Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
NAPAEKEYHI MAlov 0
www.olymplobima.gr
TI MEB H ANDOAH
NA TA DIOABA
Ανοίγουν
με 15 μαθητές
ανά τάξη
ΚΑΙΑΟΣΤΗ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Πότε ανοίγουν
μουσεα, σινεμά,
θέατρα
ΠΟΑΓΙΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Σοι και αβλαβείς οι
δυο νεαροίορεβάτες
που χάθηκαν
στον Ολυμπο
ΕETEVAυ ΣΤΑ ΣΤA ΤΟΥΣ
ΑΣΦΑΝΕΑΣ 15 ΜΕΤΡΟΥ
nopa on ola mp pnamo
olrqueumonden, oluam KYTA
pandna e
Mmle olorinparnrenEom
quo Bo vp opaieni omymp
KATAETHMATA YTBONOMINDY
ENDIAGEPONTO
Θ. Λιακόπουλος:
Τέσσερα μέτρα
για την ουσιαστική
στήριξη τους
HMOE MA ETADB EMPAKTA
Ο δήμαρχος
Δίου Ολύμπου
B. Γεpoλόλιος
περί άρδευσης
KAI «IAD TINDNDIHEHE
κ οΥΣΑΣτιΚΑ
Brlomnn
mparun
Aanoupla n
unodoi
Τηλεδιάσκεψη των 13
Περιφερειαρχν
με φορείς του τουρισμού
Wandm
e200010podnilen n
ΠΑΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
TEPNOZ
HEAL ESTATI
Iondou mdo
ENTPOTH ATOMA
EPTAZOMENDN
ZTO NOEONDMED
Συνάντηση
με Τον διοικητή
του r. Χατζηγεωργίυ
ETAPKEIA VAIKON,
pe anep papES
ΤΕΡΙΟΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑε
nudv ovoa dopepiapura
atg AtDRepue thapint une 5
owolt poontanç ye
vaun pd ne ipmEnaysApatIK axivnra Ka
ουκόπεδα εντός σχιδίου και εατός
στην Δεπτοκαρυά καπι πλάκα
Aπαςρου,
ou polpuK Tn
Neppppn p
Natoaç Ardomola
ΠΡΟΝΙΨEΣ UPO
Lturtholu uou
pollpou Adoou
Em h Poou,
oupolipoums
Navnç Quoot otg rwon Bau Bmon a
ounipolipou ouolo rpluENAs
www.terpas.g infosterpos gr
Υπογράφηκε
η σύμβαση
για τη συντήρηση
του οδικού δικτύου
IKTEO OAYMNOE
ΚΩΝΕΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Τερνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
POYmONorEMOY 500 XMAAON EYPO
Trw apyploaon ou doyou ntpren otoopalaç o vemim2o s,pn
στην Κατερίνη
Εργασίες επισκευής
και συντήρησης στους πιδικούς
σταθμούς
ΕΝOVEΙ ΤHE ΕΙΑΝΑΛΕΠΟΥΡΓΑΣ ΤΟΥΣ,
Xoue extoçmeres
Με προnα maη τες στις
καλύτερες Τμές -το
LyyuduaoTE TO Kakorpo
amortksopa
T.2351039303 & 34886
2nç Meprias Ti Kenspin
trà 251077377
kon stadinidislive.com