Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5423

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ ΣΕ ΣΠΙΡΤΖΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

«Ελλιπείς προµελέτες,
κανένας φάκελος...»
ΣΕ ∆ΥΟ ΜΗΝΕΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ

ΣΕΛ. 10

Π ΑΤ Ρ Ω Ν
n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΧΟΛΕΙΑ: ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ, ΟΧΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑ

Έως 15 ανά τάξη,
εφτάωρο µάθηµα!
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΕΛ. 9

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ:

Υπό εξέταση
µειώσεις
φόρων
ΣΕΛ. 13

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24ΩΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

107 τεστ
και όλα
αρνητικά!
ΣΕΛ. 3

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕ ΠΓΝΠ

«Ευχαριστώ
τους µαχητές της
1ης γραµµής»
ΣΕΛ. 4

ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

Λεωφορεία:
Επιστροφή στην
κανονικότητα
ΣΕΛ. 6

Πώς αλλάζει
εικόνα η Πάτρα

n Νέες πεζοδροµήσεις
σε Μαιζώνος, Αγ. Νικολάου
Αλ. Υψηλάντου και Σισίνη,
δηµιουργία δικτύου
ποδηλατόδροµων και νέες
διαβάσεις στο πρόγραµµα
«Ολοκληρωµένης Αστικής
Ανάπτυξης» µε
προϋπολογισµό 20,5 εκ. ευρώ
n Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
θα έρθουν προς συζήτηση
οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
που θα ισχύσουν αφότου
ολοκληρωθούν οι αναπλάσεις
στην Άνω και την Κάτω πόλη

ΣΕΛ. 8
ΜΕ ∆ΕΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ... Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

∆ικαίωµα
στην
επιβίωση

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΓΟΥΝ
ΣΕΛ. 16
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΠΩΣ ΘΑ ΤΑΞΙ∆ΕΨΟΥΜΕ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Με τους µισούς
επιβάτες
και µε µάσκα
ΣΕΛ. 6