Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι ψάκνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Αλλοιωμένο κρέας με
Προορισμό δημόσιες δομές
και της Πελοποννήσου2 07
ΕΛΜΕ Λακωνίας:
40χι κάμερες στις τάξειςν.
Εnισφραγίζεται η συνεργασία
Δ. Σπάρτης-ΠΑΠΕΛ
Οι όξονες της συμφωνίος > σελ 11
> σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 13 Μαΐου 2020 | Έτος 24 1 Αριθμός 5871 | Τιμή φύλλου 0,506
Tnà: 2731081253 Fax: 2731081250 • [email protected] • www.lakonikos.gr
Υπόθεση
ασέλγειας ανήλικης
Βούλευμα ακαίειω
τον ιερέα στη Μάνη
Με την ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου
Ανεμοςν
πολιτισμού
στη Μαγούλα
Αμείλικτο είναι το ηεριεχόμενο του Βουλεύματος εναντίον του 55χρονου ιερέα nou
κατηγορείται ότι ασέλγησε σε
κορίτσι ηλικίας 12 ετν σε
χωριό του Δήμου Αν . Μάνης ,
σε μια υπόθεση nou είχε anoκαλύψει τον Οκτβριο του
2019 ο-Λακωνικός Τύπος
και είχε σοκάρει το Πανελλήνιο Τελικό , κατηγορούμενος
είναι και ο nannoύς του no διού , καθς σύμφωνα με τις
καταθέσεις, την κακοηοιούσε
και εκείνος .
Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο
δελτίο ειδήσεων του Star , στις
24 σελίδες του Βουλεύματος
του συμβουλίου Πλημμελειοδικν Γυθείου , nεpγράφονται με ανατριχιαστικές
λεπτομέρειες σεξουαλική κακοnoinon και ξυλοδαρμοί στο
12χρονο κορίτσι , από τον
ιερέα στο σπίτι του onoiou
έμενε με τη μητέρα και τον
nannou της
Κατά το Βούλευμα, ο ιερέας
εκμεταλλεύθηκε ότι το κορίτσι
έμενε σηίτι του , τη θέση του
και τη σχέση εμπιστοσύνης
και την Προέτρεψε nολλές
φορές να ξαηλσει μοζ του
στο ίδιο κρεβάτι nou κοιμόταν
με τη μητέρα της αλλά αυτή
ορνιόταν .
0 εφημέριος Π. Εργιος Φωτόπουλος μιλά στον ΛΤ
Μια "κιβωτό Πολιτισμού, nou και δροστηριοτήτων . Καθορι -τας το noίμνιο του με σγόηη κι γάνων , Βιβλιοθήκη Πολλαπλν
αναμένεται να αλλάξει τον Πολι- στικό ρόλο και συμβολή σε αυτό οφοσίωση.
ιστικό κάρτη. του Δήμου Σπόρτης αλλά και να δσει nνοή στο εφημέριος του Ιερού Νοού Κοι - γραμμα του Προγράμματος, ξεκί - λογιστές. Στον εξωτερικό χρο,
nεριβάλλον της τέχνης και του μήσεως της θεοτόκου Μαγούλος νησαν την Τρίτη 12/5 οιεργοσίες θα ουκοδομηθεί και ένα υnaίθριο
Πολιτισμού στη Μαγούλα και
στην ευρύτερη ηεριοχή , ξεκινά onoίος από το 2015 nou ανέλαβε εν το έργο αναμένεται να na - -Onως μηορείτε να δείτε και στο
να naίpνει σάρκα και οστό. Το τη διακονία στην περιοχή , έχει ραδοθεί τον Ιούνιο του 2023. Το σκεδιάγραμμα, Βα είναι ένα κομΠολιτιστικό Κέντρο Μαγούλας , συμβάλλει τα μέγιστα στην nνευ- νέο Πολτιστικό κέντρο θα εκτεί - Ψοτέχνημα το onoio ευεληιπερί ου ο λόγος , φιλοδοξεί να ματική και Πολιτιστική ανάταση , νεται σε 400 περίπου τετραγω - στούμε να ηροσδσει επηλέον
anoτελέσει δομή-ορόσημο για κερδίζοντας τον σεΒοσμό και την νικά μέτρα. Στον σχεδιασμό κύρος και μεγαλύτερη θηση
την Περιοχή καθς είναι βέβαιο ανογνριση της τonικής κοινω - Προβλέπεται η δημιουργία αι - στον τομέα του Πολιτισμού στον
Πως eα αναγεννήσει τmν nολιτι - vίας και ιδιαίτερα της νεολοίος. 0 θουσν εκδηλσεων εκμάθη- τόπο μας , , επισημαίνει ο n Γεστική δραστηριότητα του τόηου ίδιος, Πάντως , naραμένει τοnε- σης napοδοσιοκν χορν κι ργιος.
με ευρεία γκόμα εκδηλσεων νός και μετρημένος, υηρετν- εκμάθησης nαραδοσιακν ορχρήσεων , καθς επίσης και
Σύμφωνα με το χρονοδιά - χρου με ηλεκτρονικούς υnoτο ερχείρημα διοδροματίζει ο
. Γεργιος Φωτόηουλος ο κατεδόφισης nαλαιού κτίσματος θέατρο 100 nερίnou θέσεων.
OUVÉXEIO oel 9
αΟξυγόνον Ψάχνουν
οι καταστηματάρχες στο Γύθειο
OUVÉKEIO ocd. 7
Οι Προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου για τη στήριξη της εστίασης
Τη συμπαράσταση της Περιφέ - και Ανάπυξης και Επενδύσεων στολή του προς τους υnουργούς ηγούμενο, με τις ανησυχίες και
ρειας και του Περιφερειάρχη n . Αδωνι Γεωργιάδη, n onoia ano- ο Πρόεδρος του συλλόγου κ . τον Προβληματισμό όλων των
Νίκα ζητεί ο Εμπορικός Σύλλο - σκοπεί στην στήριξη του κλόδου Ιωάννης Ανσίπάκος το φετινό επογελματιν της τουριστικής
γος Γυθείου, αναφορικά με Πρό - της εστίασης Πou έχει ηληγεί anό καλοκαίρι σύμφωνα με όλες τις Βιομηχανίας και όχι μόνο , να
τασή του ηρος τους υπουργούς το lockdiown του κορονοίού .
Οικονομικν Χρήστο Στοίικούρα
Η Διαχείριση
των υδάτων,
η λειψυδρία
και η επερχόμενη
ερημοποίηση
του Πάννη Μητράκου
μέχρι σιγμής ενδείξεις είναι τε
λείως διοφορετικό από τα προ είναι στο κόκκινο .
Όπως επισημαίνει στην επ OUVÉXEIO OEd 8
.> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα