Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
L'Aoguvú poli ou.
ΓΟ οιwστ όμως,
μίχρι θονάτου p
νο εκφρdζειy
tkcódepo
την έπο /
oou./
Μ ΠΡΩΙΝΗ
Παρασχευή
Μαΐου
Αριθ. φύλλου 6007
Τιμή φύλ.: 0,50 ε
enTATDE
Καθημερινή εφημερίδα Κοzάvης
Ηλεκτρονικές συναλλαγές
Απειλή έξτρα φόρου
για τα νοικοκυριά
Σελίδα 12
Δήμος Κοζάνης:
Απολύμανση των σχολικν
μονάδων λίγο πριν υποδεχτούν
τους μαθητές
Έκρηξη"
Σελίδα 11
απλήρωτων φόρων
SCIENCE
LABORATORY
COVID-19
Response Greece
+Η Πανδημία βρήκε
1.268.819 φορολογούμενοus
υπό αναγκασικά μέτρα
είσηραξηs και κλεδωμένουs
τραπεζκούs λογαριασμούs
+Νέεs ρυθμίσειs
σχεδιάζει το ΥΠΟΙΚ
CovidDEXP
COVID-19 Data Exolorations
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Συνεργασία
με την εθελοντική ομάδα
COVID-19 Response Greece
Σελίδα 13
0 κορονοϊός θα μεισει
την αξία
των ποδοσφαιριστν
κατά 10 δισ. ευρ
Δήμος
Κοζάνης:
Ξεκινούν
Σελίδα 17
οι εγγρα
φές στους
Παιδικούς
και Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς
Ο τρόπος να πετύχεις
το " κάτι παραπάνω"
Σελίδα 24
Στην εποχή του κορονοιου δείξαμε ότι μπορούμε
να μάθουμε και να δείξουμε υπεu
να συνδράμουμε.
Είναι πολλές οι περιπτσεις που ο ιδιωτικός το|μέας συνέβαλε τα μέγιστα στην απoφασιστική μάχη
| Πou έδωσε ο δημόσιος τομές . Αυτή η συνδυαστική|
Ιδράση, η αρωγή και η γεφύρωση ίσως και δύο "δια.
Ιφορετικν κόσμων για το κοινό καλό , απέδειξε ότι
| έχουμε ακόμα πολλά να δσουμε και να πετύχουμε
Ιως κοινωνία . Το σκεφτόμουν αυτό τις προάλλες με
| αφορμή μία ακόμα ανακοίνωση από επχειρηματικό
συνέχεια στη σελίδα 4
νότητα και!
Σελίδα 4
10 EURO
ZONIVUN