Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.757.Τιμή 0,60 Ε . Πέμπτη 14 Μαΐοu 2020
Tpageía: 0. TÇaßEMa 11- IOANNINA 453 33 • Tnà. Kévrpo 26510 25.677,33.791- Fax 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
Η Πολπεία θα διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των παιδιν στην εκπαίδευση..
KEPAMEDE:
OYTE BHMA NIEQ ETA EXONEIA!
ΠΙΩΤΑ ΣΧΟΛΕΝ
Εχέθορηη απόνηση Τς Υπουργού Παιδείς οε εκπαιδυπκούς Εναστές και τηλεοπτικοί καστέρες- συνεργάτες τον Ράμ..
(Σπέρνουνν μίσος σε βάρος
των Ελλήνων της Αλβανίας!
Καιγοκείς που χες κα στα Γόνεια έτσιον πορεία διμαρτυράς
ΑΛΕΔΥ και ΠΑΜΕ κέβαλαν πλάτην στις κινητοποιήσεις . .
. Την αντθεσή Τους στην εφαρμογή Τou Πολυνομοσχεδίου
Του Υπουργείου Παιδείας εξ
φρασαν εκπαιδευτικοί και γονείς
κατά την παράσταση διαμαρτυ .
pίaς που πραγματοποίησαν χθες
εξο από πην Ζ. Ακαδημία και
την πορεία που πραγματοποίησαν στη συνέχεια.
oo:LMnE
Ζητούν μέχρι και απομάκρυνση του Γενικού Προξένου Αργυροκάστρου
ΟΜΟΝΟΙΑ: Γνωστοίοι πρωταγωνιστές, οιχρηματοδότες ,
οι παρακινητές και οι καθοδήγητές τους
ΚΑΜΕΡΕΣ
OXIE TAZEIE
. Λίγες μόνο εβδομάδες, αφ
TOu n EE, pr m oúppuvn yvuun
της Ελλάδος, άναψε mpάσινο
φως, έστω και με πούπoθέσεις
για έναρδη των δαδικαοιν γα
την ένταξη της Αλβανίας στη με
γάλη Ευρωπαϊκή οκογένεια, Το
ανθελληνικό ντελίρο στα ΑλβανPENOP TAZ
A EAME
Από τα κίρα ατήμαά Τους η a
πόσυρση του πολυνομοσχεδίου για
την παιδεία, η μη εφαρμογή της τροπολογίας Κεραμέως για την ζωντα vή μετάδοση του μαθήματος , η λή
ηουσαστικν μέτρων υμενής και
ασφάλεας σε όλα τα σχολεία αλλά
και η αύξηση της χρηματοδότησής
τους από τον κρατκό προϋπολογ
σμό. Ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ιωαννί
νων Στέφονος Μχάλης εξέφροσε
την ανίθεση σχεδόν στε όλα όσα
προυθεί το Υπουργείο , εν όσον α
φορά ις κάμερες κάλεσε τους εκ
παιδευτικούς να μην
Από τηχθεσινή κινημοπούήση εκπαυδευτικν-γoνέων
στα Γιάννενα .
PENOPTA
κά Μέσα Ενημέρωσης όχ μόνο
δεν μειθηκε, αλλά αντίθετα μεγα
λντι και μπλουτίζετα με ν.
ους στόχους
Ο τελευταίος κκρίκος, αυτής της
αλυσίδας είναι πλέον το Γενκό Προ ξενείο Αργυροκάστρου , Το σποίο Πρόξενος Αργυροκάστρου αονειρεύονται Αλβανοί εθνιt
στοχοποίησε ο Αλβανός, εθνικστής
δημοσιογρόφος Μαρίν Μμα , κατη
Οπως ανακοίνωσε ο Μητροπολίης Ιωαννων Μάξιμος
Διπλές λειτουργίες κάθε
Κυριακή στους ναούς της πόλης
Επστροφή στο 1993, όταν απελάθηκε ο Τότε Εληνας
11n oeA.
στές και φλοι του Έντπ Ράμα .
> 001 φοβούντα, να μην προσέγχονται για θεία Κοινονία. .
. Επισημάνσες
και προτροπές mpoς
moτούς και κλήρο ενόψει Της επαναλεΤουργίας των ΙΕρν
Νον από την ερχό
μενη Κυριακή απευθύνει με εγκύκλιό του
o Myrpowolimns lu
-- - -------γορντας Τις υπηρεσίες τους πως .ελληνοποεί αρόα Αλβανους Τους
σχυρισμούς αυτούς ανέπτυξε σε aε
πομπή Του Τop Channel. χρησιμο πουντος κρυφή κάμερα που κατέγραμε συνομιλία
BOAEZ
Eun aveenibeom n Anyor. Apxi yn
TIN vapionan vou oboguoqoi
Χ.Α.Μ.ένος
ο πολίτης!
Να οδικά έpιατάνο από
67α. υρ δρομιλόηα
η Πρφoυ Ηεpο
- 11η σελ .
oed. 12
> ου ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ"
Σελ. 6
Πολιτιστικές περιπλανήσεις στο Ζαγόρι
. Εχουν γίνει πια της μόδας ννiνων . Μάξμος
οL συντομογραφίες και τα συνθηματικά! Τα δημιούργησε όλα μάζοντας την οδηγία
συτό, ο ταχύτατος ρυθμός της ζω
ής μας καιη ανάγκη
Νερόμυλος Αρίστης: Ένας
ξεχασμένος θησαυρός!.
Παράληλα-εpαptις αύμο η τληρή
η υνίδεμένης εoγuonς
στον τυμέα της κηυτμφας
ης Διαρκούς Ιερός Συνόδου - ενη
πόλεις όπου υπηρετούν περισσότε- 4ησελ μερνε ότπ στην πόλη και πς κμο - po του ενός ερέα θα τλούντα κάθε Κυριακή κα για όσο διάστημα
κριθεί αναγκαίο δύο Θείες Λτουρ, η πρτη για τους 11η σελ.
Γιανα συγκρατηθείο ορεινός πληθυσμός τους .
> Γράφει ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΓΟΥΛΑΣ
Σελ. 6
. Σε μια από
nς συχνές περ
πλανήσεις μου στο
αγαπημένο Ζαγόp,
Bpienca va avaçnrủ ra epeima ToU
νερόμυλου της Αp,
στης Οι πληροφοΟ Δήμος Β.Τζουμέρκων πρέπει να
Από τον Ιούλιο ηεπιβολή προστίμων
εταχύεί στις προβληματικές περιοχς
νΕετάζεται το αίτημα , αταντά το ΥΠΕΣ στον .Αμυρά
Τελευταία ευκαιρία για τις
δηλσεις στο Κτηματολόγιο
• To Yroupysio
Εσωτερικν θα μελε
ήσει η δυνατότητα
ένταξης Του Δήμου
Βορείου Τζουμέρκων
στις προβληματικές
περιοχές κατηγορίας
A', mpoKEutvou va
συγκρατηθεί ο πλη θυσμός και να δο Βούν κίνημρα για τη
μόνιμη εγκατάσταση και άλλων
πληθυσμακν ομάδων.
γKάθυστέρηση καταγράφετα και στους Νομούς Ιaων - θεσπρωας pές ορκετς αλλά
συγκεχυμένες .
μως η κατεύθυνση
μία και μοναδική:
-θα οκολουθήσεις τον Βοίδομάτη από ην αριστερή
κοίη του , 4vντας κάτω από τον.
pό βράχο ης Παναγίσς της Σπη
λιτιοσος .
Και πράγμαι με μικρές απο κλίσεις στην πορεία δεξά και αpτεpa, σε περίπου μισή ρα βρέθηκα
va eyaçrúwn Ta E. Σε πλήρη λετουργία βρί
σκεται το σύνολο rων Γραφε
: ων Κτηματογράφησης της χρας, προκειμένου να δεχύούν
όσους πολίτες δεν έχουν δη
ει μέχρι σήμερα Την ακίνηm περουσία τους,
Το τελευταίο δάστημα και
λόγω της πpωτopανος υγεoνο: μικής κρίσης, η κίνηση μεθηκε
αισθητ , με απο 11η σελ.
BAL BAKAAKE: Aino ExHO
υdα ατόςοος δε
aivan tongaim unvevóg oen.3
Αυτό απάντησε το ΥΠΕΣ σε ρηση Του βουλευτή
11n oeh.
Λιαπιστσεις
Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Εν από την Τρίm αρχίζουντα διαγνωστικά τεστ.
Στις 21 Μαtου <πατάνεν γήπεδο
οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ
ETTI YAAIAEE
Τioκείμενα τοσύματα και ταερκεήμενος
φάνατος: Μαθητεύοντας στο κικό . .
υπεραστιστεί τα δικαιματά της. .
(Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα rου Εβρου)
> ράφει ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ
> Του ΠΑΝΝΗ ΓΩΣΑ
Φιλάλογου-Συγγραφέα
Το Σαββατοκύριακο mιόνει δουλειά το τεχνικό επιτελείο
. Εχει αποδεθεί ότ οι εξ Ανατολν γετονές μας, σης σχέσεις
Τους με Τις άλλες χρες , δεν εφαρμόζουν τους κανόνες και nς
ς Του Δεθνούς Δικαίου , αλλά μα διή τους Αρχή, που λέει ότι
. Πapά τη δεδομένη καθυστέρηση
: και κυλυσεργία ορισμένων ομάδων Της
Super League 2 κάποιες άλλες όπως ο
ΠΑΣ ηάνννα πpοσπαθούν να λεποup γήσουν επαγγελμαπκά και βρίσκονται σε
δυδικασία επιστροφής στις προπονή
σεις Την Δευτέρα πθανότατα νέο κρίσ po AE mg Super League 2
Ας τα πάρουμε με τη συpά από την Τρίη η ΤΑΕδωστ την έγκρισή 11η σελ
. Επειδή κουδέν κακόν αμγές καλού (και αντί .
στροφα ) , κανένα δηλαδή από τα δύο , ούτε το κακό
ούτε το καλό , δεν είναι αμγς αυτό που δηλνει,
μΕτο σημερινό επιφυλλιδικό μας σημείωμα θα εm χειρήσουμε , από το μεγάλο κακό ης πανδημίας
Του κορωνοίου , που αίφνης μας ενέσκημε καλύ .
ποντας με ένα τεράστιο πέπλο τρόμου, ανασφάλειας και αβεβαιο πτας για το μέλλον ολόκληρη την ανθρωπότητα, να ανασύρουμε
Τα όποια θεπικά στοιχεία υπάρχουν, προκειμένου ως άτομα και ως
συλλογικότητες, να τα αξοποιήσουμε στον μεγαλύτερο -4ησελ
NAE FIANNINA
APes 1o0 aaoden Keroungro, ógg sivai as etan va unapaam" Εκαστος έχει
στείn Την Αρχή αυτήν εφαρμόζουν και κάθε φορά που θέλουν να |
δοκιμόσουν την αποφασιστηκότηταο και Τις αντοοχές της χρας μας .
Κατά τα πρόσφατα γεγονότα του Έβρου , η Πατρίδα μας απέ
δειξε, για μα ακόμη φορά , ότι είναι σε θέση να υπεραστστεί τα
δικαιματό ης , δηλ . την εδαφική της ακεραιότητα , την Εθνική
ς ανεξαρτησία, Την ελευθερία της, την οσφάλεια του
FOTAN
| Της αι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα