Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΔΟ

ΣΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΤΕΤΑ
Ε β δ ο μΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ,
α δ ι α ί α Α ν ε ξ ά ρ ΕΙΡΗΝΗ
τ η τ η ΔΡΑΚΟΥ,
Πολιτική Εφημερ
ί δ ΠΡΙΝΤΕΖΗ,
α
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
• «Ελπίζω η
• «Δεν μπορώ να
• «Μέχρι τις 8
καταλάβω πώς
επαναφορά στην
Μαΐου θα έχουν
η Περιφερειακή
κανονικότητα, να
ολοκληρωθεί οι
Αρχή αδιαφορεί
μας φέρει ελπίδα
απολυμάνσεις στα
για τους
και δύναμη για το
υπαλλήλους της»
Λύκεια » 8-9
μέλλον» 13
8

ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
• Αφιερωμένη

στην εργαζόμενη
γυναίκα η φετινή
Πρωτομαγιά 3

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Πέμπτη 7 Mαΐου 2020 - Αρ. φύλλου: 673 - Έτος 14 ο - Τιμή 0,70€

 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

«Παλεύουμε για τα αυτονόητα»

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
• Αποστομωτική απάντηση
με έργα στη «θεαθήναι»
ανακοίνωση
της μείζονος
μειοψηφίας
περί
τηλεδιάσκεψης
12

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΓΟΥ & ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΣΥΡΟΥ
• Άμεση παροχή βοήθειας
στο κάλεσμα της Στέγης
Ανηλίκων 6
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ
• Σε ισχύ το θερινό
ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων 2

 Απαντήσεις στην οξυμένη τοποθέτηση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου σχετικά με την χορήγηση Μέτρων

Ατομικής Προστασίας προς τους εργαζόμενους της Περιφέρειας, θέμα που αφορά «όχι μόνο την Περιφέρεια Ν.Α.
αλλά και όσες αρνούνται ή καθυστερούν την χορήγηση αυτών των μέτρων που προβλέπονται στην νομοθεσία»,
έδωσε στον "Λ" ο κ. Γιολδάσης, ο οποίος επισημαίνει την πρωτόγνωρη αντιμετώπιση του Περιφερειάρχη που αρνείται
9
να συναντήσει το Διοικητικό Συμβούλιο των εργαζομένων.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β’
• «Οι Κληρικοί
μας θα τηρήσουν
τις υποδείξεις
προστασίας με
θρησκευτική
ευλάβεια»  11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• «Στου κουφού
τη πόρτα» οι
παρατηρήσεις
δημοτών για τα
κλαδέματα στους
χώρους ευθύνης της
 6

EDITORIAL

Συνολικά… πέντε

Φέτος την Πρωτομαγιά τουλάχιστον δεν είχαμε το φαινόμενο
προηγούμενων παρόμοιων εορτασμών, με καταμέτρηση των
ολίγων συμμετεχόντων στις ξεχωριστές εργατικές συγκεντρώσεις και φυσικά σε διαφορετικά
σημεία. Φέτος οι παρόντες ήταν
μετρημένοι. Τρεις, ο κούκος και
ο κορωνοϊός, που τους έβγαζε
κοροϊδευτικά τη γλώσσα από
απόσταση δύο μέτρων!
Ο ΛΟΓΟΣ