Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Μάρκος Φλώρος:
Αύξηση των τ.μ. στα
τραπεζοκαθίσματα
χωρίς να
στερήσουμε
από τους πολίτες
τον κοινόχρηστο
χώρο - Συστάσεις
της δημοτικής
αστυνομίας σε
κόσμο καθισμένο
στα παγκάκια
της πλατείας

10 εκ στην τοπική αγορά
της Δυτικής Μακεδονίας
- Εκταμιεύτηκαν τα 5 εκ από
την Περιφέρεια για το Τ.Α.ΔΥ.Μ.

σελ ~ 24

Στο προσκήνιο η εκμετάλλευση των
ορυκτού πλούτου της Δυτικής Μακεδονίας
- Νίκος Λυσσαρίδης: «Ο ολιβινίτης πιθανόν
να χρησιμοποιηθεί την ερχόμενη χειμερινή
περίοδο ως μέσο αποχιονισμού»
σελ ~ 3

7222

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 25

24 προσλήψεις
από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Κοζάνης σε φύλακες,
αρχαιολόγους,
εργάτες, μηχανικό
και καθαρίστρια

σελ ~ 3

Άμεση παρέμβαση
του υπουργού
Ενέργειας για τα
ζητήματα της
τηλεθέρμανσης ζητά
ο δήμαρχος Κοζάνης

σελ ~ 2

Ένας μόνο ασθενής στην εντατική
του Μποδοσάκειου και 45 εξιτήρια από
τη μονάδα - Σταύρος Παπαγεωργίου:
«Είχαμε την επιτυχία να μην
έχουμε μόλυνση του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού»

σελ ~ 13

σελ ~ 24

Ένας μόνο ασθενής στην
εντατική του Μποδοσάκειου
και 45 εξιτήρια από τη μονάδα
- Σταύρος Παπαγεωργίου:
«Είχαμε την επιτυχία να μην
έχουμε μόλυνση του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού»