Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ
TUNOE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής -Νκόλος Καραθάνας 1951-194 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
APAMA, NEMITH 7 MAÏOY 202o
Ilepiodog B' (1974) Ap. glov 6880-12.106
0,50 €
αΠόλεμοςν σε καιρό
Στην περιοχή της ανάπλασης
| Δηλσεις του διοικητή Πυροσβεστικής
της ΑΜΘ στον n.Τ.
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
από την Π.Ε. Δράμας
Έσπασαν μάρμαρα
από τον περιβάλλοντα
χρο του αγάλματος
της Νίκης της Δράμας
Σε καλό σημείο αυτή
τη στιγμή η δύναμη
πυρόσβεσης στην Α.Μ.Θ.
| Δαδούδης: Πρόβλημα η συντήρηση
ειρήνης και
Ξεκίνησε η αποκατάστα ση
Τμημάτων του δρόμου
η επόμενη μέρα
Γράφειο Γιάννης Μήτσιος
| των δασικν δρόμων σε πολλά σημεία
Της Περιφέρειας
προς Πρασινάδα
Σήμερα αιαποφάσεις στην Οικονομική Επτροπή του Δ.Αράμας 1 Δύο μεγάλα έργα 4,5 εκ . ε υδρευσης
Δεύτερο τμήμα της λαϊκής
αγοράς επί της οδού Χελμού
στη Δράμα για τους εμπόρους
στο Δήμο Δοξάτου πέρασαν ήδη
από την Οικονομική Επιτροπή
Αντικατάστα ση δικτύου ύδρευσης για Κύργια , Πηγάδια
Εφραιμίδης Είναι πρόβλημα η τοποθέτηση των πάγκων
καθς χρειάζονται 5 μέτρα απόσταση μεταξύ τους
και κεντρικού δικτύου στο Καλαμπάκι
Του Θανάση Πολυμένη
ΥΟΜΕΓΑΛΑ έργα για την δρeυση στο
Δήμο Δοξάτου συνολικής αξίας 4,5
εκατομμυρίων ευρ , πέρασαν τις προηγούμενες μέρες από την Ουκονομκή Επ
τροπή του Δήμου και ήδη οδεύουν για Τς
περατέpω ενέργεες προς την τελική eueεία
Η αλήθεια είναι ότι τα έργα καθυστέρησαν
κάποιο χρονκό δάστημα εξατίας της καραντίνας και των ιδιαίτερων συνθηκν με τονέο κορωνοϊό , παρ
όλα αυπά προχρησαν και σύντομα θα έχουμε την υλοποησή
TOUGΤου Θανάοη Πολυμένη
-Α ΜΕΤΡΑ που πάρ ennav óhO TO
ηγούμενο διάστημα
για τη λετουργία της λακής αγοράς της Δράμας,
εξατίας της καραντίνας,
είναι γwωστά Αποστάσες μεταξή των πάγκων
των παραγωγν , διατερα μέτρα για γάντια
και μάσκες και άλλα. Κα
όλο αυτό το διάστημα
οφείλουμε α ομολογήσουμε ότι όλα τηρήθηκαν σωστά και κατά
γράμμα χωρίς να υπάρ
ξουν rαρατράγουδα
Τρα όμρς που υποθετικά άρχσε το
σταδιακό άνοημα των αγορν , φαίνετα.
Δήμος αλλάει τακτική και ήδη πρo - υπάλοστες 120 άδεες μεροπωλητν , οι
οθί να στήσε μια δεύτερη λαίκή αγορά στοίου πλον πρέπει να δουλέψουν και
στην περωχή της οδού Χελμού, για όσο υτοί .
διαρούν τα μέτρα των αποστάσεων εξαίας της πανδημίας του καρωναίoύ. Κα ο
λόγος είναι ότι, στον υφιστάμενο χρο της της πόλης, με τα πέντε μέτρα ατόσταση
λακής αγοράς , δεν χωρούν όλα
Ήδη, στό χθες, ο Δήμος Δράμας άρχσε Και πλέον ο νομοθέτης μας δνε το δ τον σχυδιασμό ενός δεύτερου τμήματος καίωμα , να ορσουμε ένα άλλο σημείο
της λαίκής αγοράς επί της οδού Χελμού
( στην περιοχή της ανάτασης) , προβαίνοντας σε μα αρχιή καταμέτρηση του χρου
Όπως τόισε μιλντας στον -Πρωνό ωτά τα σημεία εeu η οδός Χελμού.
τίπο-οαρμόδιος αντιδήμαρχος ΟκονομΑυτό εισημαίνει μιλντας
στον -Πρωνό Τύποο δήμαρ.
χος Δοξάτου κ . Θεμιστοκλής
Ζεκερίδης , ο οποίος επισημαί .
ει επίσης ότι , τα έργα ξεκήη
από προηγούμενες
δοκήσεις του Δήμου και αι σίως έφτασαν μέχρι εδ-στε
να υλοποηθούν στις μέρες
θα γνουν αυτά τα έργα.
θα γνουν mpeμβάσες
| από προηγούμενες διοικήσεις στο εξωτερικό δτυο
Ζεκερίδης: Δυο μεγάλα
έργα nou ξεκίνησν
ΦΩΤΟ ΠΤ.
κν κ Εφραμίδης, προς το παρόν προ
σπαθήσαμε να κάνουμε μα καταμέτρηση
για να δούμε αν μπορούν να χωρέσουν οι
και θα ολοκληρωθούν
των Κυργίων , καθς
στης μέρες μας. Αντικατόσταση και στο κεντρκό δίκτυο του Καλαμπαίο .
Μ αυτές τις παρεμβάσες ναμίζω ότι θα μείνουν πλύ λίγα μέτρα
αμιαντοσωλήνων για τη μεταφοράτου νερού , κάτι το οποίο oίσυνολικού προϋπολογισμού 2350.000 εuρ , και το δεύ - γουρα ενα μέοα στις προθέσες μας να τα
τερο έργο αpopά στην αντικαπάσταση εξωτερικού &- αντκαταστήσουμε, ωστε συντομα να μην υπάρχουν
όλων των αμιαντοσυλήνων
και έλεγχος των διαρρον
του δικτύου
Και όπς τονίζα, τοπρόβλημα είναι ότι
στον υφιστάμενο χρο της λαής αγοράς
Αναλυτικότερα , το ένα έργο αφορά στην αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου και
ανάμεσα στους πάγκους δεν χράνε όλα
εντός του στού της πόλης, όπου θα μπο ρούσαμε τηρντας τα μέτρα , να καλύψουν
τουπόλοτοτμήμα της λακής . Καιένα απ
κτύου υδρευσης των Τοπικν Κονοτήτων Κυρίων-αμαντοοωλήνες στη μεταφορά του νερού .
Πηγαδίων Δήμου Δοξάτου , προϋπολογισμού 2220.000 Έλεγχος διαρρον
ευρ. Ταπαραπάνω ποσά αναφέρονται μαί με τον ΦΠΑ
Ο δήμαρχος Δοξάτου τονίζει ιδιατερα το θέμα της αν
και είνα ργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΟ της τκατάστασης του εξωτερικού δικτύου των Κυργίων λέ
γοντας όΤ θα ελαττωθούν πάρα πολύ οι απλεες ερού
που έχουμε, λόγω του ότι το δίκτυο είναι πεπαλακωμένο .
Μιλντας στον -Πρωνό Τύπo, οδήμαρχος ξάτου Είναι μεταλλκό και αυτό αποτελεί πρόβλημα . Όταν πας
. Zεκερίδης, τονζει ότι πρόκεπα για δυο μεγάλα έργα , να διορθσεις μια ζημά, αμέσως μετά βγαίνουν λες
που είχαν ξεκνήσει από προηγούμενες διοήσεις του τρει . Οπότε θα έχουμε μεγάλο περιορισμό των απωΔήμου Δοξάτου, και εμείς φτάσαμε στο σημείο να τα υλο - λιν, θα ελέγξουμε ενδεχάμενα αν υπάρχουν υδαποκλοπές-και γ' αυτό έχουμε μια enφλαξη- επίσης αυτό θα
Όπως επσημαίνει ο διος "είναι έργα απαραίτητα για οωσε τη δυνατότητα να είναι αυξημένη η πίεση του
την περοχή μας Εμείς και προελογικά είχαμε αναδείξει νερού μέσα στο εξωτερικό δίκτυο και να πηγαίνει στα Πη γάδια και στην Αγορά , όπου τους καλοκαιρινούς μήνες
Περpέρeας Αν. Μακεδονίας-Θράης
AνΤκατόστοση αμιαντοσυλήνων
-Αρχικά έγιε μια απε
κόνιση για το κατά πόσο
χωρούν κεί 120 άδειεςπάγκο. είε ο κ . Εφραμ
δης " εν έχουμε ήδη ζη
τήσει την άδεκα του
υπουργείου την οoίa
έχουμε ήδη πάρε Oς
τόνισε ο δος, στο πεpr
θpoo της συήτησης της
Οικονομιής Εππροπής
του Δήμου Δράμας θα συζητηθεί το θέμα και θα
παρθεί η τελική απόφαση.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
rooύμε
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωσικν εξετάσεων
σε απόλυτη προτεραιότητα το θέμα του κερού τόσο στο
ήτημα της ποoτητας όσο και της επάρκεας , και για την έχουν προβλήματα λεψυδρίας
ιδρευση και για την άρdeuon.
Είμαστε χαρούμενοι που
σελ7η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
, Τομοσύνθεση τpισδιάστατης αnεκόνισης
ηεξΕλίξη στην εξίταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
σελ.5η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μοσμανίδης
BARCOM
RERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo -Τiplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΚΜέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη- Ενδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Tnà: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου , Δράμα
C 25210 31290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διλα 6ας αξτίσα,
μοίπσ τρατο
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791/2521 10 4962
Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 0 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα