Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όα ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
ΕΛΜΕ: Αντιδημοκρατική
η κατάθεση του νέου
νομοσχεδίουω > σελ.8
0 ακάρτηςν των έργων
στον Δ. Σπάρτης
Ενημερνει η napoτaξη Βαλιτηs σελ 10 | στο INEBYΠ Μυστρά > σελ. 11
Μεταπτυχιακό
για 50 φοιτητές
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 7 Μαϊου 2020 | Ετος 241 Αριθμός 5067 | Τιμή φύλου 0,50
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 • [email protected]• www.lakonikos.gr
Στήριξη δακοκτονίας
και αγροτν
επιδικει
το ΠΣ Πελοποννήσου
Αλλαγές προβλέπει το νέο 5ετές Πρόγραμμα ανάπτυξης
Έξωση της Πελοποννήσου
από το φυσικό αέριο;
Tην ικανοηoinon δίκαιων..
όηως αναφέρει, αιτημάτων για
την ορθή εκτέλεση του ηρογράμματος δοκοκτονίας 2020
και για την ανάγκη στήριξης
των αγροτων ζητεί aπό την κυΒέρνηση το Περιφερεισκό
Συμβούλιο Πελοποννήσου με
ομόφωνο ψήφισμα κατά τη
συνεδρίοση της Τρίτης 5/5.
Η anoφαση ελήφθη μετά την
ενημέρωση anό τον κ . ηεριφερειάρχη ότι υπάρχει αρνητική
υnoupγoύ
Αγροτικής Ανάπτυξης για επ Πλέον χρηματοδότηση του
nρoγράμματος δακοκτονίας
Αναφορικά με τη δακοκτονία ,
όπως τονίζει το συμβούλιο
Παραθέτει , μάλιστα , τα εξής
δεδομένα: 1 ) Οι ελοιοηαραγωγοί Βινουν δραματική μεί .
ωση του εισοδήματος τους
λόγω της πτσης των τιμν ,
2] Η ελαιοnαραγωγή της Πελοηονήσου είχε καταστροφεί
σπό τη δακοπροσΒολή και τις
μυκητολογικές ασθένειες και
το 2016 και το 2018 της δε
Κρήτης καταστράφηκε το
2019, 3) Η κατανομή της χρnματοδότησης από το Υnουργείο Εσωτερικν στο ηερσινό
ύψος των 4.285.000 ευρ, δεν
επαρκεί να γίνουν 4 ψεκοσμοί
σε όλες τις Π.Ε, στε να γίνει
έγκαιρα ο πρτος ψεκασμός
το Πρωτο δεκαήμερο του Ιουvίου, 4 Οι γεωπόνοι δακοκτονίας έχουν σε σχέση με το
2010 μειωθεί σχεδόν κστά
50% , όπως και οι nαγίδες
έχουν περιοριστεί επίσης στο
50% σε σχέση με το 2010.
ουνέχεια οελ 7
απάντηση του
θορυβημένο το Επιμελητήριο Λακωνίας απευθύνεται στο ΥΠΕΝ
Ανατροπές στην επέκταση του μόσιας Ειχείρησης Δικτύων από ον αγωγό υψηλής Πίεσης την ετοιρεία ακριβές χρονοδιά δικτύου φυσικού σερίου στις no - Διονομής Αερίου [ΔΕΔΑ Προ - του ΔΕΣΦΑ, αλλά και τις Καλα - γραμμα για κάθε Πόλη. Για όσες
λεις της Περιφέρειας Πελοπον- έΒλεπε ότι θα τροφοδοτηθούν με μάτα και Σπάρτη nou σχεδιαζό- nεριοχές το νέο χρονοδιάγραμμα
νήσου φέρνει το νέο 5ετές φυσικό αέριο, πλέον φαίνεται όι
Πρόγραμμα ανάπτυξης 2020-αnoκλείονται anό τον σχεδιασμό, σπό τη Ρεβυθούσα . Όnως ανα - υπέρβοσης σε σχέση με το
2024 , σύμφωνα με την έγκριση
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ - γραμμα ανάπτυξης και ειδικό- press.gr η Ρυθμιστική Αρχή φασίστηκε η απένταξη , σύμ
γειας (PAE . Οκτ συνολικά Πό λεις, για τις οnoίες το αρχικό Κόρινθος, Αργος , Ναύηλιο Πoυ Βολή του νέου 5ετούς ρογράμ - Νόμος
Πρόγραμμα ανάπτυξης της Δη- σχεδιαζόταν να τροφοδοτηθούν ματος σπό τη ΔΕΔΑ ζήτησε αnό
τον να τροφοδοτηθούν με LNG ξεπερνούσε τους 18 μήνες
Η εξαίρεση αφορά όλο το πρό - φέρει ρεηορτάζ του energy - Πρτο 5ετές Πρόγραμμα , anoτερα τις Πόλεις Τρίπολη, Ενέργειας μετά την αρχική υnoφωνα με όσα Προβλέπει ο
OUVÉXEIO oed 9
Ψηφιακό μουσείο
με ααποτύπωμαν Σπάρτης
Χτίζει συνεργασία με το 1δρυμα Μείζονος Ελληνισμού ο Δ. Σπάρτης
Στην υπογραφή μνημονίου
στρατηγικής συνεργασίας για
την ίδρυση Ψηφιακού μουσείου
Προσβλέπουν ο Δήμος Σηάρτης
και το Ίδρυμο Μείζονος Ελληνισμού (ΜΕ , το onoio anoτελεί
οργανισμό με anoτερο σκοπό
τη διατήρηση και Παρουσίαση
μέσω τεχνολογιν της ιστορίας
και του noλιτισμού του Ελληνισμού εκτός και εντός Ελλάδας
Αναφορικά με το ηλαίσιο της
σχέσης Που θα ανοίξουν οι δύο.
ηλευρές , όπως εξηγείο δήμαρχος Σπάρτης κ . Πέτρος Δούκας
αυτή απουηνεται στην ανάπυξη αμοιβοίων δράσεων ,
συνδρομή για nαρaγωγή ερευνητικού έργου , αλλά και ανταλ.
Τρα πια
θα τις εκτιμάμε
τις βόλτες;
γνσεων
τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένους τομείς , όηου ο Δ Σπάρτης
θα έχει καθοριστική συμβολή .
συνέχεια οελ8
της Αγγελικής Δαλαμάγκα
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα