Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διοφων μου οου. .
ΓΟ αγwηστ όρως μέχρι θανότου
1 να εφpoζωy
ελεύθερο//
την όnο.
oou."
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Μαΐου
Αριθ. φύλλου 6010
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοzάvης
penTADE
Αυξάνονται
250.000 επικουρικές συντάξεις!
στις 2 Ιουνίου
Σελίδα 12
(Εεχασμέναν
τετραγωνικά
13 Maïou 1995
0 μεγάλος σεισμός
σε Κοζάνη και Γρεβενά
Σελίδα 6
φ Τελευαία ευκαιρία
για tη δήλωση
ΦΗ βασικότερη διόρθωσn nou
σχεδιάζεται στην ηλαιφόρμα
θα αφορά τοus κλειστούs
βοηθητικούs χροus ( αnoθήκες ,
υπόγεια γκαρά )
Τέλος χρόνου
για τα πλαστικά μιας χρήσης
τον Ιούνιο
ban,.
Σελίδα 13
Τι προβλέπει
το υγειονομικό πρωτόκολλο γές μέσω
για το ποδόσφαιρο
Τα 9 προϊόντα που αποσύρονται
ΣυναλλαΣελίδα 7
Του site της
ATTOUÈIE
Σελίδα 24
Με "λιτανείες"
δεν σζεται η οικονομία . .
www.dei.gr
κι από το
Η κυβέρνηση μάλλον σωστά σχεδιάζει να επδοτήσει τις
|θέσεις εργασίας παρά τις θέσεις ανεργίας . Όπως ακριβς!
η επδότηση ανέργων δημιουργεί κίνητρα για napaσιτισμό
Ι και τεμπελιά στους εργαζόμενους έτοι και η επδότηση θέ
|σεων εργασίας δημιουργεί κίνητρα για τεμπελιά και nαρα .
| σιτισμό στις επιχειρήσεις.
Σωστός φαίνεται και ο προσανατολισμός της κυβέρνη.
Ισης να στηρίξει την οικονομία με περαιτέρω μεισεις
| φορων και εισφορν. Το τρόβλημα έγκειται rως μεισεις
1Φόρων χωρίς αντίστοιχες μεισεις δαπανν είναι ένα μον.
| τέλο που δεν είναι βισιμο και δεν οδηγεί πoυθενά .
Με 3.5 εκατ . συνταξιούχους συν εργαζόμενους στο δη
συνέχεια στη σελίδα 4
Τηλεφωνικό
κέντρο
11770
Σελίδα 9