Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
SLAROOPUI .
skywalker
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
OAYMIIAE
Βορείου Ελλάδος
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη 7.5.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7348
28 χρόνια
ΠΝΙΛΗΝΙΑ Πρωταθλήτρια ύφεσης η Ελλάδα με 9,79%
Κομισιόν:
Βορείου Ελλάδος
Τ εγγυήσεις ζητούν
Χατζηθεοδοσίου:
Άλλα λέει η
κυβέρνηση, άλλα
οι τράπεζες
οι τράπεζες για να δανείσουν
Ποιες είναι οι διαφορές στη στρατηγική σε ό,τι αφορά τα νέα
δάνεια του ΤΕΠΙΧ Ι1 και τις χορηγήσεις από το Εγγυοδοτικό
Ταμείο, με εγγύηση Δημοσίου στο 80%. Οι ,
στίμήητων
αίναλλερητάα
κορονο-δήλωσε η Εκτε- αναγκν
ρευη Ευρωπαίϊκή Επ- Τού.κ Τα ελληνικά λεστική Αντιπρ-στότητας>. Η
μέτρα των 10 όεδρος Μαργκρέ- στήριξη θα είναι
Βέστείγερ προσβάσιμη στις
για επιχειρήσεις
Πολιτική όλων των μεγε2020.
Τροπή,
Πλαίσιο ου Προσωρινού στηρίξουν τους υπεύθυνη
Πλαισίου για τις αγρότες
εκατ. ευρ θα
Created by Universal Document Converter