Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρντής -Νκόλαυς Καραθάνος 1951-1974* Ενoκτήτρια - Ειδότρα Σταυριδου 1. Ετολιανή
APAMA, TETAPTH 13 MAÏOY 2020
Περίοδος ' (1974) Ap. φύλλου 68380-12.110
0,50 €
Και πάλι εκτός
προσλήψεων
η Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Δράμας
Δεν ανοίγει ακόμα
Σήμερα και ρα 12.00
στο Διοικητήριο Δράμας
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
εκπαιδευτικν για
το πολυνομοσχέδιο
για την Παιδεία
Περπάτημα
εντός πόλεως
Το επόμενο βήμα
ο μεθοριακός σταθμός
Εξοχής Νευροκοπίου
Ανοιγμα μόνο τεσσάρων μεθοριακν
σταθμν προτείνει ο Θ. Καράογλου
Γράφειο Αθανάσιος Κάτπας
Πολιτικός Μηχανικός .
Συγκουνωνιολόγος
Βραδιές car cinema και disco car προετοιμάζονται για τον Ιούνο
Εκδηλσεις για την τόνωση της αγοράς από τον Εμπορικό Σύλλογο Δράμας
Εκδηλσεις της ΔΕΚΠΟΤΑ για
το καλοκαίρι του 2020 στη Δράμα
Αισιόδοξα τα πρτα μηνύματα
από τους καταναλωτές για
την αγορά της Δράμας
Καλλινικίδης: Εντελς διαφορετικές οι εκδηλσεις των Ελευθερίων
2020-Εκδηλσεις στις γετονιές σε μια αποκέντρωση του πολιτισμού
Του θανάοη!
ΚΗΛΟΣΕΙΣγια το καλοκαα κα αγ- δά. Οπως είτ, οε μια σηνή θα είναι ένας
Εκεριμένα για τον Ιούνο, Ιούuο κα υ αι ένας ηχολήπτης και Βα naίζουν ανά
-Αύγουστο , έχει προγραμματίσει η λογα κομμάτα , Αυτό γιατί ακόμα τον lούΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας, ανκαι το δελτίο nou εκδόθηκε δεν ξεκαθαρίζεα και πολλά πράγ - τοκορωνο Όσον αφορά το χρο , ο
ματαγια το πς ακριβς θα γίον αυτές .
ανηματογραφκή βραδιά και την disco βραΜιλούν στον n.Tο ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
κ Σκουλίδης και κ . Καρυπίδης
Συμβολική εκδήλωση του Εμπορικού το απόγευμα της Παρα σκευής στην πλατεία Ελευθερίας!
νοθα σχύουν τα μέτρα προστασίας από
u ea yhel.
Στο πρόγραμμα του ο ίου περλαμβά
Πρωνό Τύπο, δευκρινeι και ξεκαθαρίζα
ότ, σε κάθε περίπτωση , οι εκδηλσες θα εται ένα Summer Camp nολπισμού για
προματοποιηθούν σύμφωνα πάντα με τα
μέτρα προστασίας που έχουν ορστε από
τον κορωνοtό, και ότι θαγίει μα μεγάλη
προστάθεια για να μην υπάρχουν μεγάλες
συγκεντρσεις κόσμου σε συγκεκριμένα περλαμβάνεται το γνωστό μας Drameica
σημεία .
Επίσης, ανκαι δεν έδωσε σετκές λεπτο - λιν
μέρειες σχετικά με τις εκδήλσεις των
Ελευθερίων 2020, τομόνο σίγουρο ενα α υναυλίες , ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ
oτιθα υπάρξ μα ..
δηλσεων προς διάφορες γεπονές της τοπονόματα θας
πόλης .
Ηπρτη δράση που ανακονόθηκε , ήταν έρθα να το δα . Θα προσταθήσουμε να το
μια μορφή στήρξης της αγοράς , με το να
παζει μουσκή μέσα από μεγάφωνα α δάφορα σημεία στο κέντρο της πόλης, με 6ος κόσμου , εν υπάρχει και η οέψή
στόχο την εrανάκαμψη της επιχερηματικότητας στην πόλης μας και της ψυχολο - Υνουν ακόμα και σε κάποες γεπονές της
γίας των καταναλωτν , όπως επσημαίνε - πόλης .
TCbIá, Ta «Eheueépia 2020,
βάλΠοντιακά πισία και η 27η γορτή Β
Priou.
Στο πρόγραμμα του Αυγούστου , τέλος,
Του Θανόση Πολυμένη
ΙΣΙΟΔΟΞΑ φανε
ται να είναι τα
Ητα μηνύματα
10 oeonαπό το άνογμα των κα
τοστημάτων στην αγορά
της Δράμας , επισημαί
νουν μιλντας στον
Πρωινό Τύπο , ο πρό εδρος του Εμπορικού
Συλλόγου κ . Αντνης
Σκουλίδης, όπως και ο
αντιπρόεδρος κ . Παναγιτης Καρυπίδης .
ό πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου
κ. Σκουλίδης, δηλνει
επίσης ότ τα μέτρα
που πήρε η κυβέρ.
νηση για τους ελεύθε ρους επαγγελματίες
είναι υποτονικά και ότι
καλύπτονται κυρίως α
πιο εύρωστες επιχε
ρήσεις , εν εκφράζει
τον προβληματισμό
του για το αν έρθουν
τον Αύγουστο στη Δράμα, οιομογενείς από τη Γερμανί .
Εκδηλσες για τόνωση της αγορός
Αρχικά, θα πρέτει να πουμε ότι ο Επορκός Σλονος εβδομάδα , τα δέντρα αυτά θα φυτευτούν σε σημεία της
σε συνεργοσία με το Επμελητήρο Δράμας, το πρωί της εκνησε καλά >
Δευτέρας μοίρασαν συμβολικά στην αγορά μάσκες προστασίας καθς και αφίσες για παρότρυνση του κατανα Youth Festhel καθς και μια σειρά συναυΕρωτμενος για τοπς θα γίνουν όλες
anoKέντρωση των εκ&OUNDvIcel Ot AVépeei éva peγάλο όνομα , όλο ο κόσμος θα θέλει να
ατοφύγουμε αυτό και θα πάμε σε mo
μκρά- ονόματα για να μην μαζευτεί πλήστε κάηο
ες συναυλίες κα εκδηλσας να
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Αναφορικά με τις εκδηλσας των ΕλευΣύμφωνα με το αρκετά λιτό πρόγραμμα θερίων ο κ. Καλλνοίδης επισημαίνει ότι
που έδωσε θες στη δημοσότητα ή ΔΕΚ φέτος το θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας
ΠΟΤΑ , γιατον Ιούνο προβλέποντα δύοεκ - πθανόν να μην χρησμοποηθεί καθόλου ,
δηλσες όπως ο θερινός κνηματογράφος εν θα χρησμοποηθούν ανοτοί χρα .
αυτοκνήτου car sinema και η μουσική βρα - όπως τα γρασίδια , η πλατεία Ελευθερίας
κα διάφορες γεπονές της πόλης. Παράδειγμα ο Σδηροδρομικός σταθμός, ο
Πέντε Δρόμοι κα άλλα ανοκτοί χρο .
Ο δος σημεινει ότι μα ειδήλωση του
άνθρωπα θα είναι μέσα τα αυτοκίνητά τους Drameica για παράδεγμα θαμπορούσε να
και από eκεί θα παρακολουθήσουν κα την Υνει στο Σταθμό , ή μα άλλη στον Κορ
λοβο . Τέλος , ο κ . Καλλνυυδης καλεί όλους , τους
KOTO popeiç va
κέντρο της αγοράς μουσική και τραγούδια και
μηνύματα για την στήρξη των τατικν καταστημάτων. Η εκδήλωση αυτή γνεται σε συνεργασία
του Εμπορκού Συλλόγου με τη ΔΕΚΠΟΤΑ
Τέλος, στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής .
στην πλατεία Ελευθερίας , θα τατοθετηθούν
πέντε δέντρα και σε κάθε δέντρο ένα συμβολικό
μήνυμα που θα αρχίζει από τα γράμμα της
πόλης ΔΡΑΜΑ Σε συνεργασία με το Δήμο , μετά από μα
διά αυτοκνήτου dio0 ca
Σε σχετκή ερτηση προς τον ίδιο , γα το
πς θα γίνουν αυτές οι εδηλαις, ο κ .
KaMuuKi
ΟκΑντνης
Σκουλίδης
ο: Πονογτης
Καρυπίδης
δηλνει στονn.Τ ότι , α
πόλης
πολιτιστικούς
καταθέσουν τις προτάσεις τους για εκδηλσεις
Μιλντας στον "n.Τ.> ο. Σκουλίδης , τονίζει ότι η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
λωτικού κονού να στηρί Εει γοφαεnνηρε καλά , βΥήχε ο κόσμος στην αγορά , είχε
την αγορά της Δράμας
Επίσης , από το από - με το είδος . Ο κόσμος πάντως εμφανίστηκε να ενα στεΥευμα της Τρίτης καιγα 15
μέρες , θα ακούγονται στο
στη ΔΕΚΠΟΤΑ
μια μικρή κινητικότητα και οι καταναλσες ήταν ανάλογα
ρημένος από την κλεισούρα τόσο καιρόΝέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnaκόνσης
ηεξλίξη στην tξταση του μαστού
. Υnέpnχος Μοστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μασμονίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
AOINA TMHMATA:
Μογνητικός Τομογρόφος
. Αξνικός Τομογράφος
. Υπέpnχo Τήplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοnaντογράφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Ink: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUTOz
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Tiávea Sinda Gaç ažıómeca,
μμαtpimo τιντο
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
8 6985 643 791/2521 10 4962
s Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα