Πρωτοσέλιδο Πέλλα News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
NIEAA
At dkon
Λάκης Βασιλειάδης:
Διατηρείται το
επίδομα ανεργίας για
εργάτες γμς
Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΟΥ ΠΟΝΑΕΙ
ΑΣΧΗΜΑ
Τι να πρωτοσκεφτεί ένας ιδιοκτήτης όταν ανοίξει το κατάστημα του; Είδαμε πολλούς
προβληματισμένους,
έχουν αρχίσει να καθαρίζουν ,
να απολυμαίνουν, να υπολογί ζουν , δοκι μάζοντας την διάTTOU
ΞΘ ΕΒΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΛΑ Ν.ΠΕΛΛΑΣ
Oio 877 *Eroç 180 * Terápry 13 Matov 2020 * Tyuý 1 €
ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΝΑ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ
24ng loukiou
Ευξείνου Πύντου
ΣΚΥΔΡΑ
Τηλ. 2381503697
Όλο το ιστορικό, τα λάθη και
οι παραλείψεις, οι νέες
προσπάθειες και οι διαβεβαισεις
Pavlídes
Taste and quality in a can? we can!
Hmpia POOMCE NARAE ABEE itpa eved.
ovelnt eadpesnb ya unn is posl yambpplote jlodmaBedad.Hpnodope olout m nondIK da payonotha
Jeutoplangml.
Iuna yel aoana e mpeaa panmpia nae dlamanapalrpa
baoupye v elye nmaaolvanono
Elupar paala
3, 13
Aapeda lpe lanlapac pyaala
Ereit pe des-goup
Χαρίτων
Πορτοκαλίδης
αΠοιος θα
νοικοκυρέψει
αυτόν τον τόπο;ν
Πρόστιμο στη Δημοτική
επιχείρηση των Λουτρν και νέα
κόντρα Μπάτση-Μπίνου
Pavlides
Taste and qualtyina canwe can
Η τοιρεία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΔΗΣ ΑΒEΕ
με έδρα τα Γιανναοά, στα κλαίσια επενδύσεεων και ανάττυξης των
καραγωγικν της δραστηριστήτων, αναξητά μηχανκούςτεχνικούς κααι χειριστές ελορκ με άδεια ασκή σεως επαγγέλματος .
Tréouvo ETIKOMvlas : 2302022064
Email: [email protected]
Ο Δημήτρης Ταπαζίδης μιλάει
για το άνοιγμα των σχολείων και
την επόμενη ημέρα στη σχολική
κοινότητα
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σκύδρας
τοποθετείται σχετικά με το αίτημα
της Σημαιοφορίδου για τον δανεισμό
της Επιχείρησης
Καθοριστική συνάντηση των
καφεστιατόρων στα Γιαννιτσά για
δημιουργία Συλλόγου Εστίασης
Δήμου Πέλλαςν
Πως είναι να
είσαι Διευθυντής
ενός άδειου
σχολείου;
Ο Κστας
Τσιάτσιας μιλάει
SOLAR SYSTEMS HELLAS
PHOTOVOLTAIG SYBTEMS
HSolarsystemshelas ανολαμβάνα τη μελέτη
αδειο δότηση, προμήθεια εξοπλισμού και κατασκευή της
επένδυσής σας με το κλεδί στο χέρι
(turnkeysolution).
Διαθέτουμε αγροτεμάχια σε προχωρημένο στάδιο
αδειο δότησης στη Βόραο Ελλάδα.
για την
πρωτόγνωρη
εμπειρία που προκάλεσε στην
εκπαιδευτική κοινότητα ο κορωνοϊός
Εξοπλισμός Canadan , Kaoo, Alumil
Ζητήστε μας τιμή!
Ανωλαμβάνουμε μελέτη , προμήθεια εξφ πλισμού και
κατασκευή ενεργεακού ο
σύμφωνα με ις ανάγιες σας
Σίμος Φωστηρόπουλος:
αΥπέρτατη ανάγκη να μη φύγει
κανένας εργαζόμενος από το
Νοσοκομείο Γιαννιτσν
ού συμψη φισμού (netmotong
Τηλέφωνα επικοι νωνίας: 2361097680 , 6981005506
E-mail: [email protected]
Website: solarsystemshellas.com