Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλοις Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στολιανή
APAMA, EABBATO 9 MAÏOY 2020
Περίοδος ' (974" Ap. φύλλου 6830-12.108:
0,50 €
Συγκλήθηκε την Πέμπτη
Από τη Δευτέρα 18 Μaΐοu
ΒΟΛΕΙ.Η ΓΑΙΑ Δράμας
Πανδημία κορωνοϊού και
καρδιαγγειακό σύστημα:
εξελίξεις, καινοτομίες
και προοπτικές
Του Χρήστου Καϊρη , Καρδιολόγου Δράμας
NL TOu návun roubefevou, Katmyo
Καρδιολογίας, Προέδρου Ελληνικής
Καρδιαλογικής Εταιρείας
Επαναλειτου ργία της
Υπηρεσίας Αιμοδοσίας
εντός του Νοσοκομείου
Δράμας
Αυστηρή τήρηση ραντεβού
και μόνο 6 αιμοδότες ανά ραι
το ΣΟΠΠ της Π.Ε. Δράμας
Καταγραφή προβλημάτων
pe To tva mÓBI
και ελλείψεων που
αντιμετωπίζουν οι φορείς
στην Α2 Γυναικν
Με τους μισούς παραγωγούς !Δηλσεις του διευθυντή Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας στον Π.Το
θα λειτουργεί κάθε φορά
η λαϊκή αγορά του Σαββάτου
Όλα έτοιμα στη Δράμα για το άνοιγμα
των σχολείων για τη Γ Λυκείου
Την αυστηρή τήρηση των αποστπάσεων ζήτησε ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας
>ι θα γίνει αν υπάρξει ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού σε σχολείο και τι προβλέ
πεται από την εγκύκλιο του Υπ.Παιδείας
Του Θανόση Πολυμένη
ΜΕΤΟΙΜΑφαίεται πως είναι
στη Δράμα για το άνουγμα των
'σχολείων από την ερχόμενη
Δευτέρα 1 1 Maou . Όπως είναι γνω
στό , με εντολή του Υπουργείου Παδείας , την επάμενη εβδομάδα θα
λεπουργήσουν μόνοι οι τάξεις της Γ
Λυκείου σε όλη τη χρα όπως και στη
Δράμα , εν από τη μεθεπόμενη εβδομόδα και συγκεκρμένα τη Δευτέρα 18
Μaου , πράκειτα να λεπουργήσουν οι
υπόλαπες τάξεις Λυκείου και τα Γυμνάσια . Προς το παρόν πάντως , δεν
υπάρχει καμά επίσημη ανακοίνωση
για το πι θα γίνει με τα Δημοτικά σχο λεία ανά την επικράτεια.
Σεδηλσεις του χθες στον Πρωνό
Τύπο , ο προστάμενος της Διεύθυν.
σης Δευτεροβάθμιας Εκποδευσης ΠΕ. Δράμας κ. Στυ
ρίδων Κιουλάνης, επισημαίνει ότι "όλα είναι έτομα για να Πέμπτη , eiαμε μια τηλεδιάσκεψη α διευθύνσεις της
ξεκαινήρουν από τη Δευτέρα τα μαθήματα της Γυκείου χρας με την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας κα
και στη συνέχεια από 18 τρέχοντος θα ακολουθήσουν οι το ρωτήσομε αυτό ως θέμα Μας απάντησαν ότι αυτό
άλλες τάξεις του Λυκείου και τα ΓυμάσιοΣτην ερτηση αν έχουν Υνει όλες οι σχετικές ετομα σίες , ο κ . Κουλάνης τονίζει ότι έχουν γνει άλα τα απα ραίτητα για τη διαμόρφωση των θρανίων εντός των
τάξεων και είμαστε σε μα συνεχή διαδικασία για την τε πτωμάτων κορωνοίού σε μαθητές ή καθηγητές , ο κ. ου
λικά εικόνα της τάξης -.
Στην ερτηση αν γνωρίζε πόσοι καθηγηπές και μαθη- εντολές του ΕΟΔΥ, θα υπάρχει νηλάτηση θα ελεγκθον
τές θα εμφανιστούν τελικά , ο κ . Κιουλάνης απαντάει ότι όλουοι μαθητές και οι εκπαδευτικο και θατεθούν σε κα
αυτό σήμερα ακάμα δεν εναι γνωστό , δεν μπορούμε να ραντίνα για 14ημέρες Όπως μάλιστα είπε ο κ . Κουλά
Εερουμε τι κρφς θα Υνει Υπάρχει βέραια η δυνατό- νης -θα υπάρχει ένας εκταίδευτικός υπεύθυνος σε κάθε
τητα με υπεύθυνη δήλωση του γονέα να μην πάει ο μα - σχολείο , θα ενημερνεται για τέτοα θέματα και ανόλογα
θητής στο σχολείο , αλλά αυτό θα φανεί τελικά στην θαγνεται ότι πρέπει να γνεισύμφωνα με τς εντολές του
mopeίa τις επόμενες ημέρες ,
Τις τελευταίες ημέρες, υπήρξε η εκφρασμένη πρόθεση
της υουργού Παδείας, στε τα μαθήματα να αναμετα- Τύπο ότι πρόκειται για μια απόφαση του Υπ. Παιδείας
αδοται ζωντανά-Ive από πλατφόρμα του διαδιτύου , και αυτό που κάνουμε εμείς , οι δευθύνσες και τα σχοΓια το θέμα αυτό, ο κ. Μουλάνης σημείωσε πως την
Του θανάση Πολυμένη
σης ασφαλείας από πάγκο αε πάγκο- και
Ε ΤΟΥΣ μσούς nαραγωγούς θα τόνσε ιδιατερα ότι , αύρο θα εναι οι μοοί
από τους ποραγωγος , και οι όλλοι μισοί
VIλaή αγορά των παραγωγν στο το επόμενο Σάββατο, μας και δεν χωράνε
προς το παρόν είναι ένα θέμα το οποίο το επεξεργάζονται
ακόμα και κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή δεν υπόρχει ως
εντολή κάτι τέταο εκτός αν προκύψει κάτι στη συνέχειαα
Αναφορικά με την περίτωση εμφάνσης ύποπτων συμ
λειτουργήσει σήμερα Σάββατο η
πάρανγκ του Διουκητηρίου , για πρτη όλοι μαί στον χρο .
φορά μετά την καραντίνα , Αυτό τόνισε μλντας χθες στον -Πρωνό Τίπο ο ατtε
ριφερειάρχης Δράμας
Παπαδάπουλος.
" Αυτό που μας ενδιαφέρα είναα μην γεμίσει επνδυνα ο χρος γιατίθαπρέτα να
Πργος τηρηeούν α ατοστάσεις-Ο αντιπερφερεάρχης Δράμας μλησε με τους naραγω
Αναλυτικότερα, ότως είτε ο κ . Παπαδό - γούς, α oπoίοι συμφνησαν και ζήτησε να
πουλος, η λαίή αγορά των παραγωγν κρατηθούν αυστηρά α αποστάσεις διότι
λάνης σημείωσε .
ε ότι 4σχύει ό,1 σχύει σύμφωνα με τις
του Σαββάτου θα λετουργήσει κανονικά , θαγίνον αυστηραί έλεγχα.
τηρντας πάντα τα πέντε μέτρα απόστα- Αυτό σημαίνε ότι Σάββατο παρά Σάββατο
θα βρίσκονται στη λαϊκή αγοράοιμισο από
τους παραγωγούς , εν το
διο θα ισχύει και για
άλλες λαίκές παραγωγές
στο Νομό Δράμας .
ΕΟΔΥ .
Τέλος, ο κ . Κουλάνης σημεινει μλντας στον-Πρωνό
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
στε να μπορούν να παρα - λία, είναι να εφαρμόζουμε τις εντολές αυτές για το πς
κολουθούν το μάθημα και
μαθητές που δεν θα μπο - στε να κάνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία να κυλήσε
ρέσουν για κάποιους λό - ομολά και λιγότερο ανδυνα για όλους μας .
γους να πάνε στο σχολείο.
θα λεπουργήσουν και τις εφαρμόζουμε κατά γράμμα,
Νέες υπερσύγχρονες υπηpcoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
TAN TONIKH ACOPA
σελ.7η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μοστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδάστατης απεκόνισης
η εξΕλξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρηχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
AOINA TMHMATA:
. Μογνmυκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-Τiplex σγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
, Ορβοπαντογρόφος
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnà: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUMOE
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
τάντα 8πλα ας αζτσα,
μοίρίπνσ τνίωnο
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
8 6985 643 791 /2521 104962
οά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒEΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα