Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

17oC, 15:00

20oC, 21:00

€0.80

16oC - Υγρασία 42%-98% - Άνεμοι: Α-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:32 - Δύση ηλίου: 20:41

Ðôåñüåíôá

Δυο τα μέτρα και δυο τα σταθμά της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της οικονομικής στενότητας, που δημιουργεί η
πανδημία, στις αερομεταφορές. Αποδεικνύοντας έτσι ότι οι αποφάσεις δεν είναι αντικειμενικά επιβεβλημένες και γι’
αυτό αδήριτες αλλά το προϊόν πολιτικής μόχλευσης των σχέσεων συνήθως ανάμεσα στον κυρίαρχο και τον κυριαρχούμενο. Η «στάση εμπορίου» που χαρακτηρίζει τις αερομεταφορές είχε ως συνέπεια να βρεθούν σε δύσκολη θέση τόσο η Fraport, που διαχειρίζεται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια όσο και ο ιδιωτικός, εθνικός πλέον αερομεταφορέας της Aegean. Οι δυο περιπτώσεις βέβαια δεν είναι ίδιες όμως οι διαφορές στην αντιμετώπιση είναι ενδεικτικές του πράγματος. 3»

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5113

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ FRAPORT ΓΙΑ ΤΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ìüëéò ôñåéò ðÝôáîáí ôïí Áðñßëéï

Äåßôå ôéò ìåôñÞóåéò
ãéá ôçí ÊÝñêõñá
áëëÜ êáé ôç Ñüäï
ΚΕΡΚΥΡΑ. Περιμένοντας το ευρωπαϊκό φως για την συνεννόηση στο πεδίο της επανεκκίνησης
των διεθνών πτήσεων ή την εθνική του εκδοχή για διμερείς υγειονομικού χαρακτήρα και μεταφορικές/συγκοινωνιακές εφαρμογές, οι άνθρωποι της Fraport
προσβλέπουν στην επανέναρξη
της διεθνών πτήσεων από τα μέσα Ιουνίου.
Στα στατιστικά της Fraport αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό και αναμφισβήτητο τρόπο,
η απόλυτη καθήλωση της κίνησης αφιξοαναχωρήσεων και στο
κερκυραϊκό αεροδρόμιο Ι. Καποδίστριας.
Σελίδα 4>>

ÍÝï ÷áëß óôïí äñüìï óôá ÌïõñÜãéá

Παραμένει κλειστός ο δρόμος από το παλάτι μέχρι τα παλιά δικαστήρια, στα Μουράγια. Με την ολοκλήρωση του νέου ασφαλτοτάπητα, ένας μεγάλο μέρος της περιμέτρου της πόλης, το βορεινό, θα έχει αποκατασταθεί. Η άλλη «έξοδος» της πόλης από πλατεία Σαρόκου, αποκαταστάθηκε επί δημαρχίας Κ. Νικολούζου.

¸ôóé èá áíïßîïõí ôá ó÷ïëåßá - ¼ëåò ïé äéåõêñéíßóåéò & ïäçãßåò
Ôï ó÷Ýäéï ôïõ ÕÅÍ ãéá ôçí áêôïðëïÀá, öÝôïò ôï êáëïêáßñé

Ðüôå áíïßãïõí
áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé
êáé ôá ìïõóåßá 13(7)>>

5>>

4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα