Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ζδιαφων μου οου . .
Γ0 αγωνιoτύ όμως,
μέχρι θονότου γp
νο εκφρόζεΥ
tAcúdepo/
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Μαΐου
Αριθ. φύλλου 6006
Τιμή φύλ.: 0,50 C
oou."/
penTAT
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
"Δρο" 30-40%
της επιστρεπτέας
προκαταβολής
V Από Δευτέρα η καταβολή της
Σελίδα 12
Εγκρίθηκε
το 5ετές της ΔΕΔΑ
Νέα φουρνιά
- Για τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας το πρτο βήμα
που αναμένεται, είναι να βγάλει η Περιφέρεια
τις προσκλήσεις για να υποβληθούν τα έργα στο ΕΣΠΑ
προς συγχρηματοδότηση
Σελίδα 11
20FURO
50FURO
αναδρομικν 500 εκατ.
00EURO
Επίδομα 800 ευρ
Ξεκινούν τη Δευτέρα
οι αιτήσεις
για τις ειδικές κατηγορίες
Σε δύο φάσεις οι πληρωμές
Οι καιαιγιστικέs εξελίξειs και
οι ανατροηέs nou επέφερε
η υγεονομική κρίση του κορωναίού
σε όλοus τou τομεis έχουν ανατρέψει
κάθε σχεδιασμό του οικονομικού εητελείου .
καθs τα δημοσιονομικά
πεpιβρια στενεύουν
Σελίδα 13
Υγειονομικός
Δεκάλογος
Δήμος Κοζάνης!
της αναστολής
λειτουργίας του
συστήματος
ελεγχόμενης
στάθμευσης
Σελίδα :
Οι οδηγίες από τη Γενική Γρομματεία Αθλητισμού .
στο πλαίσιο της επανεκκίνησης
των δραστηριοτήτων , αλλά και προφύλαξης
anó Tov SARS ÇOV-2
Μια μεγάλη
ευκαιρία . .
Σελίδα 24
Δυο πράγματα nou είναι σημαντικά για την αυτο .
| πεπoίθηση (αλλά και την αυτοεπίγνωση ) ενός λαού
| είναι κατ ' αρχήν αυτό πou νομίζει πως πστεύουν οι !
Ι άλλοι για 'αυτόν και κυρίως τι πιστεύει ο ίδιος για!
| τον εαυτό του .
Συνήθως αν πιστεύει Πως χαίρει εκτίμησης των
|άλλων προσπαθεί να μην τους διαψεύσει . Το διο
| ισχύει αν χαίρει αυτοεκτίμησης .
| Από τη σκοπιά αυτή σαν χρα το 2020 βρισκόμαστε
|σε καλύτερη μοίρα από το 2010 και τις εξελίξεις που
Ι ακολούθησαν την τότε χρεοκοπία .
Ο Δήμος Κοζάνης ανα κοινωνει πως έπειτα ano
| την σταδιακή άρση των |
μέτρων και την προγραμ |
| ματισμένη
τουργία
καταστημάτων λιανικής
| την 11 η Μαΐου 2020, επ
|νέρχεται και η λειτουρ.|
γία του συστήματος
| ελεγχόμενης στάθμευσης.
επαναλει
συνέχεια στη σελίδα 4,
Σελίδα 11
KNAIKO: EO EATA