Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Στις 9 Μαΐου
2020 κλείνει η
τηλεθέρμανση
Κοζάνης

σελ ~ 2

Ξενώνας
Φιλοξενίας
Γυναικών Δήμου
Κοζάνης: Ακόμα
κι αν είσαι
περιορισμένη, δεν
απαγορεύεται να
ζητήσεις βοήθεια

σελ ~ 2

Εμπορικός
Σύλλογος Κοζάνης:
Στηρίζουμε την
τοπική αγορά,
ψωνίζουμε
υπεύθυνα,
μένουμε ασφαλείς

σελ ~ 7

Κάτοικος της Σκήτης πυροβόλησε
στον αέρα για να τρομάξει τα
σκυλιά ενός βοσκού από το χωριό

σελ ~ 24

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οργανώνουμε την
απόσυρση μεγάλων λιγνιτικών μονάδων νωρίτερα
από ισχυρότερα κράτη - Το νομοσχέδιο απαλλάσσει
την χώρα από τους βλαβερούς ρύπους του λιγνίτη
αλλά και από την ακριβή παραγωγή ρεύματος
σελ ~ 3

Το φυσικό αέριο κινητήριος
δύναμη των τηλεθερμάνσεων
- Ακόμα και η μονάδα 5 μένει
αναξιοποίητη - Χωρίς εκπροσώπηση
η τοπική αυτοδιοίκηση στη
Συντονιστική Επιτροπή Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης
Η Friesland
προσέφερε
γάλατα και
γιαούρτια
για τους
ωφελούμενους
του «Βοήθεια
στο Σπίτι» και
του Συσσιτίου
του Δήμου
Κοζάνης

σελ ~ 5

Δήμος
Κοζάνης:
Απολύμανση
των σχολικών
μονάδων
λίγο πριν
υποδεχτούν
τους μαθητές

7220

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

σελ ~ 13