Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
AoToz
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.753 . Τμή 0,60 Ε. Παρασκευή 8 Μαΐοu 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Tpageia: 0. TÇOBENA 11- QANNINA 453 33 • Trà. Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]łogos.gr
Το Χορό σέρνει από Δευτέρα η Γ Λυκείου και έπονται οι άλλες τάξεις
WET EMTOMIAN» ENIETPOOH ETA OPANIA!
Ο iπιά δίατηπτο οκροίς πήνμα ψος αέχα tεητογς Ιαίδας Οηές Με τους νέους κανόνες λεπουργίας τους
ημης αν Ευ τρμήας αρτς Σηνιγία ίμ φη ΕΜΕΚuή
ΡΕE αποστάσεως η διδασκαλία στα τοπικά φροντιστήρια .
Σε αναμμένα κάρβουνα
οι πιο πολλές επιχειρήσεις!
. 0ι μαθητές της ΓΛυκείου..
σέρνουν από την ερχόμενη Δευ
τέρα Το χορό της επιστροφής στα
θρανία , για να ακολουθήσουν t
πετα από μία εβδομάδα οι μαθη
τές Των δύο άλλων roξεων οoυ
Λυκείου και αυτοί του Γυμνασίου
Τη Δημοτ: Αρχή Ιωaνήνων ενημέρωσε για τα προβλήματα του κλάδου ο Πρόεδρος
Καφέ Μπαρ-ΕστίσσηςΕπιπλέον μέτρα στήριξης ζητά ο Δήμος Ζήσος
Aνησυχητικά τα στοιχεία της κΕργάνηςν . Καμπανάκν από ΓΣΕΒE
. Τους ρυθμούς της προσπαθεί να βρει η οικονομική
δρσστηριύτητα της χρας , καθς η
PENOPTAZ
Ωστόσο , αυτή η εmστροφή στο
σχολείο είναι μία διοδαασία που θLka ayúva õpóuou. pET Eymoδίων, καθς είνα πολλές α προύποθέσεις που πρέπει να δαoφαλστούν γα α ασθάνονταα και να εί
ναι σοφαλή όλα τα μέλη της σχολκής κονότητας . Για το θέμα, που απαυχολεί έντονα όλη Τν ελληνική
κονω α , μίλησε η Υπουpγός Παδείας Νίκη Κεραμέως εν σοφείς
οδηγίες πος μαθη -11ησελ
επαγγελμαπκν
κλάδων γίνεται κάτω από πρω
PENOP TAZ
Σε ασφαλείς αποστάσες
Τοποθετούντ τα θρανία
: στης σχολικές αουσες ούμ.
φωνα με όσα προβλέπε
eyacinAnoç moo amtoTEde
χθες Το υπ. Παιδείας στα
oyalcia.
Δημοσκόπηση PULSE
TO 75% amIxpoTei TOUÇ xEupiapous
ns kufépvnonç ya tov Kopuvoio
Τόγνωρες συνθήκες που έχουν
δημιουργηθεί , εξαπίας της πανδημίας του κορωνοίού,
Η καθημερνότητά μας ει αλλάξη και νέα δεδομένα έχουν δημουργηβεί , αφού κύριος στόχος όλων
είνα ο περορισμός εξάπλωσης της
νόοου
Τεράστιες ανατpοπές θα φέρουν οι νέοι κανόνες λειτουργίας
στον κλάδο της εστίασης με Τους επαγελμαπίες να εκφράζουν
έντονα την ανησυχία τοος για Το κατά πόσο θα μπορέσουν ο
επιχερήσες να επιβισουν. . .
Μέτρα στήριξης ανακοίνωσε η Λ Μενδνη
Πλήρης επανεκκίνησην
του Πολιτισμού έως 15 Ιουλίου λεδιάσκεψη με συμμετοκή και του Αλ. Κaριμάνη mF ση anό Δευτέρα..
ν Συγκέντροση χθες στα Γιάννενα από ανθρπους Της Τίνης
Ka QUOKÁ
μασία για mν αντιμετπιση ενός πΒανού δεύτερου κύματος
α η σωστή πpοετο. Στη σελίδα 12)
---------- ---------------------.
Συντονισμός για να μη χαθεί
η φετινή τουριστική περίοδος
Η επστροφή στην κανονικότημα,
: με νέους βέβα κανόνες πραγματοποιείαι σε φάσεις και πιο πολύ στη
λογκή του: βλέποντας κα κάνοντας, , γ' υτό και οι περισσότεροι επαγελματικοί κλάδο κάθονται σε .
αναμμένα κάρβουνα! Το πρωτόγνω ρο dίocsdon της οκονομκής και
Nopá ta 15 véa nou avaKOIvúenKav yBcç
Εντός προβλέψεων τα
κρούσματα κορωνοίού
/ Στην Ηπειρο μηδενικό
. Ακόμη 15 κρούσματα κο
| ρωνοίού ενοίστηκαν στην
EMóda ro TeleUraio 24upo, pr
mv Hnupo va ou
ν Κοινές δράσεις προβολης Δήμου Ιωαννιτν και ΕΟΤ
. Το σχέδιο και ο συντονισμός
για να μην χαθεί η φετινή Τουpιστική
: πρίοδος συζμήθηκε σε σύσκεμη.
μέσω τηλεδιάσκεψη , που είχαν ο
Περιφερεάρχες της χρας με Τους
φορείς Του τουpισμού , στην oπoίa
: συμμετείχε και ο Αλ Καχρμάνης
11noed.
SUPPORT ART
WORKERS
Ανησυχίες εκφράζει ο Δήμος Ζίτσας
Καθυστερεί η αποκατάσταση
της Ιεράς Μονής Διχουνίου
. Ος τα μέσα Του καλοαιριού
θα έχει ολοκληρωθείη επανεκκί
νηση Των εκδηλΓια την πρόληψη των Πυρκαγιν τη θερινή περίοδο
* Ilagenbáoruç xau or áila boyozevtzá pvyueía zgorivna oryy legogégesa
Με καμπάνες, απειλούνται όσοι
δεν καθαρίσουν τα οικόπεδά τους
Η επόμενη οάση νTας μήκες φυλάποη και 5 ερ νά τμ πύστμο στος οιάρορες ραn στο υροο
2n arA.
. Την αγωνία Του
για Την Τίχη ης στο.
ρικής Μονής Δηουν .
ou, allá kar állav
θpησκευτικν μνηpefav Tou, Exppáca
σε ανακοήωση Του ο
Δήμος Ζτoας, με α p9R προχθεσινές
Οι εκπρόσωποι του τουpστικού
ελάδου τους ενημέρωσαν για nς wουχίες τους , λόγω της κατάστα
BOAEZ
κ ης εκτμήσυς Τους 12ησελ
.Ο μιγάλος πονοκέ .
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ φαλος όλων Των Δήμων
παραμονές ή και με Την Ε
ναρξη κάθε ανιπυρικής
περιόδου είναι τα οικόπε ,
δα εντός οικισμν mου
xouv BAdoma ka civa
βόμβες, αχείας ανάφλε
ξης σε περίπτωση εκδή
Aowons mupkayiov.
ΣΕ κάθε συνεδρίαση των
μόνος του πήγε στο 4η σελ Συντονστικν ΟργάAIABAETE IHMEPA:
. 42 ολόκληρες μέρες , εξ a Τίας του καόρατου εχθρού. , έγ.
νε αόραος και ο μπαρμπα Μή
τσος , από την πλατεία Του χωρt .
oύ! Πού να έβγανε ο άνθρωπος
Καφενείο ανοιχτό δν υπήρχε
η εκκλησία κλεισμένη! Προχτές
που εφυγε ο γέρο-Ναπολέων,
δηλσεις του Περ
AlEEavαχρμάνη . Το μεγαλύτ po mpófinpa EVTOwiLETau om
Μονή Δχουνίου , στηην oποία
μόνασε ο επίσκοπος Τρίκκης
Διονύσιος ο Φλόσοφος, οποίος
από εκεί ξεκίνησε την αποτυχημένη και αματο- - 11η σελ.
Avuß[email protected] n ME.O. TOU
vooONopsiou tarinrioTO
Tou r. FIANNAKH > TEA. 7
11n oeh.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Διαπιστσεις .
Ειδική άδεια από το ΠΕΑΚΙ θα ζπτσει ο ΠΑΣ Γιάννινα
Ο ευεργετισμός στην
εποχή του κορωνοϊού . . .
Υπό ανστηρούς όρους η επιστροφή
της Super League 2 στις προπονήσεις
Περιβάλλον: Προστασία
και προκαταλήψεις . .
> fpάφει ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος-Συγγραφέας
PΑναμένεται η έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής
> Tou INANNH TEIKPOY
Eίναι αλήθεια όη η υγειονομική κρίση φανέ ρωσε και πολλά χαρίσματα του ελληνικού λοού το .
σο σε ατομκό όσο και σε συλλογικό επίπεδο . Έτο
μαζ με η δυστυχα και τον πόνο πou πολλοί συ νάνθρωποί μας δοκιμάζουν, βλέπουμε και πράξεις
mou δίνουν δύναμη και κουράγιο στο λαό μας για να στέκεται όρ .
θος και να αντιμετωπίζει τη δραματική κατάσταση με ελπίδα .
Τούτες mς μέρες δεν είναι Μίγοι οι συμπατριτες pας που προ
σφέρουν τη βοήθειά τους στους συνανθρπους στο Κράτος, στα
Νοσοκομεία και όπου υπάρχει πρόβλημα με σκοπό
. Μπορεί α ομά .
Beg ms Super League
2 να ψήγισαν κατά
πλειοψηφία υπέρ της
επιστροφής Τους στς
προπονήσεις και να εστάλη Το σχεικό αίrη
μα προς Το Υφυπουp γείο Αθλημισμού, όμως
κάι Τέrouο δεν έγινε .
μεσα καθς πρέπει να
. Με την κατάθεση και την ψήφιση πρόσφατα
του nαλυνμοσχεδίου για την περιβαλλοντική οδε
οδότηση προκλήθηκε Τεράστιος σάλος από πολλές
φωνές nou το χαρακτήριζον ως περιβαλλοντοκτόνο
και όη συμβάλλει στην καταστροφή του περιβάλλοντος , Φωνές οι οποίες μέχρι πρόσφατα διαχειριζό ταν mν πύχη του φυσικού περβάλλοντος και στο
μονοδικό που συνέβαλλαν ήταν στην πλήρη αναρχία των περιβαλλοντικν δομν , με σποτέλεσμα την πλήρη καταπoτηση του , χωρίς
βέβαια σε όλο αυτό ναπροχωρήσουν ούτε καν σε ίνος συτοκρ
κής, παρά μόνο με κραυγές να επιθυμούν την οπισθο - -7ησελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα