Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χ.Δημαρχόπουλος:
ACONAS
Επιστολή
για λήψη μέτρων
από το Δήμο
για την επιβίωση
των επιχειρήσεων
KAOHMEPINH
E O HME-PI
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
INAPAEKEYH S MAÍOY M20- Ag. qior 855. Eroç: 38, 0,50 EYPA -0 MAKENONIAE A STION ZANEI 154II7I)
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
Ο κορωνοϊός διευρύνει
την Τουρκική απειλή
Η περίπτωση
του Έβρου
SEATAA
Χ. Σταϊκούρας.
Μέτρα στήριξης
έως και τον Αύγουστο
σε τουρισμό,
εστίαση ,
μεταφορές ,
πολιτισμό
Tov Xonjeror KyTonpor
και llaυχίλη Χριστοδοίλ (*)
Οι πρόσφατου σποραδικοί πυρυβολισμοί των
Τούρεων τξεντα ρμάδων, πότε στο Τνχιύ και πότε
στο Πύθιο ή στο Πραγ , δεν έπεσαν qυσιχά από
τους ουρανούς. Απεναντίας, ου βολίδες5 εκτοξεύθη.
XEAIAA
Διδασκαλικός Ξάνθης:
καν προς τους ουpανούς.
Υπηήρξαν γορ ποροβολισμοί στον αέρα
Ζητιματα που δεν συνιστούν βέβαια πρόξες ev
βουσμό υχής τον εν διατετυμένηη υπευια τε χουν πλείστα στεεχεία που συνδέονται με τις πυ.
ιατί όπυς εύxολα κανείς διαπιστνει , υπόποταμού, ουγάνων της του φκικής φοσιστικής τάZEAIAA 11
evégyeneg.
Ερτηση Προς τον Υπουργό Εσωτερικν
Προβλήματα
υποστελέχωσης
του Δήμου Μύκης
στην ΠΕ Ξάνθης
Eizovixý
Πραγματικότητα
δημιουργεί
το Υπουργείο Παιδείας
EAIAAS
ΣΕΛΙΔΑ.
ερά Μητρόπολη Ξάνθης
και Περιθεωρίου ευχαριστεί Δήμο Ξάνθης
και εθελοντές για τη στήριξη
TENTOOPAKIKH
MANHE MNAMNHE XATZHKOEMAZ
ΤΕΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ TΟY-ΖΕΛAΤΙΝΕΣ
THà: 25410 27747 -25547 - 76958
Kıv: 6972178022
ι της Τράπεζας
της Αγάπης
και απευθύνει
έκκληση
| για ενίσχυση
|της δράσης
ZEAIAAS
Δαγκλή 80-Ξάνθη
NY FAN TENCATE
SOmfy.Moter
Made in Holland

Τελευταία νέα από την εφημερίδα