Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27533
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tıpń 0,60 EYPO
ΣτΕ: Απέρριψε την
aítnon ins Hard
Rock yia tnv
ádeia kazívo o1o
Ελληνικό
Εταιρική απάτη και covid- 19
χέρι-χέρι
Δρακούλης σημείωσε
ότι , <βρισκόμαστε στη
μέση ενός από τους
πιο ταχείς μετασχη
ματισμούς που έχει
βισει ποτέ η παγκ σμια οικονομίαν και
ότι , εν μέσω αυτής της
κατάστασης , cοι απα
τενες προσαρμόζονται ταχύτερα από εκείνους οι οποίοι έ .
χουν στρέψει την προσοχή τους στην επιβί
ωση της επιχείρησής
Χωρίς την συμμετοχή της εταιρείας
«SHRE/SHRILLC» (Hard Rock) ovvexíζεται ο διαγωνισμός για την παραχρηση της άδειας καζίνου στο Ελληνικό , καθς ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επι κρατείας , Αθανάσιος Ράντος, απέρρυψε
την αίτηση της εν λόγω εταιρείας (Hard
Rock).
Αναλυτικότερα , η εταιρεία  είχε αποκλειστεί .
από τον διαγωνισμό από την
Ολη η αλήθεια για
în véa
σιδηροδρομική
γραμμή ΡίοΠάτραν
Fraud
τους.
χες προτάσεις της ΕY , ανέλυσαν ο Γιάννης Δραούλης , Asso ciate Partner και επικεφαλής του τμήματος Υπηρεσιν Ειδι χν Ερευνν & Εταιρικής Συμμόρφωσης
(Forensic & Integrity Services) tns EY EAλάδος και η Κυριακή Κατσάνη , Senior
Manager, Yπηρεσίες Βιδικν Ερευνν &
Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος.
Κατά την εναρχτήρια εισήγησή του , ο κ .
Η Χ. Κατσάνη τόνι σε ότι σε περιόδους
χρίσης , όπως η σημερινή, οι κίνδυνοι εμ
φάνισης φαινομένων
ανήθικης συμπεριφ0ράς ενισχύονται, καθς εντείνεται η οι
κονομική πίεση στις επιχειρήσεις και τα
στελέχη τους, οι μηχαν ισμοί ελέγχου ατονούν , δημιουργντας ευκαιρίες για τους
επιτήδειους , και γίνεται πιο εύχολη η εκλογίκευση και ο εξορθολογισμός οποιωνδήποτε παράτυπων ενεργειν , ενδυναU αυξημένος κίνδυνος εταιρικής α.
Η σιδηροδρομική γραμμή <Ρίο -Πάτραν αποτελεί ένα έργο στρατη γικής σημασίας , όχι μόνο για την Πάτρα, αλλά
για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα . Είναι ,
όμως, κι ένα έργο με σημαντικές τεχνι κές απαιτήσεις, καθς θα διέρχεται από
πυχνοκατοικημένες οικιστικές περιοχές ,
αλλά κα από μια ζνη που συνδέει τον
χεντοικό ιστό της πόλης των Πατρν με
το θαλάσσιο μέτωπο και το λιμάνι της.
Η ενδελεχής μελέτη όλων των παραμέτρων του, αλλά και ο εξονυχιστικός διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες και τους
πάτης και ανήθικων συμπεριφορν που
προκάλεσε ο COVID-19, βρέθηκαν στο επίκεντρο νέου Webcast που διοργάνωσε
πρόσφατα η ΕΥ ( En st & Young ) Ελλά δος .
Τις προκλήσεις , αλλά και τις αντίστοι μνοντας έτσι το λεγόμενο
αρίγωνο της απάτης).
ΓΣΕΒΕE: Φόβοι ότι θα χαθούν
250.000 θέσεις εργασίας
ΣΕΛΙΑ 4
Κινδυνεύουν να χαθούν 150.000 θέ
Στα 21 μέτρα χαμηλνουν τα κτίρια
γύρω από την Ακρόπολη
Παρά τα
"γερμανικά
εμπόδια " η ΕΚΤ
θα β0ηθήσει τnv
οικονομία της
Ευρωζνης
σεις μισθωτής εργασίας , εν εάν συνυ
πολογίσουμε και το εύρημα ότι 1 στις 7
επιχειρήσεις δηλνουν πως ενδέχεται να
διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τότε ο κίνδυνος απλειας
των συνολικν θέσεων απασχόλησης
( αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και εργαζόμενοι) εκτιμάται στις 250.000>.
Αυτό προκύπτει από έκταχτη έρευνα
του Ινστιτούτου Μικρομε σαίων της ΓΣΕ
BEE για τις επιπτσεις της υγειονομικής
χρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και υπογραμμίζεται ότι απαιτείται η υλοποίηση πολιτικν όπου το Κράτος θα διαδραματίσει τον ρόλο του εργοδότη ύστατης καταφυγής , στε να αναπληρωθούν , στο μέτρο που είναι δυνατό ,
οριζόντιες επιδοματικές πολιτικές και να
διατηρηθεί ενεργό το αναξιοποίητο εργα
τικό δυναμικό της χραςν.
Η νέα έρευνα αποτελεί ΣΕΛΛΑ .
Να μειωθεί στα 21 μέτρα το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων γύρω από την Ακρόπολη , εισηγήθηκε το ΥΠEΝ προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικν Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ ) , που συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη, ύστερα από απόφαση
του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας , κ. Κωστή Χατζηδάκη και του αρμόδιου υφυπουργού για θέματα Χωροταξίας, κ. Δημήτρη Οιοονόμου. Διευκρινίζεται δε, ότι το
νέο ύψος θα ισχύει για τις νέες οικοδομικές άδειες και δεν αφορά αναδρομικά στα νομίμως υφιστάμενα κτίρια .
ΚΗ Ακρόπολη το έχω ξαναπεί και το εννο είναι η Ψυχή μας, το σύμβολο της Ελλάδας
σε όλον τον κόσμο . Αυτό διαφυλάττουμε με τη σημερινή μας απόφαση-εισήγηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικν Θεμάτων και Αμφισβητήσε ων>, Σ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚT) είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ
να βοηθήσει την πληγείσα από την ύφεση οικονομία της Ευρωζνης, δήλωσε
σήμερα ο αντιπρόεδρός της Λουίς ντε
Γκίντος , δύο ημέρες μετά την προσπάθεια του συνταγματικού δικαστηρίου της
Γερμανίας να βάλει όρια στις αρμοδιότητές της.
Η δήλωση του ντε Γκί - ΣΛ
www.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα