείου για τους Πράσινους δανειολήπτες εν η διαφορά θα Πρέπει να
πληρνεται στην τράπεζα από τους δανειολήπτες . Για την επιλογή των δανειολη πν αναμένεται να δημιουργηθεί ειδική
ηλεκτρονική Πλατφόρμα μέσω mς οπoίας
οι δανειολήπτες θα υποβάλλουν αίτηση
ένταξης στο Πρόγραμμα της επιδότησης
της μηνιαίας δόσης με βάση τα κριτήρια
Που θα καθοριστούν.
Η διαφάνεια είναι το " στοίχημα" ανάμε σα στους "πράσινους και τους κόκκινους" ,
OOIKOC vaoune Tns KouIgio
MOIDirloy Sli, Stdr
Το πλήγμα του
κορωνοϊού είναι
χειρότερο από
ότι υπολογίζαμε
ια οιτουρίσμό
VId TOV TOUPIOUO
Σελ. 6
Σελ. 11
Ο λογικός