Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ATONAS
Ροφαέλα ενα,
διοικήτρια Νοoυκομείου Ξάνθης:
"Μένουμε ασφαλείς"
Ξεκίνησε η λειτουργία
των τακτικν εξωτερικν
υατρείων
- Επαναπρογραμματισμός
χειρουργείων
KAOHMEPINH
E O H ME-PI
ΤΗ ΣΣΟ ΡΑΚΗΣ
TABBATO 9 MAIOY NN- Ap. yriier 856. Etog: 380, 0,50 EYPA -I MAKEMONINE 4 6M EANII 2540UTI?
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
Στη 2η θέση
με τη μεγαλύτερη ανεργία
η Ανατολική Μακεδονία-θράκη
ZEAIAA
ΤοΠΟθετήθηκαν
νέα παιχνίδια και ειδικά
κάγκελα περίφραξης
των παιδικν χαρν,
έργο της Πρην
δημοτικής αρχής Ξάνθης
Η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοιν.
VEI TOV EnoxIKa npoaapμοσμένο δείκτη ανεργίας
ya Tov dEppouápio 2020.
Το επoχικά διορθωμέ .
νο ποσοστό ανεργίας Τον
Φεβρουάριο του 2020
avrjkes os 16,1% évavTI
18,4% τον Φεβρουόριο
Tou 2019 Ka Tou dopeuμένου προς τα κάτω
163% τον Ιανουάριο του τιμάται ότι ανηε σε μο
2020.
Το σύνολο των απο.
σχολουμένων, κατά τον ατομα Eνω ο οκονομικο της χωρας, στις τρεις
Φεβρουάριο του 2020, μη ενεργός Πληθυσμός πρτες θέσεις βρίσκοMakedovia (21% TOv OE
βρουάριο 2020 από
21,2% τον Φεβρουάριο
2019), η Μακεδονία-Θρά.
Kn (18,4% anó 18,9%) Kai
η Οεσοολία-Στερεύ Ελλο
da (17% amó 18,6%). AKoλουθούν , η Πελοπόννησος-Δυτική Ελλάδο-lόνιοι
Nhooi (15,3% anó 19%),
n ATTINA (14,5% anó
18,3% ) , η Κρήτη ( 13,8%
and 12,3%) KaI TO Aryaio
(13,6% amó 18,3%).
3.006.596 ότομα ι άνερ .
γοι ανήλθαν σε 745.948 ντρωμένων διοικήσεων
Σε επίπεδο αποκε.
ZEAIAA 14
ανήλθε σε 3.269459 6το- νται η Ήπειρος, Δυτική
Δήμος Ξάνθης:
Υπεύθυνη η εξυτηρέτηση των πολιτν μας
στην υπαίβρια λαίκή αγορά της Εάνθης
EEALAA 3
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ
Iloeyuurananyr Lfere
2 Meioe 2020 eillge Aei
eeiv pe orége vav Negngeuó
denegis roe
gerrag atorg zalitrs pes Toioa,
TOIETord Tgaievre, ee yapnrs
ZEALAA
| ΣΕΛΙΔΑ
TENTOOPAKIKH
ΑΜμχος Ενδης
"Εμπιοτευήνιαστεπ τους νένυς μας με αόντο τρότο
ΜΑΗ- ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΗΚΟΣΜΑΣ | και έουμε την ευθύνη να τους παρήουμε τα πάντα
ΤΕΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ TΟY-ΖΕΛAΤΙΝΕΣ
THà: 25410 27747 -25547 - 76958
Kıv: 6972178022
ΓΥΚΕΙΟΥ
Δευτέρα 11 Μαΐου
ΓΜΝΑΣΙΟ και Α', Β'ΛΥΚΕΙΟΥ
Δευτέρα 18 Μαΐου
Δαγκλή 80-Ξάνθη
NY FAN TENCATE
Made in Holland
Kalo vio (snivnya - Elare ro EAAOV paç
l'ENME
SOmfy.Moter
Σας εμπιστυόμαστε -Προχωρήστε μπροστ
GR SEAIAA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα