Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Πορασκευή
Maïou
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7503
Τιμή Φύλλου 0.506
ΚΩΑΙΚΟΣ
Γρεβενά
Υπογραφή σύμβασης
για τον καθαρισμό
της κοίτης του
Γρεβενίτη ποταμού
Οδηγίες
Συνέχεια στην 5
για τη λειτουργία των σχολείων
V Αποστάσεις,
υποτμήματα
και μαθήματα σε
διαφορετικές μέρες
Συνεργασία
τns Περιφέρειαs
Δυτικής Μακεδονίαas
Συνέχεια στην 10
Έκρηξη" απλήρωτων φόρων
με την εθελοντική
ομάδα COVID-1 9
Response Greece
Συνέχεια στην 6
Η πανδημία βρήκε 1.268.819 φορολογούμενους
υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και ακλειδωμένουςν
τραπεζικούς λογαριασμούς
Συνέχεια στην 11
Δάνεια:
Αναστολή δόσεων
έως τον Σεπτέμβριο
- Τι πρέπει να γνωρίζετε
JUMBI
Enίσημos Συνεργάτηs MEGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,
Συνέχεια στην 17
Σκέψεις να
ξεκινήσει νωρίτερα
το πρωτάθλημα
TPEBENA
42ης Οκτωβρίου 151στη Γ' Εθνική
EOVIKK
NPOTAOAHMA
Συνέχεια στην 20