Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TETAPTH B MATOV 200
www.olymplobima.gr
, τοΥΡEΜΟE
Η ελληνική
πρόταση
στην ΕΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΙΥΕΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕ ΖΑ
Ξεκίνησε το νέο
Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων Covid- 19
ΤΟΥΡΣΜΟ
Τηλεδιάσκεψη
με την ηγεσία
του Υπουργείου και τη
συμμετοχή όλων των
φορέων της Περίας
ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΑ Τον
BOYNEYTH OMNAPAAIAKOY
I MPOBAENOYN TA METPA
oupud aquvve i
Tialoyanit rota
Huopn oquva e aoon
roptonç yem mupylena oupo
ETHPIEH TON MIKPOMELAION KAI MEEAION ENKEIPHEEAN
YnOYPTEIOAAa
NETPEAIO BEPMANDHE:
Νέα παράπαση
στη διάθεσή του
Aora THE AYSHMBNHE ZHTHEHE
YTETPAOH H KOINH
YNOYPTINH ANOBAEH
Ολοκληρνονται οι
διαδικασίες ξαγωγής
Εφυγε από τη ζωή
ο ορθοπεδικός
Γιργoς Παπαστεργίου
ελληνικν ακτινιδίων
Z THNKINA
oplotg s
αΝΑTΤΞΑΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΑ
Συνάντηση του Δημάρχου Κατερίνης
με τον Πρόεδρο και τα μέλη
Mammpyou H
relanou a yve
oe 1200
Hoopos ou t
ΤΗΣ ΝΜΕΝΙΚΣ ΕΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
IAOE Eoran
HDaalpon
cepta 12-0 se KATEP
Buvon u
Auvalapn
namon n
ΠΑΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ
Te de ua IANOY Wwarov
Ξεκνά εκ νέου
ο επιφανειακός
nAn Anoanor
ldestn pet Y ,
ipuun
Amoupe da
καθαρισμός
τΟΥ ΘΕΜAov νοοΥ
Empontou
alene WTPEIaraE EPAE
owtmpns
ANHEHMAHE
unozmeDHE
Kouroou OupopououvDd Tqulou,
Aontprou Non Imavbmon aptompov a
Novaç, içao Boers ourA Tunos
Namplrg, unonidano oeponat kns
Επίσκεψη του βουλευτή Σ. Χονίδη και
δημοτικν συμβούλων του συνδυασμού
IKTEO OAYMNOI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΤΟ Π ΚΑΕΥΗ ΠΟΤEΤO ΚENΤΡΟ
Eha vatpyoa
περνάω ΚΤΕΟ
dlaavod
στο νέο ΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
amvosp o
στην Κατερίνη
Teple pi
Kamph, e
umm viopipo dpoufoq
TYAAoro TOONA KHAOON
Ευχαριστήριο
Xoupe extoIK meToos
oraoya rov
tourolou Namdung a va
Mupnyambonaaou aro
Namplvngo Nunovvo Nooro ya a yo on vaumoaw uonuonwamutna u
|αδeu μος
Prlange tpo eput ous
Anpp Tgi Yrpi
io ouIyau oluwn
ME mpoiona wodn ÇOIS
oliy ECY
καλύτερες ημές κο
ONPOEPO
ATPIOE MNAE
LyudpaoTE TO KakUrepo
eποτλεσμα
apquo yemyooN
T.2351039303 & 34886
YaTAOE KaNDu
Σtnς Μεριo: Ttppa. Καμπρίλη.
tnà. 255 107377
kon stadinidisalive.com
npp ppaonoço raipyo