Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
anatolh
NEMNTH
ΜΑΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Ετος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.808
Σελίδες 11 και 24.
Σελίδα 21
Να συνεχισει ότι αρχισε
θέλεί,οΑΟAN για τη νέα,σεζόν
Αδειες καρέκλες στις πλατείες
Προτάσεις για τον τουρισμό
.Προετοιμασία
για το φετινό
Τηλεδιάσκεψη ττων Περιφερειαρχν με τους εκπροσπους του τουριστικού κόσμου
πρόγραμμα
Ρπορτάζ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
δακοκτονίας
Στο στάδιο της πλήρους προετομασίας προσπαθούν να μπουν οι na ράγοντες του τουρισμού
που χθες είχαν τηλεδιάσκεψη με τους Περιpε
ρειάρχες της χρας , με
αντικείμενο τον συντονισμό της συνολικής προσπάθειας για να μη χαθεί
η φετινή τουριστική περί
Στη συνάντηση , την οΠοia συντόνιζε ο Πρόε . είναι nως για να λειτουρ - σμα του τουρισμού από όμως θα είναι ρεαλιστικοί
δρος της ΕΝΠΕ Απόστο - γήσουν ξενοδοχεία , μετα λος Τζτζικστας , μετείχαν
ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικν Τουριστικν Ε.
πιχειρήσεων Γιάννης Ρ
τος, της Πανελλήνιας ομοσπονδίας Εενοδόχων
Γρηγόρης Τάσιος, του Εε
νοδοχειακού Επιμελητη ρίου Ελλάδας Αλέξανδρος
Βασιλικός και ο Πρόεδρος
της Αegean Eυτύχης Βa ολάκης , που αναφέρθη καν σε μια σειρά ζητήματα
που απασχολούν τον κό σμο του τουρισμού.
Οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου ενημέρωσαν τους Περιφερειάρχες
για τις ανησυχίες τους
λόγω της κατάστασης που
επικρατεί στον τουρισμό
και τις εκτιμήσεις τους για
τη φετινή τουριστική nεp οδο , αλλά και για τα (ητήματα nou δημιούργησε η
Πανδημία . Επίσης , κατέθε .
σαν σειρά προτάσεων για
δράσεις τόνωσης του του ριστικού προϊόντος, τόσο
σε επίπεδο χρας , όσο και
σε περιφερειακό επίnεδο.
Zekiša 3
. Συζήτηση
για το Γηροκομείο
Ιεράπετρας
Σελίδα 9
Αυτό που τονίζουν όλο φορές , γενικά όλο το φα - ποιους κανόνες οι οποίο
τον Ιούνιο , χρειάζεται κά.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 5
δωδνη
IKTEO
ΑΣΙΟΙΟΥ
ΘΕΪΚΟ ΠΑΓΩΤΟ
Η δωδνη επιστρέφει!
NEA YOHPEIIA
Σας λείψαμε και μας λείψατε!
Ανοίγουμε για take away
από Σάββατο 9 Μαΐου
DELIVERY!
Παραλί
& nαράδοση
Του οχήματος
στο χρο σας
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Agies
Nikolaos
Mochlos
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΠΕΡΙΕΣ ΑΙΑΦΟΡΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 0498ΚΛΟ
ΜΕΛΤΖΑΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
|ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
lotpo
0,39€/KIAO
Χανιά
PEOugvo
049€/KIAO
0,69€/KIAO
1,19€/KIAO
λασίθι
Ηpάκλειο
Υγειονομικά
πρωτόκολλα
οι τέσσερις άξονες nου
έχει θέσει ο ΣΕΤΕ και
φαίνεται να υιοθετούν σε
γενικές γραμμές όλοι οι
άνθρωποι του τουρισμού
έχει ως κορωνίδα τα υγει ονομικά πρωτόκολλα λει τουργίας
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0? ΚΑΛΕΣΕ: 28420-93400
NEPIEZOTEPEZ NPozeOPEZ
FIA NA
KANTE MAI LIKE ITH IEAIAA MA ITO FACEBOOK
www.facebook.com/Onaponakeio Muhavakne
Optoka PpoUra Kai AaxavIKá
Πληση λιανική-χονδρική- Διανομή κατ' οίκον
επΙMENΙΔΟΥ st- AΠΟΣ ΝΙΚΟΛΛΟΣ. ΤΗΛ. 204102171
ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ . ΙΕΑΠΕΤΡΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΟ AUTODIAGNOSIS)
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΤΗΝ ΑΙΦΑΛΕΙΑ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΕΤΟΣΥΝΗΣ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα