Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
IEMI TH 14 MAION 0
www.olymplobima.gr
YIL NAAEIAE
Έντονες αντιδράσες
των εκπαιδευτικν
στο νομοσχέδιο
n BA DXYB ME Tz KAMEPE
Η ΠΕΡΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΝΟ
MPOEXHNIO
Η AΝΙΚΚΙΝΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΕΜΟΥ
η θα ισχύσει για
αεροπορικά ταξίδια
και ξενοδοχεία στην Ε.Ε
Συμμετοχή της
Αντιπεριφερειάρχη
σε τηλεδιάσκεψη
για τον τουρισμό
naldaça amiv od mg
vavqutoon r y
ΕPΑ Κ ΔΡΑΣΕ
KΝ ΣΕ ΣΥΚΕΡΤΑΠΑ ΜΕ ΟΟΥΣ
TOYE OOPBZ
propolw va p
Oava tnaç onndçopoiçatp
n yort, ouplona, p
TI IPOTEINI H EAAHNIKH KYBEPNHEH
auran prw.
Npoono laçatouu poou apanpe
n arolo i mopved dn va vnng
andouçtaom tcon ou ane
κετοPAΣ
Εντός Μαϊου
θα ανακοινωθούν
τα φορολογικά μέτρα
ΕΝΧΥΣΤΟΥΡΜΟΥ
La mpda moun mou ms
wlag ou Vopy Top
ah ploun yeow upquod am-giogod arto hogdropog Sydu
KAI EZTIAEHE
Απολυμάνσεις σε
χρους του Δήμου
ΚΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΚΟ
wionçye naopoloyad ppawoguorK Du
omola, omaç rE DUupyoç Ooro
Xprono Inolpaç, oyiour youwp
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
DMAO KATEPINHZ
Εργασίες καθαρισμού
των εκβολν του Λουδία
adç mon pOmpa pion
O uroupydç d maçopapa und a pope
eurdo Depopor oopo o
ΠΑΤΗΔΙΕΥΚΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΣ ΣΤ ΟΤΡΑΚΟΚΑΛΛΕΡΓΕΙΕ
TEPNOE
HEAL ESTATE
Iugadeçmt
uada pooions
Το κευχαριστν της
Αντιπεριφερειάρχη
Πιερίας
nukouv ovon doppioa
en hamtorapue lupiat ano 52ru
Kapang Matolas
podpou
EnaysAuaIKà axivnra KaI
Kamp Maors
ΣΤΟΥΣ ΜΟΜΕΥΤ
Απορρου,
rpnda blns
ripoonag
youç oboopa
mpooi
www.tarpas. intoste pos gr
Deç conpaayaç long ne aa10 aodn
apannç alataç u pamponia omw mpon posmlaon
Συνάντηση του δημάρχου
Δίου Ολύμπου με στελέχη
του Λ.Ταμείου
IKTEO OAYMNOI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΝΙΚΑ ΕΡΤΑ
Τερνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
Tuvdmon
ripoludng o
στην Κατερίνη
Teplas, Aonpo
aponç tpavo an
mpoelic ou
A TquoUE
Δrpiς oΓΑμw μήμαος Κphrς eς A Ο ής
AB o Xpproç Nvo, ulioç m Emponit uA Taukou
NTapls
ΕΠΕΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΕΛΙΤΗΡΙΟΥΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΝΣ
Xo extoçmereos
Ζητά δίμηνη παράταση για ουσιαστική
διαβούλευση και υποβολή ενστάσεων
Με προϊnα mη τως στις
καλύτερες Τμές α το
ZTHNAMABEDPHEHXPHZEON THE
A apdraonemwumofo nonto ond uç Bruoçomy Aanipron
pipn yrg (nd pmoooumpo o o Namplrg o ruponeplaç,
Dmuç aaplpiomyoompa pos ou irmplu Hilas
Xanopmtoo
LyyuduaoTE TO Kakorpo
amortksopa
wa mpopquolmai rav tari ou Covid10 e tngT2351039303 & 34886
2nç Meprias Ti Kenspin
trà 251077377
kon stadinidislive.com