Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βαθιά ύφεση "βλέπει" η Κομισιόν στην Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
*H NAYTEMUOPIKH
9 771234 "567140
Πέμπτη 7 Μαΐου 2020/ τιμή: 1,30 Ε
ΟιΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.215
Στο 80% της δυναμικότητας
θα λειτουργήσει η εστίαση
Βαθιά ύφεση βλέπειν
Σχέδιο, όπου θα διασφαλιστεί η μέγιστη δυναμική χωρητικότητας στους χρους εστίασης,
διαθέτοντας τουλάχιστον το 80% της δυναμι κότητας Που είχαν Προ ης έναρξης της κρίσης ,
Προκειμένου να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο , καταρτίζουν οι
συναρμόδιοι υπουργοί σε συνεργασία με τους
φορείς σελ.6
η Κομισιόν στηv Ελλάδα
-9,7% το 2020, αλλά και +7,9% το 2021-Παραμένει πιο αισιόδοξο το ΥΠΟΙΚ
Ετοιμοπόλεμες55 εταιρείες
για υφασμάτινες μάσκες
Δραματικές θα είναι φέτος οι επιπτσεις της
Πανδημίας του κορονοϊού στην ευρωπαϊκή οι.
κονομία , σύμφωνα με την εαρινή έκθεση της
Κομισιόν, n οποία Προβλέπει άνευ προηγουμένου ζνη το 2021, με 7,9% . Καθησυχαστικός για τη
της τάξης του 9,7%, εξατίας κυρίως της καθίζησης ρετικές εκτιμήσεις για τον χρόνο κανοίγματος
της οικονομίας και δεν λαμβάνει υπ ' όψιν και
την επιπλέον ρευστότητα Που θα διοχετευτεί
στην ελληνική οικονομία μέσω των εγγυοδοτικν
Συνολικά 55 επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΠΕΕ
(Σύνδεσμος ΕΠιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος) δηλνουν κετοιμοπόλεμες να
Παράξουν Περί τα 8 εκατ. υφασμάτινες μάσκες
σε μηνιαία βάση, όπως προέκυψε από έρευνα
Που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος μεταξύ των μελν
του . σελ 14
του τουρισμού. Ωστόσο, στη χρα μας θα κατα
γραφεί καιn μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωύφεση και ανάκαμψn το 2021, που θα είναι μεν βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους ο επίτροπος προγραμμάτων συνολικού ύψους 7 δισ. ευρ.
σημαντική, αλλά δεν θα καλύπτει τις απλειες Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος στην ουσία προανήγ- Ηφετινή έκθεση της Κομισιόν έχει Πολύ μεγάλα
του 2020. Στο επίκεντρο της σφοδρότατης αυτής γειλε και την Παράταση του μέτρου της προστα - περιθρια λάθους, αναγνρισε ο κ. Τζενιλόνι ,
σίας της πρτης κατοικίας. Σχολιάζοντας την
έκθεση το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι η πρόβλεψη της
κρίσης θα βρεθεί η Ελλάδα, με την Επιτροπή να
Προβλέπει ότι στη χρα μας θα καταγραφεί η
μεγαλύτερη υποχρηση του ΑΕΠστην Ευρπη , Κομισιόν για ύφεση 9,7% στηρίζεται σε διαφουπογραμμίζοντας ότι κανένας δεν γνωρίζει τη
διάρκεια της ασθένειας και το ι επιφυλάσσει
σε κάθε κράτοςμέλος, σελ . 2-3
10 εκατ. ευρ λίπασμα
για την ανθοκομία
φιλίζωής για τη μαραμένη εγχρια ανθοκομία αποτελεί η χθεσινή απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει την καταβολή κρατικν ενισχύσεων ύψους 10,1 εκατ.
ευρ, βάσει του Προσωρινού πλαισίου για τις
κρατικές ενισχύσεις ουισχύει από τς αρχές
Απριλίου ως μέρος της αντίδρασης της Ε.Ε.
στην κρίση του κορονοίού. σελ. 13
Οδικός χάρτης του ΔΝΤ
για έξοδο από την κρίση
Κατανάλωση
Εξαγωγές
Είσαγωγές
Συνολικές επενδύσεις
Ασανσέρ> οι εκτιμήσεις
της Κομισιόν για
την ελληνική οικονομία
17,9%
15,8%
Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές-επιδόματα
Ως μία καλή ευκαιρία θα Πρέ μαστην εξαμηνιαία του έκθεση
Πεινα αντιμετωπίσουν την Παν
δημία του κορονοϊού τα κράτη
σε όλο τον κόσμο για να στρα
φούν σε επενδύσεις στις δημό - μικής Πολιτικής και επέτεινε
σιες υποδομές και άλλα έργα ,
εκμεταλλευόμενα τα χαμηλά τονίζει το ΔΝΤ, αναφερόμενο
επιτόκια , τονίζει σε χθεσινή
του έκθεση το Διεθνές Νομι Περισσότερα από 3,6 εκατομ
σματικό Ταμείο. Επίσης θα πρέ μύρια κρούσματα σε όλο τον
Πεινα ενισχύσουν τα επιδόμα - κόσμο . Το Ταμείο τονίζει Πως
τα ανεργίας και τα δίκτυα κοι
νωνικής ασφάλισης, προκει
μένου να αναζωογονήσουν την
0ικονομική ανάπτυξη μόλις τις τεχνολογίες χαμηλν εκ
αρχίσει να μεινεται η έκταση Πομπν διοξειδίου του άνθρα της Πανδημίας, τονίζει το Παγ
κόσμιο χρηματοπιστωτικό ίδρυ- έρευνα . σελ . 7
Fiscal Monitor. «H mavdnpía
Μέτωπο κατά της Γερμανίας
του Covid-19 ενίσχυσε την υπ
θεση για δράσεις δημοσιονοΜπαράζέντονων αντιδράσεων ξεσήκωσε
ηαπόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της
Γερμανίας περί της συνταγματικότητας του Προγράμματος Ποσοτικής χαλάρωσης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
με αναλυτές να κάνουν λόγο για τριγμούς στα
θεμέλια του ευρωπαϊκού οκοδομήματος . σελ . 7
τον επείγοντα χαρακτήρα τους
στη νόσο που έχει Προκαλέσει
-3,7%
-9,7%
Ποιος πληρνει την άδεια
ειδικού σκοπού
είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν επΠενδύσεις και στα συστήματα υγείας , τις υποδομές ,
-21,4%
Από τον εργοδότη θα Πληρωθούν το σύνολο
των ημερν αδείας ειδικού σκοπού οι εργαζόμενοι γονείς Που έκαναν χρήση του μέτρου
τους Προηγούμενους μήνες, εν ο επκειρηματίας θα Πάρει σε δεύτερο χρόνο από το
υπουργείο Εργασίας το Ποσό Που αντιστοιχεί
στην επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και αφού ολοκληρωθούν οι δηλσεις
στην Εργάνην το Πρτο 15ήμερο του Ιουνίου, αναφέρει ΚΥΑ Που υπεγράφη χθες από
τους συναρμόδιους υπουργούς . σελ .4
κα, την εκΠαίδευση και την
Αντίβαρο
στα τεκμήρια
67 κατηγορίες
εισοδημάτων
Νέο Πακέτο
στήριξης
τον Μάιο
- Διαρροήν κερδν
από τα δεξαμενόπλοια
σελ.14
Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες
σελ. 11
Μέχρι και 80% μειθηκαν μέσα σε εννιά ημέ ρες τα κέρδη των δεξαμενόπλοιων, καθς
γύρισεν η αγορά λόγω της περικοπής της
Παραγωγής αργού από τις χρες του
ΟΠΕΚ+, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ανάλυση της Bimco. σελ. 12
Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του ΟΤΕ
Και τον Μάιο θα υπάρχει οικονομική στήριξη Αωνις Γεωργιάδης
των επιχειρήσεων και των επαγγελματιν Που Πλήτ
τονται από τα μέτρα για τmν αντιμετπιση της Πα δημίας. Με τη διαφορά ότι όπως ξεκαθάρισε χθες Θαδοθούν
ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας- το
Εξήντα επτά κατηγορίες εισοδη
μάτων και εσόδων Που απέκτησαν
οι φορολογούμενοι το 2019 μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν στις
φετινές φορολογικές δηλσεις
γιανα καλύψουν διαφορές φορο
λογητέου εισοδήματος που θα
Προκύψουν από τα τεκμήρια δια
βίωσης και απόκτησης Περιου
σιακν στοιχείων, σελ 10
ΥΠουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
Θα επιμείνει
στο Πρόγραμμα τλικό ποσό Που θα δουν οι δικαιούχοι στους λο
επενδύσεων
o OTE
φοροκίνητρα
γαριασμούς τους θα είναι κπροσαρμοσμένον στις
11 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ημέρες εφαρμογής των Περιοριστικν μέτρων μέσα στην ιδιωτκή
στον Μάιο. Το ΥΠΟΙΚ θα εκδσει νέα απόφαση για
ασφάλιση
τους Πλητπόμενους ΚΑΔ. σελ . 5
TA. XA. 600,67(-1,59%) ▼ DOW JONES 23.719,66 (-0,68%) ▼
FTSE 100 5.853,76 (0,07%) A DAX 30 10.606,2(-1,15%) ▼ CAC 40 4433,38(-1,11%) ▼ XPYEOZ 1.688,54 ▼
NETPEAAIO 20,1 V EYPOAONAPIO 1,079 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα