Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Mafou
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7059
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επιστρεπτέα
πpοκτβολά
Αυξήσεις στιs συντάξεις
από 2 Ιουνίου
Ανοιξε
η ηλατφόρμα για
990.000 δικαιούχουs
- Ποιοι οι δικαιούχοι
Aryou Eobu
πρόσθεσε
υπουργός. Παράλληλα ,
υπουργός Εργασίας , υπογράμμισε ότι η
άδεια ειδικού σκοπού
ιδιωτικό
τομέα θα ισχύει μέχρι
το τέλος της σχολικής
Αυξήσεις στις συντάξεις ανακοίνωσε ο
μικάν
Γιάννης Βρούτσης,
από τις 2 Ιουνίου.
Δείτε τι δήλωσε ο
υπουργός για τις συντάξεις και αναλυτικό
να ενημερωθούν για Dikaioogitka News..
Ο υπουργός Εργασίας , Γιάννης Βρούτσης, έκανε γνωστό
πως στις 2 Ιουνίου θα
Μaΐου μέχρι και τις 15 γίνουν αυξήσεις στις
Μαΐου οι ενδιαφερό-επικουρικές συντάστον
Σε λειτουργία είναι
η πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ στην οποία οι
επιχειρήσεις μπορούν
περιόδου .
ρεπορτάζ
ο ίδιος σημείωσε ότι
το 40% των νέων συντάξεων θα εκδίδονται
ψηφιακά και ότι στο
τέλος του 2020 θα
βγαίνουν ψηφιακά οι
συντάξεις του δημοTOU
το ποσό της επιστρε.
πτέας προκαταβολής
που τους έχει εγκρ.Από τη Δευτέρα 1
από 1η Ιουνίου.
Αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις
οι αυξήσεις αυτές
αφορούν μόνο τις επισυνολικά σε όλους. κουρικές συντάξεις
που είχαν υποστεί με .
ωση λόγω του ορίου
των 1.300 ευρ ως
άθροισμα κύριας και
επικουρικής , καθς το
Οκτωβρίου 2019 στους
σίου. "Ζητάω συγνμη εκατοντάδες-χιλιάδες
συνταξιούχους , η κα ταβολή θα γίνει εφ .
παξ , αυτόματα και
ξεις. Στις 2 Ιουνίου
μενοι μηαίνοντας στο
συνέχεια στην 11
σε όλο αυτόν τν
αποκαθίσταται μια με - κόσμο που έχει ταλαιπωρηθεί με το συντασε 250.000 ξιοδοτικό- επεσήμανε
γάλη αδικία του ΣΥPIZA
συνταξιούχους και η μεταξύ άλλων.
αύξηση θα κυμαίνεται
από 5 έως 200 ευρν
ανέφερε χαρακτηρι
| στικά μιλντας
Έκτακτη
Δεν θα γίνει σε δοσεις ούτε σε τμηματι .
καταβολές
διευκρίνισε ο ίδιος.
Αναφορικά με το πόSURE O
. Σε ερτη μα για τα
αναδρομικά, ο κ. Βρούοικονομική
ενίσχυση
μακροχρόνια Σκάι στην εκτομη του
ανέργων των
400 ευρ
τσης απάντησε ότι
όταν και εφόσον κατα βληθούν τα αναδροκύριων
"Η αύξηση αυτή θα συντάξεων και των επ | είναι 99,5 μεσοσταθ- κουρικν από την 1η
γραμμα
υπουργός ανέφερε ότι
η επιδότηση εργασίας
θα πραγματοποιηθεί
ΣτΕ έκρινε πως οι με .
Γ.Αυτιά.
σεις αυτές ήταν αντι .
συνταγματικές . Σε ότι
συνέχεια στην 10
Επιδότηση μισθού
εργαζομένων
για να αποτραπούν
οι απολύσειs
Η Διοίκηση
ΟΑΕΔ αποφάσισε νέα
παράταση της λει .
τουργίας της ηλε κτρονικής καταβολής
της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μα κροχρόνια ανέργων
έως και την Κυριακή
24 Μαΐου , δίνοντας
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9
50 EURO
20 EURU
(10EURO
5 EURO