Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
neH AMbres
HMEPHEJA ANEEAPTHTH NEPIDEPELAKH EOHMEPIAA ETOE APYEHE 1895 e
Η Ακρατινή Που τράβηξε
το ενδιαφέρον Μητσοτάκη
Hοικογένεια δικαιθηκε,
ηαπoημίωση περικόπηκε
4INASTIAO
weraPo
prChe po pe wpds
v00.000 nteai e tre ya Bo
10ι Πολεμιστές
δεν λύγισαν
TO 2020 GA
EINAI NOAY
ΔΥΣΚΟΛΟ .
MPATATONIETEI
OI AGANEIE
YOOITHPIEAN
KABAPIEMO
ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΙΟΝ
NOEOKOMEION
te. Tnpta
HPDEI:
0I UYXIKA
MAEXONTEE
TOY «OAPOI
THE AXATAI XOPIE
p o. ecad
ee, oponptra
ΑΓΝΟΗΣΕ
ΤΟΥΣ ΑΧΑΙΟΥΣ
ΗΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑ ΛΕΙΨΟΥΝ ΣΤΙΓΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Eela i lowe
Dalde yaldan
Aaladac eew dren
Malatan
larpic aluine
O tanap
ΓΡΑΦΟΥΝ
ANPALA
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΤΗΝ .n
rerroe
Οριστικά: Πεζόδρομος η (μισή) Μαιζνος
ep ye tealet
s pe opoi
DIMEPA MAZI ME THN EIvoov
πρonovήσεις
oto Motorsport
taa avele
O AXATAI
ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ
AANONONODEDNO.
TEPATETNOA
TE mAENYN ODAnoa
GANVERTAN EnvmENENP
PAAPNE APANDIE
e 2610 312530
6981 9333372(usitero
oNEAOnON