Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
0EEAMONICH
XAAKIAIKH
Jurras
Turainy
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΧΑΔΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ 250-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5965 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗ.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2020
9 772654
012135
To Internet
είναι σημαντικό ,
αλλά πρέπει να
είναι και ασφαλές
ΑΝaπτυξιακή
ΕTaιρία
ΧΑλκιδικής Α.Ε.
TYEXPHMATOAOTHEN ATO
THK EYPONAKH ENGIH IECTEMSERNG
ENDEN
LEADER+
ANATYIAKH ETAPA XAane AE
Χαλκιδική-Ενάμιση
εκατομμύριο ευρ
οι επιπλέον πόροι
για τα προγράμματα
Leader
Διευκρινίσεις για την πληση του Πόρτο
Καρράς σε εταιρεία συμφερόντων Σαββίδη
Ενισχύονται αγροτική οικονομία ,
μεταποίηση και πρωτογενής τομέας
Η ευθύνη για τις απαιτήσεις και οι έλεγχοι στη σύμβαση
για Πόρτο Καρράς
Πέτσας: 18 Μαϊου
ίσως προστεθεί η ελεύθερη
μετακίνηση σε μεγάλα νησιά
Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδος τα νησιά προς
τα οποία μπορεί να επιτραπεί η μετακίνηση
από τις 18 Μαΐου
18 Matov
Διθύραμβοι
από τον ξένο τύπο:
Η Ελλάδα ελκυστικός |
προορισμός
εν μέσω πανδημίας
Στηρίζουμε την αγορά της Κασσάνδρας>
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
BLOOD DONATION
9ος Διεθνής Λογοτεχνικός
Διαγωνισμός 2020
Πς ξεχωρίζουμε
Εθελοντική
αιμοδοσία Κοινότητας | τον κοροναϊό από τις
Νέου Μαρμαρά
ανοιξιάτικες αλλεργίες
Από τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνν,
Λόγου και Επιστημν Ελλάδος
- Μέχρι πότε οι αιτήσεις συμμετοχής
- 17 Maïov