Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ο Γιώργος
Κασαπίδης
ξηλώνει το
Γενικό Δ/ντή
Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής
Μέριμνας λόγω
της έλευσης
μεταναστών
στην Αιανή

83χρονος έδωσε τέλος στη
ζωή του στην Κοζάνη - Άφησε
σημείωμα στους δικούς του

σελ ~ 24

Από τη Μόρια ήρθαν οι σομαλοί
μετανάστες της Αιανής - 3+3μήνες
η περίοδος παραμονής τους;
σελ ~ 24

7223

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Το πρώτο
κουδούνι στην
Κοζάνη μετά
από δύο μήνες
- Οι μαθητές
της Γ’ Λυκείου
επέστρεψαν στα
θρανία τους

Αρνητικά
και τα 19
δείγματα
στους
Σομαλούς
μετανάστες
της Αιανής

σελ ~ 3

Αυξημένη κίνηση
στην αγορά
της Κοζάνης
- Πολύς κόσμος
στην κεντρική
πλατεία και
τον πεζόδρομο

σελ ~ 5

Το
Γηροκομείο
της
Κοζάνης
στάθηκε
στο ύψος
των
περιστάσεων

Το 58% των
μαθητών της
Γ ‘ Λυκείου
του Νομού
Κοζάνης
επέστρεψε
στα θρανία

σελ ~ 7

σελ ~ 3

σελ ~ 7

Εν μέσω
πανδημίας
επιτρέποντα
όλα στην
Ελλάδα,
ακόμα και η
κάμερα στην
τάξη για
νηπιαγωγεία,
δημοτικά,
γυμνάσια,
λύκεια

σελ ~ 3