Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 2020
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
Αρ. Φύλλου: 2127
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
XPONIKA
REPIOAIKA
OHMEPIAER
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η πανδημία του κορωνοϊού,
υποχρενει τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου
στη λήψη μεγάλων αποφάσεων
Απαιτείται σύνεση
και συναίνεση
Κάτι διαφαινόταν
στον ορίζοντα
Ή κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία με αλλαγές στην
νοοτροπία και συμπεριφορές και αξιοποίηση όλων των
πολλν συγκριτικν μας πλεονεκτημάτων
-Προτεραιότητες αποτελούν η αναδιάρθρωσή
του Δήμου και η ψηφιοποίηση του καθς και η
ψηφιοποίηση της πολιτιστικής του κληρονομιάς
.......είδα 8
..... α 8
00000000000000000.0..
0000.0000000.
0000000000000000000e0000000.00000000
θέματα υγείας
300.000 ευρ
για παρεμβάσεις
στην Λιμενική ζνη
Μεσολογγίου
δεν εφαρμόζει την σύγχρονη τεχνομη μπορεί να θρέψει τα παιδιά του τα λογία στε να έχει μειωμένο κόστος
εμφάνιση της πανδημίας του Κο- οποία ξενιτεύονται Είναι προφανές λειτουργίας και να μπορεί να εξυπηρωνοϊού, έχει ανατρέψει ολόκληρο ότι το πρόβλημα βρίσκεται αλλού, δηλ ρετεί άμεσα τους πολίτες του . Δεν
λειτουργεί δηλ όπως
οι σύγχρονοι Δήμοι
Τα διάφορα έργα που
γίνονται αποφασίζονται σε προσωπικό
επίπεδο χωρίς προτεραιότητες και την
σύμφωνη γνμη της
τοπικής κοινωνίας και
χωρίς να αποτελούν
μέρος ενός ευρύτερου
σχεδίου ανάπτυξης
Του Αθ. Σπυρόπουλου
τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα και να
Νόημα η ευτυχία
το παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα, οι συνέπειες του
οποίου όχι μόνο δεν είναι
ακόμη γνωστές, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ακόμη και
της κατάρρευσής του ,όπως
λένε οι ειδικοί
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
.Σελίδα 7
....00000000
Σε πείσμα όλων
Το πρόβλημα αυτό θα το
αντιμετωπίσουν όλα τα κρά
τη και η χρα μας και κατά
συνέπεια και ο Δήμος μας. Γι
αυτό όλοι προετοιμάζονται,
και παίρνουν τα απαραίτηταμέτρα στε στην αδυναμία μας να αξιοποιήσου με της πόλης
ημεγάλη αυτήκρίση να αντιμετωπισθεί κάθετα όλον αυτόν τον πλούτο και να
πλέον ανδυνα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς και να αξιοποιήσουμε αξία. Σήμερα αυτόν τον πλούτο τον πόλης, στε ναγνωρίζουμε ότι τα έργα
όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα . διαχειριζόμαστε με εμπειρικά μέσα και που προγραμματίζονται είναι προς την
Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό ότι ότι εισπράξουμε
μια πόλη με τεράστιο αγροτικό τομέα , Είναι κοινή διαπίστωση, ότι ο Δήμος ων υποδομν υλοποίησής του. Εάν πχ.
πολλά ιχθυοτροφεία , δύο Αλυκές και
..Σελίδα4
000000000000000000.000000000.000000000..
θα μας τρελάνουν!!
'νουΣελίδα4
000000000.0000000000o00000000..0000000000.o
Δεν είναι γνωστό το όραμα της Δητου δσουμε μεγάλη προστιθέμενη μοτικής Αρχής για την ανάπτυξη της
Καθιερθηκαν
νέα καταφύγια
Σελίδα 5
αδέσποτων;
000000000000000000000.
κατεύθυνση δημιουργίας των αναγκαί
Άρχισε το δράμα
του Αιτωλικού
μας δεν είναι οργανωμένος σωστά και προτεραιότητα στο όραμα του
: Συνέχεια σελίδα 4
Στην τοπική κοινωνία αποδίδεται το νεοκλασικό
Χρυσόγελου%, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου!
.Σελίδα 5
0000000000000000000.
Συνάντηση
του Δημάρχου Ι.Π.
Μεσολογγίου με
τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Αιτωλίας
και Ακαρνανίας
κ. Κοσμά
καλλιτεχνικής φύσης δρμενα, παρουκδηλσεις, συνέδρια, εκθέσεις αλλά πολύχρονη εκκρεμότητα του χθες.
Εκαιθερμοκοιτίδα επιχειρηματικότη0ι αίθουσες που παραχωρούνται σιάσεις βιβλίων, επιστημονικής φύσης
τας θα στεγάσει το Νεοκλασικό Κτίριο προς χρήση δύνανται να φιλοξενήσουν παρουσιάσεις.
< ΧρυσόγελοU>, δείγμα της αστικής
αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου
αινα, που βρίσκεται επί των οδν Φ.
Κατάσου και Μ. Μακρή, στο Μεσολόγγι.
Η διάθεση, παραχρηση, χρήση και ο
κανονισμός λειτουργίας των χρων
του , εγκρίθηκαν την Τρίτη 29 Απριλίου 2020 κατά την συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
Πρόκειται για ένα εμβληματικό κτίριο
και έργο , το οποίο αποδίδεται πλέον
στην τοπική κοινωνία και τους φορείς
της και το οποίο η νέα Περιφερειακή
Αρχή ενέταξε στις προτεραιότητές εκδηλσεις, εκθέσεις συνεδριάσεις, κλασικά της πόλη, το οποίο αποτελεί
της, προκειμένου να κλείσει μία ακόμα σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα, ιδιοκτησία της Περιφέρειας Δυτικής
....... είδα 8
000000000000000.
Όλα τα ανωτέρω στοχεύουν στην προαγωγή του κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού, πολιτιστικού, επιμορφωτικού,
καλλιτεχνικού γίγνεσθαι των πολιτν,
συνεπς όσες εκδηλσεις εξυπηρετούν αυτό το σκοπό, είναι δυνατό να
λάβουν χρα σε αυτές τις αίθουσες που
παραχωρούνται> ανέφερε κατά την
εισήγησή της η Αντιπεριφερειάρχης
ΠΕ. Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά.
Πρόκειται για τριροφο αρχοντικό , η
κατασκευή του οποίου τοποθετείται
περί το 1880
Είναι ένα από τα πιο αξιόλογα νεοΕίναι πάντα
επίκαιρο
0 0.......................... .LEAida 3
Η άνιση μεταχείριση
.....ελίδα 4
0000000000000000000000000000.000000000000000
πολιτν
Μας εμπαίζουν;
Συνέχεια σελίδα 4
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησεστέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.blogspot.gr
. Σελίδα 4
000000000000000000.000000000..000000.000000
**......................................LƐAIda 8
μμονοζαM
Hellenic Post