Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.754 . Τιμή 0,60 Ε . Σάββατο-Κυριακή 9-10 Μαiοu 2020
Tpapeía: 0. TÇaßENa 11- 1OANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
Στην ηρεμία του εγκλεισμού...
. ι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε συνοήκες εγκλα σμού , για να βελτισει τον εαυτό του, Επειδή οεγκλεισμός από
μονος του τα κατοφέρνει να τον κάνει χειρότερο, μα τέτοια mΒανότητα αποκτά νδιαφέρον .
Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι καν εκπαιδεύεις τν εαυτό σου
να είναι καλός , ασκντας τις αρετές σου και ελέγχοντας τα ελαττματά σου, θα ανακαλύψεις ότι η ευτυχής Ψυχκή διάθεση πράγματα Είναι ανάγκη να αξιοποιή
προέρχεται από το κάνεις το σωστό σε τακτική βάση . Το προ - σουμε το γεγονός όπι ο ανθρωπος είναι
βλημα που ανακύπτει είν: σε συνθήκες εγκλεισμού μπορείς πpoσμένο ζο με συνειδηση, με λογ
να ασκήσες Τις αρετές σου;
είναι περίπατο της ψυχής με τη σκέψη , αλλά μόνο με τον περί - κτα
Ο άνθρωπος έχει βασικό στύχο την ευτυχία , που σημαίνει
να βρει έναν σκοπό για να αξιοποιήσει Τις δυνατότητές του και
να εργαστεί πάνω στη συμπεριοορά του στε να γίνει η καλύΤερη εκδοχή του εαυτού του . Βέβαια, πρτα απ όλα ο άνθρω .
πος πρέπει να αναήσει τον εαυτό του , γιατί η ευτυχα δεν εί ναι συμβατή με την αυτό λύπηση. Οι άνθρωπου που δεν έχουν
αυτοσεμασό και δεν πιστεύουν στη δική τους θεμελιδη αξοπρέπεια, δεν μπορούν να συμπεθήσουν και τον ίδιο τν εαυτό
τους πόσο μάλλον τους άλλους .
Για το άνθρωπο, δημουργ ευτυχα σημαήνε: ζω τη ζωή
μου με τηδυνατότητα να κάνω αυτό στο οποίο ειμαι -4η σελ.
>ΓράφειοΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΜΑ
πρην Πρύτονης Πανεπ. ωανήων
πατό της δεν αλλάζουν και πολλά
μόνο που ξέρουμε να κάνουμε κή, με επιθυμίες , με φαντασία, με ένοτΤονέομοντλο απασχόλησης ανακοίνοσεχθες ο Κ.Μητοοτάχης .
Επιδότηση εργασίας
και όχι ανεργίας!
Επανέρχοντα, αλλά με ανστηράμέτρα προστασίας
Βασικές λειτουργίες ξανά
στα Νοσοκομεία Ηπείρου!
Από τον πρωτογεή τομέαη εραρμογή του μέρου, στε ισεξευρεθούνελληνκά εργατικά χερα
Η αγροτική παραγωγή μοχλόςν της οικονομικής ανασυγκρότησης
Εποναλεπουργούν από Δευτέρα τα Εξωπερικά Ιαστρεία στο Π.ΓΜ . Πς θα γνοnται τα
ραντεβού Ειδικό πρωτόκολλο και στα Χειρουργεία. Στο ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια
δρόσεις για άτομα με άνοια και για κατ' οίκον νοσηλεία
Την αλλαγή φιλοσοφίας στον
τομέα ης σπασχόλησης περ .
γραψε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρ
Kεια επίσκεψής του στ πρότυτη
αγροτική μονάδα στον Αυλνα
ΑΤΤΙκής
Συγκεκριμένα ο Πρωυπουργός
ανέpερε ο στόχος Της Κυβέρνησης
. Με επάρκεια ανταποκρίθης
καν τα νοσηλευτικά ιδρύματα της
Ηπείρου στις ανάγκες που προέ
κυψαν λόγω Της επιδημίας του
κορωνοίού, η οποία ευτυχς
έππληξε ελαφρά την πτριοχή μας.
Καθςη πρτη μπόρα πέ
pασε , επανέρχονται σταδακά στα
Νοσοκομεία οι βασικές λεπουργίες
τους , κάτι που γίνεται όpως με δια PENOPTAZ
είναι να επιδοτείται πλέον η εργασία
και όυ η ανεργία. Το πρτο βήμα
όπως είπε- θα γίνα από τον πρωτογενή τομέα, στον σποίο σήμερα υ πάρχει μεγάλη έλλεμη tpγατικν
Χερνν, τα οποία κάθε Χρόνο εξασφαλίζοντν με εποχιακούς pγατες άνεpγo αλά αι μετανάστες που
από την Αλβανία και λλες χρες .
Το μέγεθος της εξάρτησηςκ ης
Σο ήμου της πλήρους λε
Τουργίας Τους επανέρχοντα
amo Aeunipa ra ENTEON
Ιατpeiα του Πανεn. Νooμείου , εν θα ακολουθεπα
σηγκακρμένη διαδικαοία α
ην εξοπηρέηση Των πολ.
PENOPTAZ
ελληνικής παραγωγής από τα ξνα
εργατκά χέρια, δαπιστθηκε φtτος
με το κλείσμο Των συνόρων λόγω
του κορωνοίού , καθς α Ελληνες
Με την επιδότηση της
pγaoίας θα μπορούν
κάποιο επιδοματούχοι
άνεργο να εργασθούν
παράλληλα και σε αγρο ηικές δοολεές .
τερη προσοχή και μέσα σε ένα
πλοίσο αυστηρν μέτρων προστασίος για την ασφάλεια πολιτν και
προσωπκού . Αυτό κχύει και για το
μεγαλύτερο δρυμα της ΒοροδυτΗ
nς Ελλάδας, το Πaνεπιστημακό πρόξεκ που αφορούν στην υπο
Νοσοκομείο Ιωανννων , στο σποίο
ξεκνούν από m Δευτέρα κα τα
Εξωτερικά Ιατρiα , εν όοον αpορά
στα Χειρουργεία , ανακονθηκε
χθες ένα πολύ συγκεκρμένο διαδ
κοστικό πρωτόκολλο .
ΣτΟ μεταξύ , στο ΕΣΠΑ ετάχθηκαν από την Περφέρεκ Ηπείρου
διαμένουν σε δομές
μα διάθεση για να
έδειξαν κα
- 11n aek.
στήριξη πασχόντων από άνοια α λά και στην και οκο
Μι8οντή αμλιpα
o ερτασμές της Παφκόσμας
Ημας Ερυθρο Σταuμή
Διήμερη επίσκεψη σε Ήπειρο-Μεσολόγη
Στα ελληνοαλβανικά σύνορα
Ο Υφυπουργός Εθνικής Αμυνας
νΕλέγχθηκαν τα μέτρα επιτήρησης των συνόρων
Θα γίνουν του χρόνου στα Γάννεννα
Δύο διεθνή συνέδρια
για την <Ελλάδα 2021>
- Τηλεδιάσκεψη χθες του Μ.Ελισάφμε mη .Αγγελοπούλου
Anó ro novenKTAUICKÓ NogOKOuEÍo
Πήρε εξτήριο
|ο κοδηγός βουνούν!
σελ. 2
. Ενεργή θα είναι
η συμμετοχή της πόλης Των Ιωαννίνων
στους επετειακούς
εορτασμούς για τα
200 χρόνα από την
Ελληνική Επανάστα : ση , με επίκντρο η
quhotvbpiuv, Evia
> 13ανα τoύσμπα στην Ελλάδα
Τις ς 1 ωλάυη στόνιαη
nalanón raponáv pavon
oed. 6
. Σταθερά στην περιοχή του
| 10 εξακολουθούν να κνο .
νται σε καθημερινή βάση τα νέα
| κρούσμαα κορωνοίού σε επί .
| πεδο χρας , με την Ήπειρο να
εξακολουθεί να
| μηδενκόο mopουσιάζε
Ο καθηγητής Σωτήρης Τοιό
| δρας ανακοίνωσε χθες 13 νέα
| κρούσματα κατά το Τελευταίο|
|24ωρο, συν δύο νεκρούς, ο ένας
| εκ Των oποίν συνέβη προχθές
| βράδυ και ο δεύτε θνν
Ση δoλή τα υμβλμητα ης
τοπρόγρμμα θα π ριλαμβάνα και μύα
σειρά από άλλα δρμενα που θα:
αναδείξουν Τν στορία αλλά και
Τις προσπτικέίς της περισχή μας, Εκατοντάδες Γιανwιτες έλαβαν
Γα Το θtμα αυτό ο
xθες μέσω τηλεδσκεψης ο Δήροp στήρίξη η μσω της πανδημίας!
Epimgs Γηνηνφής
ozl. 12
. 0ι ερωτστροπίες Του Εντι
Ράμα με τον Τούρκο Πρόεδρο Τ .
γίn Ερντογάν με την υπογραφή
συμφωνιν για στρατωτική συνεργασία και δως για ην εγκατάσταση 30.000 προσφύγων καη
μεταναστν σε περιοχές που ζε
η Ελληνική Μειονότητα - 11ησελ
Υπηρεσίες Δήμου και ΟΚΠΑΠΑ
- 12n ock
ETIOYANIAEE
Ημέρα απόδοσης τιμν στις
Μητέρες όλου του κόσμου!
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Αναψε πράσινο φωςν για
προπονήσεις στη Super League 2
VAισηρ οι προίποθέοει,ο Σ. Pιστάνης υγειονομίκές υπείθυνος
Ελισάφ κα η tπm EUIpons EMaba
2021 Γιάννα Αγγελοπούλου , η
προγραμματισμένη 2ησελ
. Μπορεί οι απαπήσεις να
ήταν μεγάλες καθς η εκατα
δα Του κορωνοού επέβαλλε μέ | σα σε λίνα εικοσετράωρα Το κα| Τέβασμα ρολν μίας ολόκληρης
πόλης , ωστόσο ο κoνωνικές
υπηρεσίες Του Δήμου Ιωαννιτν
| και του ΟΚΠΑΠΑ κατάφεραν να
ανταποκριθούν με επάρκηα στο
έργο τους Eνωμένες 2η σελ
Noid Kataorápara
avoiyouv anó Asutépa
GER. 12
> ΓράφειοΑΘAΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
. Σης αρχές του 20ου αινα καθιερθηκε ο πα
γκόσμιος εopraσμός της ημέρας της μητέρας Ορi,
στηκε μάλιστα η δεύτερη Κυριακή του Μαϊοu . Ετσι
δίνεται η ευκαιρία σε κάθε άνθρωο του πλανήτη
να εκδηλσει επισήμως την Τμή και το σεβασμό
του στο πρόσυπο εκείνης που Τον έφερε στον κόσμο και τον ανέβρεψε.
Υπήρχε βεβαια, κάποα διάκριση της μητέρας από τους μυθικούς
χρόνους . Ακόμη και από τους Ανατολικούς λαούς Στη
Παρά την τριήμερη καθυστ .
ρησή και τους. Ψιθύρους που
ακολούθησαν, η Γενκή Γραμματεία Αθλητισμού απάντησε θετικά
στο αίτημα των ομάδων της
Super League 2 για την επιστροφή στις προπονήσεις. θέτοντας
ωστόσο ένα αυστηρό υγειoνομκόπρωτόκολλο κατά τα πρότυπα
των ομάδων της 11η σελ
ΓΝΩΜΕΣ
Οι αλήθειες που Πονούν και
οι διαχειριστές της εξουσίας..
> ράφει ο ΚΩΣΤΑΣ A ΚΛΤΣΗΣ
ΕΞ Το πρωί
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
. ΕΧΕΙ πάντοτε ισχύ η ρήση για η γυναίκα του Καίσαρα, που
εδεν πρέπα μόνο να είναι μα, αλλά να φαίνεται κιόλας! Αφopά
όλους Τους δημόσιους άνδρες και γυναίκες , όσους και όσες δηλαδή
ασχολούντα με τα Κοινά. Δεν υπάρχουν κστεγανά για αυτούς Η
ζωή Τους Τρέπει να μοιάζει ως να ζουν σε ένα γυάλινο στίn . Που κά
θε πολίτης θα βλέπει και θα κρίνι τα πάντα Αυτό πρέπει να ο
βαίνει σε μία δημοκρατική χρα όπως και η Ελλάδα. Υποτίθετα. Και
όπως έγραφε ο Αλέξανδρος Σούτσος το 1831 Ο Τύπος 3η σε
της Δευτέρας
THI A€YTÉPAI
Μια ξεχωριστή εβδομαδια ία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
τα περίπτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα