Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k Ερυτής-Νικολους Καραθόνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδον Ι. Σπιλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜAΪΟΥ 2020
Ilepiodoç B' (1974) Ap. qlov 6880-12.107
0,50 €
Στέφανος Γεωργιάδης:
Μεγάλη η συνδρομή
του Τμήματος Συνοριακής
Φύλαξης Κ. Νευροκοπίου
στις συλλήψεις μελν
σπείρας που προωθού σαν
λαθρομετανάστες
Ασυνείδητοι πολίτες πετάνε
Σήμερα η Παγκόσμια
κλαδιά και χόρτα
Να στηρίξουμε όλοι
Ημέρα Ερυθρού Σταυρού
σε κάδους ανακύκλωσης
την αγορά της Δράμας
| Κυριακίδης Καθαρζουμε συνέχεια χωμα| Τερές και ετοιμόζουμε νέα πρόστιμο
και Ερυθράς Ημισελίνου
Έργο της Εφ. Αρχ. Δράμας που θα αναδείξει ένα στουδαίο μνημείο 1 Δηλσεις του αντιδημάρχου Οικονομικν και της μείζονος αντιπολίτευσης Δ. Δρμας
Η καραντίνα δεν σταμάτησε
τις εργασίες στον βυζαντινό | με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς
Δυσεπίλυτο το πρόβλημα
ναό της Αγίας Σοφίας
Στο επόμενο χρονικό διάστημα ανα μένεται η προσεκτική
καθαίρεση του δυτικού Τμήματος
και την απόσταση των πάγκων
- Διαφωνίες για το χρο της οδού Χελμού από μικροπωλητές που θέλουν να
παραμείνουν στην υφιστάμενη δομή
Συμφωνεί διαφωνντας η αντιπολίτευση για την οδό Χελμού
Του Θανάση Πολυμένη
ΔΥΣΕΠΛΥΤΟ πρόβλημα
εξελίσσεται τελικά το ήτημα
-της λειτουργίας της λαίκής
αγοράς της Δράμας από την επό μενη Πέμπτη 14 Μaiou , καθς
στους παραγωγούς θα πρέπει να
προστεθούν τελικά και οι μεκρατωλητές Και το πράβλημα βρίσκεται
στο ήτημα της τήρησης της Πράξης Νομοθετικού Περεχομένου
( ΠΝΠ ), ότι μεταξύ των Πάγκων , θα
πρέπει να τηρούνται πέντε μέτρα
απόστασης από κάθε πλευρά.
Για το θέμα αυτό αναφερθήκαμε
ήδη σε χθεσνό μας δημοσίευμα με
δηλσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου Οκονομκν του Δήμου Δρά μας κ . Εφραιμίδη ο οποίος φέρετα
να ετομάζει μια Τρόταση για το δεύτερο τμήμα της λα καθορισμό νέου χρου λεπουργίας παράλληλης υπαί
κής αγοράς στην περιοχή της οδού Χελμού στην ανά - θρας αγοράς στο Δήμο Δράμας- και στο αποφασστικό
πλαση,
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Ήδη, όρσε η θoίpεση Του εχρσματος Του δυπού Τμήματος Τουμνημεου του νοού
ης Αγίας Σοφίας. Ση φωτοχροφία διοκρίνετο κοθσρά η Τοχοπο πίoω ατό ους σοβ deç.
nΤΟ ΑΡΧ EΙΟΥ Π.Τ
ατό ομάδα αρχαολόγων και συντηρητν
-ΥNEXΖΟΝΤΑΙ κανονικά , χωρίς να της Εφορείας Αρχαοτήτων Δράμας .
Αξίζει να σημειωθεί ότ , όλο αυτό το
διάστημα των 42ημερν της καραντίνας
κές εργασέες στο βυζαντνό ερό Ναότης α εργασίες συνεχίστη καν κανονικά
Αγίας Σοφίας στη Δράμα. Θα πρέπει να χωρίς διακοπή , καθς πρόκει ται για ένα
θυμίσουμε ότ, σηις ορχές Μαρτίου είχαν έργο μεγάλης χρονοκής διάρκειας από τη
Του Θανόση Πολυμένη
κομμάτι αναφέρεται ότι κη εν λόγω αγορά θα δεξάγεται
έχουν σταματήσει καθ ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας , οι ανασκαφ Για την επιλογή αυτής της περιοχής υπήρξεν αρκετές την ίδια ημέρα και Τς δες ρες με την υφιστάμενη λαή
ανηδρόσεις τόσο από τη μείζρνα αντιπολίτευση του αγορά του Δήμου Δράμας , ήτα κάθε Πέμππη και κατά το
Δήμου Δράμας, όσο καιαπό μικρατωλητές αλλά και κα
τοίκους της περοχής Το θέμα είναι ότι μερίδα μεκροπω
λητν δεν θελε να φύγει από τον ήδη υφιστάμενο χρο της παρόλληλης λεπουργίας της λακής αγορς του
της λαίοής αγοράς επί της οδού 19ης Μαου και τις πέριξ Δήμε
οδούς, εν το πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με τα 5 μέτρα που αυτή τέμνεται με την οδό Βεργνας μέχρι το σημείο
τήρησης των αποστάσεων δεν χωρούν όλοι οι μικροπωλητές
Το ήτημα συζητήθηκε χθες στο περιθριο της τηλε- που έχουν δικαίωμα προσέλευσης στη λαϊκή αγορά του
διάσκεψης της Οικονομικής Εππροπής του Δήμου, χωρίς Δήμου Δράμας
όμως να υπάρξουν κάποες αποφάσεις , εν εκφράστηκαν μόνο απόψες
Στο μεταξύ και πριv γνe η συφήτηση αυτή , ο αντιδήτμετπισης του κνδύνου δασποράς του κορωνοίού
χρονικό διάστημα από 0700 έως 1500
Ορται επίσης και ο χρος -Ως χρος διεξαγωγής
ξεκνήσει α εργασίες ανάδειξης καα ατο
κατάσταση του βυζαντινού Ιερού Ναού
Δράμας , ορίζεται η
φυση του.
Χελμού από
σημείο
Το έργο χρηματοδοτείται με 740000
της Αγίας Σοφίας , οι οποίες διεξάγονται ευρ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
της Περpέρeιας Αν. Μa
κεδονίας-Θράκης και
αναμένετα να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022
με αρχές του 2023.
| σελ4η
που αυτή τέμνεται με την οδό ολίππου . Στην εν λόγω
αγορά θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματέες πωλητές
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή , n παρούσα θα ισχύα
για το χροικό διάστημα ισχύος των έτακτων μέτρων ανΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
μαρχος Οικονομικν είχε COνiD - 19 , η έλλειψη του οποίου βεβανετα με απόανεβάσει στη ΔΙΑΥΓΙΑ φαση του υπουργού Υγείας. .
στις 6 Μαου απόpaση για
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
THN TOOIKH ACOPA
σελ.7η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διπλα 6ας αξόπίoα
ye avdqéómvo rpócano
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
8 6985 643 791 / 2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα