Πρωτοσέλιδο Kontra News: "Τον Ιούλιο πολύ νωρίς τον Σεπτέμβριο πολύ αργά"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| KC NTRA
ΣΑΒΒΑΤΟ
09.05.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1924
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
"ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.
APTA»
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΦΕΣΗ, Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕΝΑΡΙΑΓΙΑ ΚΑΛΠΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ μηορεί να είναι νωρίs αλλά τoν Σεπτέμβριο είναι nολύ αργά.
Tην εκτίμηση aυή διατύπωσε κορυφαίο κυθερνητικό στέλεκοs σε σύσκεψη
Πoυ πρoγματοΠοιήθηκε στο Μαξμου για το ενδεκόμενο Προoφυγήs σε πρό
ωρεs εκλογέ .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Kívõuvog
αποσταθεροπο ίησης
> EEA. 3
ΑΛΕΕΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:
Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ οικονομική κατάστα
ση στην οπoίa έχει Περιέλθει η Τουρκία
εγκυμονεί κινδύνοus για ολόκληρη την
περιοχή τs Μεσογείου και ιδιαίτερα
την Ελλάδα.
Χωρίs σχέδιο
στήριξηs του κλάδου
Tns εστίασns
ΣΕΛ. 7
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΙΝΑΙ σχεδόν Βέβαιο ότι η κατάρρευση
Τms Τουρκίαs θα οδηγήσει τα τέσσερα
εκατομμύρια των μεταναστν και προσφύγων nou Βρίσκονται εγιλωθισμένο
στη γειτονική χρα να αναζητήσουν με
κάθε τρόηο αδιέξοδο , καταφεύγοντοs
στην Ευρnn .
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΜARFIN
ΣΕΛ. 3
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ η Ελλάδα είναι αυτή
nou θα δεχθεί τα μεγάλα κύματα ηρο
σφύγων με ό,ι συνεπάγεται μια τέτοια
εξέλίξη .
ΚΟΛΑΦΟΣ Η GUARDΙΑΝ ΓΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΩΣ
ΠΙΟΝΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Ε. 10
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Πs επηρεάζει ο ήλιοs κι
η Βροχή τον φονικό ιό
>ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 15
ΣΕΛ. 10
ΤΟ61% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΔΥΝΑΤΕΙ
ΝΑΠΛΗΡΟΣΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
εδ πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου,
α Εληνα καταναλωτέs δυσκολούονταν νο aron ξeον
στιs οκονομκέs τous unoxpεoεs, το έξοδότοus ουάνοον
noλύ nερισότερο σε σχέση με το εοόδημό τοus με anoτe
λεσμο οι έξ στουs δέκα 61% οδυνοτούοον να εξοφλήσουν
εγκoίρus τoυs λογοριοσμούs τous) και το 40% ήovσνογκοομένο να δανειστεί γα νο os πληρσε , nou npv ξεσnόσει
ηκρίon oυ κορωνοίού pειο εnοκόλουθ6 ms.
KONTRA24
NATZOr
ΣΕΛ. 8-9 eo
ΚΑΘΕ ΔΕγΤΕΡΑ ΣΤΙΣ1 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KONTRA