Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
TETAPDMAlor am
HMEPHEIA ANEAPTHTH NEPIDEPEAKH EOHMERIAA - ETOE APYEHE 1895 e
EMEN MAD ME THN N WEAL N
Hlavaxalkh
ananel
Gaaθoρισμα
Λιγότερες μεταγγίσεις
τρα για τν αναιμία
σΕίναι ο πόλεμος
της γενιάς μας>
ΠΟΡΤΕΣ
AAMA OXI
ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
Songk e te
MAPAADEKAI
KAI DI AAMOI
ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΣTΚΡΟΤΕΤΑΙ
NAPATHPHTHPI0 E
pAate, Anuap
Kli ive eve
Hoale creye
ENINTOLEN
KOPONOIOY
ΣΤΗΝ ΤΟΠΚΗ
οιΚOΝΟΜΙΑ
IYITHNOYN
ΤΥΜΜΑΧΙΑ
AIAPPHEEIE
30, TZIPOE
120.000€
4. EAMALAI
NA AXATAL
IE IYMOE
Asdonoon
στους γιαφούς
του ΕΣΥ
Endpe vonp
TAMOR
EKETAME
AVIEE
ppetmn ENA
PAOOYN
NATPINH
KAINOTOMIA ME
OYMA EAIAE
Το δλημμα: Υπογειοποίηση ή προαστιακός;
fe npipe
NOE DAN
Aeyon Lt lecte
vepkes
ΟΙΑΧΑΑΣ9ΑΝΑΚΟΙΚΟΣ
lpürro.
ANDaeTPAAMAD A AMBA EA
wAANOKAONOTEOO
MAANODI ENOY
ve e a 2610 312530
me 6981 933337 a feede
FArE AAEE