Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ
ΗΗ ΤΗΣ ΔΕUTEPΑΣ
6 ελίδες για mν Αγιάλεια
Μεnκζοδρόμηση και μείωση
tλν η νέο oλίδα της εστίασης
Ελεγτικό Συνέδριο Κακς δ60ηn
ηόρδευοη οε ιδιωικό φορα
Sport
Γιατί συμφέρει διακοπή
σεζόν tην Παναχαϊκή
Zonot eNeve yetn
dodeltlege ncont
nantttcedo e
Οι αιχμάλωτο
TOU Ay. Baoiacíou
ABEMITO
ΧΥΠΗΜΑ
ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ
H TTNINOE C nipe
2BYN 20TMENO
ATOKOMMENDI
ANO ENA
EYTKOININIAKA,
Hselme der det
EFKATAMEIMNEND
LIEPOTONTAI
petyama
-Η ΠΡΟΤΑΣΗ
HTAΝ ΑΠΛΩΣ .
Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
EPTOTAEIO
FIATI H EPTOCE
3 XUOMETPIN
BIALTHKE ITO PIO
vten e n
EANANDIFOYN
EXMMEA
Oa xáooupc
μέσον όρο
ένον μιαθό
HEITIAIH
EAIZEI ru
TE 18 MAIDY
KAI H ArOPA
ya dee der eeev
ΓΡΑΦΟΤΝ
Na pebov AEDade
EΓΚΛΕΙΣΜΟΣ
KAI ANOIA.
KATABAIUH
Επιστρέφουμε και ο Θεός βοηθός
upevic pyel
Me p pte
de stpe. So e v . was Alec
Manpk dalal
Oa čnori
to Očaipo
tης Πάτρας:;
OI AXATAE ANAKOINDEH
ADnPAMOK TA APAE
ANVOANIODODEOO
TT PAA - mam
Hin e o 2610 312530
6981 933337 1 fodepeve
y, Thex To en silee
PAAYEARANDAE
OLAON
MAOTON