Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

24oC, 21:00

21oC - Υγρασία 41%-98% - Άνεμοι: Δ-ΒΑ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:27 - Δύση ηλίου: 20:46

€0.80

¸ìåíôáë

Εάν οι λέξεις δεν έχουν χάσει το νόημά τους, τότε η υπερσυσώρρευση, που προκάλεσε την προηγούμενη οικονομική φάση παγκοσμίως με τις γνωστές (και) για ‘μας μνημονιακές συνέπειες, εκτός του χαρακτήρα της κρίσης αποκαλύπτει και το γενεσιουργό γεγονός
της. Την υπερσυσσώρευση πλούτου, αξιών σε πολύ λίγα χέρια, παγκοσμίως. Το γεγονός ότι ο πλούτος αυτός εξαιρείται της παραγωγικής διαδικασίας,
ερμηνεία που δεν είναι του παρόντος, είναι ένα το κρατούμενο. Το πιο σημαντικό όμως είναι η διαπίστωση της ίδιας της συγκέντρωσης. Και είναι σημαντικό διότι αυτός ο πλούτος λείπει από την υπόλοιπη ανθρωπότητα τώρα που τον χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας. 3»

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5116

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ÔñáðåæÜêéá Ýîù ëïéðüí!

• Äõíáôüôçôá ãéá
ôçí åîùôåñéêÞ
åðÝêôáóç ÷þñïõ

ΑΘΗΝΑ. Το πιο πιθανό είναι ότι οι ρυθμίσεις για την εστίαση
και η δυνατότητα επέκτασης του
χώρου που καταλαμβάνουν τα
τραπεζοκαθίσματα να ισχύσουν
μέχρι το τέλος του χρόνου, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών
Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο ΟΡΕN.
Σελίδα 4>>

¸êáíáí ôïí êïñïíïúü, ðá÷íßäé!

ΑΘΗΝΑ. Αυτόν τον καιρό που όχι μόνο εμείς οι μεγαλύτεροι αλλά και τα μικρά παιδιά καλούνται να αντεπεξέλθουν με
τον Covid-19, το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιούργησε το διασκεδαστικό και επιμορφωτικό παιχνίδι “Νίκησε τον Ιό”.
Συγγραφείς του παιχνιδιού είναι οι κυρίες Janice Richardson και η Δρ. Βερόνικα Σαμαρά. Σελίδα 13>>

ÐñïôÜóåéò êüíôñá óôçí áâåâáéüôçôá ðïõ «ðëçãþíåé» ôïí Ôïõñéóìü

3>>

ÁíïéêôÞ åðéóôïëÞ óôçí ÅðéôñïðÞ 2021 ãéá ôïí Êáðïäßóôñéá

9>>

Ïé èÝóåéò ôçò Ïìïóðïíäßáò
Åðáããåëìáôéþí ãéá ôçí
áíôéìåôþðéóç ôçò êñßóçò
áðü ôçí ðáíäçìßá 8>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα