Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήδαα
Ο Γιργος
Αυβρσίου
σγολιάζει
" Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ο Σελ.3
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4667- ΕΤΟΣ 17ο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2020
TIMH 0,50
THA: 24410 80888
Η ρα του τουρισμού
TOU to
• Daily
Mail: Συνεργασία Ελλάδας και
άλλων 6
χωρν που
περιόρισαν
τον κορω
voió yia tnv
ενίσχυση του
τουρισμού
EɛA. 5
Δήμοι
NoAITIKń
Αναιφορά του Χρ. Μπου Στο στάδιο της δημοκρου γκ τη διατήρηση Πράτησης εισέρχεται
δημοσίευσης διακηρύ
ξεων στον Περκρερει
AKÓ TÚNO
το έργο ανάπλασης
της οδού Χαρίτου
Σελ. 7
Σελ. 7
AAHOEIA:
Επέστρεψαν στα σχολεία οι καθηγητές
Στην Καρδίτσα, ένας (1) υπάκουσε στην
ΟΛΜΕ και έκανε στάση εργασίας
. Στην
Καρδίτσα,
ένας (1)
υπάκουσε
Ζητείται από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ της
Καρδίτσας, υπάλληλος γραφείου κατά προτίμηση
με γνσεις προγραμμάτων λογιστικής .
Πληροφορίες στο τηλ. 24410808836977200595 Γιργος Αμβροσίου
Βιογραφικό στο [email protected]
otnv OAME
και έκανε
στάση εργα σίας
EcA. 3
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr
KopðÍToa
( EATA