Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
I ZABBATO9 MATOY 2020- AR OWMOY 497 www.edromos.gr €200
ΔΙΕΘΝΗ
Τα Βαλκάνια
μηλεγμένα στουs
ανταγωνισμού
E.E.-HNA-KIvas
Spouos
Γράφει
Ο Τzιάκομο Μαρκέτι
ΣΕΜΕΣ 104
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ;
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ελλάδα όπωs
Lufthansa...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΠαχαιρετνταs
την Ελενα Πατρικίου
Μία μόνογερμανική επικείρηση Περιμένει κρατική ενίσχυσm ίσn με όλο το Πρόγραμμα
δαπανν τιs Ελλάδαs για την κρίση . Το Συνταγματικό Δικαστήριο τns Γερμανία
απαπεί με τελεσίγραφο τέλos σε κάθε χαλάρωση τns Απότηταs . Το Βερολίνο θέλει
την Ευρπη στο άρμα του και όλο τον Νότο Προτεκτοράτο
ΕΝΔΕΣ5-8
NOAITIKH
Ελλάδα:
ΣΕΝΙΔΕΣ 2380
ομεγάλοs ασθενns
ENAAS
O EIKOVIZOLEVOS Evai paos tou
υνταγματικ Δικοστηρίου τms ερμονns
Το δικιστηριο anoφoνοnk ou tiνaι
ντουνταγματικο το Προραμμα
Noooikhs Xakapwors nou EEKNNOE TO 2015
OVovtas teAcolypapo 3 unváN ou EKT
μεχρι τν anόσuρon του Βερολνo .
Η ευρωn iκαλεγγon
OUVExzetaipevto
H δεολογία
τns ιστορίas
snEIOOdia.
ENAA7
ENIKAIPOTHTA
(Αντι)περιΒαλλοντικός
νόμ0s
ENAA21
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΙΔΕΩΝ
Στον κόσμο
του Σταύρου Ξαρκάκου
ENAEI 30-31
9771792252007