Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

11

MAΪOY
2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2541

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΣΤΙΑΣΗ: ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το 2ο βήµα για
την κανονικότητα

Σκέψεις για
άνοιγµα πριν
τον Ιούνιο

ΣΧΟΛΕΙΑ: ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 3-4

ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ «ΣΚΟΥΡΑ» ΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ: Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο συνωστισµός
θέτει σε
κίνδυνο ζωές
ΕΞΙ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΤΕΣΤ
ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΕΛ. 7

Ο «χάρτης»

της καραντίνας
Μείωση σε όλους τους δείκτες της εγκληµατικότητας δείχνουν οι αριθµοί
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆/νσης ∆υτ. Ελλάδας για τον Απρίλιο
ΣΕΛ. 10

«ΚΑΥΤΗ» ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ 40ΑΡΙΑ

ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ «88»

Το Συµβούλιο...
αποφασίζει

Οι παραλίες στενάζουν,
το θερµόµετρο στα ύψη!
ΣΕΛ. 2, 40

ΣΕΛ. 12

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Με νέους
κανόνες
λειτουργίας
ΣΕΛ. 16

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ, ∆. ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α∆ΙΚΙΩΝ ΓΙΑ 250.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:
Ν’ ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΥΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

-ΠΟΙΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 534 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΑΪΟ,
ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ

«Η ανάπτυξη
έρχεται µε δράση»
ΣΕΛ. 9

Στις 2 Ιουνίου αυξήσεις
στις επικουρικές
ΣΕΛ. 14-15