Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

9

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5424

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 46 ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ
ΓΙΑ ΠΓΝΠ ΚΑΙ «ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ»

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Εφαρµογή
που εντοπίζει...
τον ιό και
στην Ελλάδα!

Θωράκιση του
συστήµατος Υγείας
µε νέες ΜΕΘ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 7

ΕΣΤΙΑΣΗ: ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΝ «ΠΗΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ»

Στόχος το 80%
Ο ∆ΗΜ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ

Ο κορωνοϊός
νίκησε τον
«γιατρό
του Ανδρέα»

της δυναµικότητας

ΣΕΛ. 10

Άδωνις Γεωργιάδης: Την επόµενη εβδοµάδα
οι τελικές ανακοινώσεις µετά από συνεννόηση
µε τους υγειονοµικούς φορείς

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ AXAΪΑ ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΑ

Αναζητώντας
«θησαυρούς»
στα βουνά
ΣΕΛ. 5

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Οι δήµοι θα µπορούν να
δίνουν παραπάνω τετραγωνικά χωρίς πρόσθετη χρέωση
ή διαφορετικά, µείωση κατά 50% των τελών»
ΣΕΛ. 9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Επιστροφή
ελεγχόµενης
στάθµευσης
ΣΕΛ. 6

Επαναξιολόγηση
στα τέλη Μαΐου
για τα δηµοτικά

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ, Α. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Τίµησε τον
τόπο του!
ΣΕΛ. 16

ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΤ. ΠΑΪΠΕΤΗ

ΝΕΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟ∆Υ ΕΝΟΨΕΙ
ΤΗΣ «ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ» ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Εµπνευσµένος
δάσκαλος

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 7