Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 13.05.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 24ο-Ap Φύλλου: 6532
Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ. αριθμ. Δ1α/γπ. οικ. 29110/9-5-2020
Ποιες εταιρείες παραμένουν κλειστές ως τις 17 Μαΐου
Σταθερές> αντί <θετικές> οι προοπτικές για τον κλάδο
bμβοίζαι η εματιή μήνης μάνης τυνόληγνον ΑΡΣ
μίοσης τον εληνήν ΝPk
Sundard & Por's
Η πανδη μία έβαλε φρένο στο θετικό οικονομικό
μομέντουμ σε Ελλάδα και Κύπρο εκτιμά η S&P σε
ειδική ανάλυση για τον τραπεζικό κλάδο . Σημεινει ,
δε, ότι αντιμετωπίζει την τάση σε ό,τι φορά τους κιν
δύνους ως σταθερήν αντί για θετικήν ( σ.σ. η έκθεση
δεν συνιστά αλλαγή αξιολόγησης).
Χατζηθεοδοσίου: Να
επισπευσθεί
το άνοιγμα
της εστίασης
Υπ. Εργασίας: Ξεκινούν τα
εκπαιδευτικόά σεμινάρια για
υιοθεσίες και αναδοχές
Η ύφεση που προκαλεί η πανδημία ,
σημεινει ο οίκος, επιβραδύνει την ανάκαμψη στην κτηματαγορά και το αξιόχρεο του
ιδιωτικού τομέα . Αναμένεται παγκόσμα επι
βράδυνση και αυτό θα έχει αντίκτυπο στον
τουρισμό, στα ταξίδια και στον τομέα των
υπηρεσιν.
Την ταχύτερη επαναλειτουργία.
των επιχειρήσεων εστίασης
ζητά με επιστολή του προς τον
πρωθυπουργό ο πρόεδρος του
Επαγγελματικού
ητηρίου Αθηνν κ. Γ. ΧατζηθεΕπιμελοδοσίου.
"Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνν εκτιμά ότι είναι
καλύτερο και για τη δημόσια
υγεία αλλά και για την προσπάθεια ανάκαμψης της
OLXOΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΣΗΣ
νομίας που έχει πληγεί βαθύτα
τα από την πανδημία , να επι.
σπευστεί η επαν αλειτουργία
των καταστμάτων εστίασης . Οι
κανονισμοί που θα ισχύσουν
και τα μέτρα προφύλαξης που
θα ληφθούν εκτιμούμε ότι θα
βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση των φαινομένων συνάθροι
σης σε σημεία που σήμερα
δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν ", σημειν ει μεταξύ άλλων .
Wall Street:
Μικτές τάσεις
στο κλείσιμο
Ξεκίνησε το πρτο στάδιο των εκπαιδευτικν σεμιναρίων για
τις αναδοχές και τις υιοθεσίες . Τα σεμνάρια αυτά είναι παθοοιστικής σημασίας , καθς με την ολουλήρωσή τους , οι επαιδευόμενοι θα πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Εργασίας προ
μειμένου να αρχίσουν εντός Μαΐου να ευπαιδεύουν υποψήφιους αναδόχους ή θετούς γονείς ποαι να ξεπινήσει η ηλεπτρονική
διαδικασία του <ουνταιριάσματος .
Με μιχτές τάσεις έχλεισε λογίας
έκλεισε
Είναι υποκριτικό να εμμένουν
ορισμένοι σε μέτρα που δεν
έχουν κανένα όφελος για την
οινωνία και την οικονομία ,
ειδικά από τη στιγμή που η
άρση τους θα μπορούσε να
βοηθήσει στην κίνηση των
πολιτν με κανόνες και ποο
φύλαξη και άρα στην προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης
του κορων οίού, υπογραμμίζει.
σήμερα το Χρηματιστήριο 9.192,34 μονάδες, με άνοδ
0,78% (+71,02 μονάδες ) .
ο διευρυμένος δείκτης
Standard & Poor's 500, Tov
της Νέας Υόρκης.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εππαίδευσης των υποψηφίων
αποτελεί σύμφωνα με τον Νόμο 4538/2018 προύπόθεση για την
εγγραφή τους στο θνικό Μητρο χαι την ένταξή τους στη δια
δικασία <συνταιριάσματος με τα παιδιά προς αναδοχή ή υιοθο βιομηχανικός δείκτης
Dow Jones έκλεισε στις
24.221,99 μονάδες, μειωμέ- μεγαλύτερ ες εισηγμένες
νος κατά 109,33 μονάδες ( - εταιρείες , έκλεισε στις
0,45%).
ο δείκτης Nasdaq των
εταιρειν υψηλής τεχνοπεριλαμβάνει
coía.
2.930,19 μονάδες , με ορια
κή άνοδο 0,39 μονάδων
(+0,01%).
Created by Universal Document Converter