Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

13

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5427

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΤΡΑΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ

Σταδιακά βρίσκουν
«βηµατισµό»
ΣΕΛ. 11

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΖΥΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

«Ξεκλειδώνουν»
την εστίαση
ΣΕΛ. 10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΓΝΠ

Το «ευχαριστώ»
στους
νοσηλευτές
ΣΕΛ. 5

Ακτινογραφία

στην τοπική οικονοµία
n Κοινή συνέντευξη
των τριών Προέδρων
για το καινοτόµο εγχείρηµα
και την «επόµενη µέρα»

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Παραµένει
στο τιµόνι
ΣΕΛ. 14

n «Εργαλείο»
εξειδίκευσης
διεκδικήσεων
και ανασχεδιασµού
ενόψει του νέου ΕΣΠΑ
n Οι προτάσεις της Αχαΐας
προς την κυβέρνηση
για την αναζωογόνηση
της αγοράς
ΣΕΛ. 8-9

«ΕΦΥΓΕ» Η ΑΣΠΑΣΙΑ Κ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ

Στυλοβάτης
της «Μέριµνας»
ΣΕΛ. 16

ΜΕ 30 ΚΛΟΠΕΣ ΣΕ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Εξάρθρωση
συµµορίας
διαρρηκτών
ΣΕΛ. 6

ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑ 50 ΑΤΟΜΑ

Ανοικτές οι
εκκλησίες
από την
Κυριακή
ΣΕΛ. 16

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΑΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ «Γ»

SOS εκπέµπουν
τα γυµναστήρια
ΣΕΛ. 25