Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
16 νέα χρούσματα κορονοίού
στην Ελλάδα, 2.760 συνολικά
ACONAS
και 155 νεκροί
AvoxO wiwove 16 véa xọoiopaa oU Nogovoiou
SARSCOV-2 στη χέρι μες , εκ ων αείων οu 10 ανή
Kowv or yvesonig ovegods xpovopérew,
Ο ουνολικός ορθμός των ρουσμάτων είνα 270 , ε
|των οποίων το 55.46 αφορά άνδρες Από αντά , 610
22146) Bερούνται σχεnζέμενα με τ δι ατό o εξω
rο αι 1402 (50.656 ) είναι σχετ oμενα με ήδη γνο
στο χοονερα δ ουμποίέτς μας νοσηλεύονται διασολη pυμένo .
Η διάμεση ηυικία τους είναι 71 ετν 10 (5.7%) είvai yuvaixec xn ot nokocto ávðgec. To 96.4% fye
lμaοκείμενο νόσημα ή εέναι ηλιχιωμένου 70 env κα.
βνο, 88 οοθενείς έχουν εξBε από ns ΜΕΘ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
DEMITH 14 MAIOY N20- Ag. qior 59. Eroç: 380, 4,50 EYPQ -0 MAKEMONIE L OM ZANOnl 154MITI
KAOHMEPLNH
EO HME-P
http://www.agonas gr emailiagenASKAnmailcom TEKTIKÓ ikog sng EIHEE KHA, KATA IRS
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης
"Πρωτερχικός μας στύγος
η προστασία της ανθρπινης ζωή ,
της περιουσίας αλλά και
του φυσικού πλούτου του Τόπου μας"
Σύσκεψη ΣΟ.Π.Π. με τηλεδιάσκεψη
Σύσκεψη Υπουργν
με Περιφερειάρχη
Αντιπεριφερειάρχες
και Δημάρχους
στην Αλεξανδρούπολη
Dijurga xau siga 12:0, arrd ro nigas
rar zpoypapariautvav enddaiorar yaa
ror zagraspó ra Ekevbzglav Opdxys
Bei are Nopaggrie Klov aionepy TOu
Yπουγγού Εσωτερικίν κ. Παναγιτη Θα
edngunixov xau Tou Yyurongyni Mane
dorias-Bpixys x. Beidngen Kagioyăov
ME Tor Ilegigegeséezy AMO x. Xuriaro
Méne, rons zvorwonis Avagigegemiegrs
"Epere xa Podárys, rong keuanorig Avraregny qpendeges Yyrias, Oueoroyurmir xar Torevouori xu rong Agrdezons Tor Ieguggenanir Evorjrar Efeov sai Poditys
Ο Κορονοϊός και οι ουρές
στις τράπεζες, στη ΔΕΗ
και τις Δημόσιες Υπηρεσίες
πραγματοπoυ θηκε χες Τετάρτη 13 Μaou 2020, σύσκεψη Συντον
στικού Οργνου Πολιτικής Προστασίας Περκρερειακής Ενότητας Ξάν
θης (ΣΟΠ.Π) με τηλεδιάσκεψη
Θα πρέπει όλοι να είμαστε ενημερωμένοι και σε ετοιμότη.
τα στε να αντιμετωπίσουμε όλους τους κινδύνους που τυ
χόν προκύψουν στην αντιπυρική περίοδο . Πρωταρχικός μας
στόχος η προστασία της ανθρπινης ζωής, της περιουσίας
Για τις Ομάδες
Κοινωνικής
Δράσης
γράφει
ο Κομνηνός
Γεργιος
Οικονομολόγος
αλλά και του φυσικού πλούτου του τόπου μας, τόνισε ο αντ
EEALAAS
περιφερειάρχης Ξάνθης κ.Ευφραιμίδης Νiκος .
14 MAÏOY
- H MEPA
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Διακριθέντες
μαθητές Ξάνθης
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ στο διαγωνισμό "Πυθαγόρας
Γράφει ο θανάσης Μουσόπου λος|
της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας
ΣΕΛΙΔΑ 3
EEALAA 14
0 ρόλος της Τοικής Αυτοδιοίκησης
στην Πολιτική Προστασία
EANOH
ΠΑ ΟΛΟΥΣ
ZEAIAA 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα