Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ACONAS
Τσιόδρας :
Κανένας θάνατος
για δεύτερο 2400
Δέκα νέα κρούσματα
- 2.726 συνολικά
151 οι θάνατοι
ΤΗ ΣΣΟ ΡΑΚΗΣ
E O H ME-PI
TPITH 12 MAIOY NN- Ag. grier 857. Eto;: 380, 0,50 EYPA -0 MAKEMONIE LOM EANOI 154UITI?
KAOHMEPINH
32 διασοληνωμένοι ασθενείς
στις ΜΕΘ
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
12η ΜΑΪΟΥ
"Σεβαστείτε
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
- Μορφωθείτε
"Είμαστε όρθιες και όρθιοι εδ ,
Νοσηλεύτριες και Νοσηλευ τές
Οι Ξανθιτες να μας εμπιστεύονται"
Απόγευμα κυριακής 10 του
Μan εν έτη 2020.
Ημέρα Γoρτής
Της Μπτέρας
Το ΔΙΚΤΥΟΛΟ
roY& ΠΡΑΕΗΣ, ου.
νεχίζοντας
στορικές του δρό .
σεις στην Πόλη .
Αγορά της Ξάνθnς
Eανά εμπλούτισε
Μήνυμα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου Ξάνθης
με βιβλία , σε rpo
το στάδιο την φω
Πιά βιβλίου στην Κεντρική Πnuτεία
-Εν μίσω της τρ .
μας, πονάνε τις μύτες
ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΟΥ & ΠΡΑΞΗΣ
χοσας χρίνης ωτής της
uas xas zpetiçorv ra an.
πανδημίας του COVIDTHá paç. Ta zána ror voΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
19, aoxeirai onuavTIn
ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΞΑΝΘΗΣ
onàerróv oreyvbvovv
πίεση στα συστήματα
xau "omáve ióyw ror ouΑΠοκλεισμός εργαζομένων
του Νοσοκομείου
από τις άδειες ειδικού σκοπού
υγειονομικής περίθαλ.
χνού πλεσήματος , τα μα.
ria pas BiéTovv "ouiγαζομίνους στον τομία
xinig" aró Tov vðnÁra.
viean, ixaváryra, even. avazvenoTixiç xgOaTaTIs vyelaç. On vonyierTo orges doxipiea rig
vaiodyon, voovride, ov. olag, nadeupara xepaτές εργαζύμαστε στις
αντοχές μας καθς βλ.
LTóra xai uTégiaon.
Ank, eptlaiaeanj Tgooraagoirrs youpprs avripeπουμε τους ασθεvείς να
Auroipr ra xaljeo- via zar zooTaTrVTIKis
τοτισης της πανδημίας
Tgo0rabodv va xparnrTá paç xáro azó diano- pópres. Oi páoxeç deTOu COVID-19 eniderBorv ory tonf. "
des ovvorjzes ne pones ozepaivovr ryv avaTvorf
eviorrag agodeyaia, ayo
ZEAIAA 16
ZEAIAA4
Η ικανότητα
της Τουρκίας
να την αντιμετωπίζουν
ως Δημοκρατία
To ánno oxonEÍo
Ζούμε σε κοινωνία, με οκογένειες , με φίnou , με γείτονες , με κόσμο τρινύρω .
Τα naιδιά μας μεγαλνουν με γονείς, με φίhouς με συγγενείς, με οθόνες, με
BIBnia KAn.
Eva oxoñeio unoipεί να είναι μια οικο
Γράφει ο Στέργιος Γιαλάογλου
ZEAIAA 5 véVEia amá dev zivai
TENTOOPAKIKH
MANHE MNAMNHE XATZHKOEMAE
ΤΕΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ TOY-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ
in oiKoyéveia. To axoείo δεν αφαιρεί τη
δύναμη που έχουν
ono οι nioι στη δι
uóppuon tou naibiou,
Boned or nonná anna
Ιδεν αλλόζει τα ηάντα.
AEIDN
οι δόσκαλοι βλέΠουν τις ιδιαιτερότητες κάθε naιδιού nόγω της κοινωνκής του καλλιέρyειος , δεν
|τις αγνοούν , αλλά 5πιδικουν ανάπτυξη στις θετικές και διορθσεις , βελτισεις
Ιστις αpνπτικές ιτο noιες είναι ο μεν και noες οι δε χωράει συζήτηon .
ις κρίσεις και τη κρκή tς κρατάνε μέσα τους για τη όική τους εμπερία .
THà: 25410 27747 -25547 - 76958
Kıv: 6972178022
Εέρουν nuς δεν sivei κοιτές , είναι noδαγωγο εκnαδευτικοί, δάσκαλοι και
μερικοί Ιους γίνονται και noτuna .
Εμπνέουν, διsγείpoυν κάθε ταλέντο , ανοίγουν opiζοντες και το χαίροντα .
Αυτό είναι . Και είναι μεγάλη τιμή.
Στο ΑΕΙΟΝ η εκηαδευτκή φιλοοοφία και οι σκέσεις εκπαιδευτικν μαθητν
Δαγκλή 80-Ξάνθη
ΝΥFΑΝ ΤΕNCATE κανονέων ενα μα ακόμη κανοτομία nou nέτυκε
SOmfy.Moter
Καλή εnνεκκίνηση c επόμενες μέρες.
Made in Holland
EXOAEIA AION

Τελευταία νέα από την εφημερίδα