Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 07.05.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6528
Τι σημειν ει ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ
Να διαψεύσουμε τις δυσμενείς προβλέψεις
Στρατηγική επιλογή , η εξαγορά του 80%
Οι αλαγές που ζητά η δολlue στο
deal της ΓΡS
Με βασικό σενάριο την ολοκλήρωση , εντός του μήνα,
της εξαγοράς του 80% της εταιρείας διαχείρισης απαι τήσεων από δάνεια και πιστσεις, FPS , από την
Eurobank κινείται ο ιταλικός όμιλος doValue, ο οποίος
ελέγχεται κατά 28% από το private equity fund
YIIEN:
Αυθαιρεσίες στον
Κυπαρισσιακό
Κόλπο
Μετά από εντολή του υπουργού
Περιβάλλον τος και Ενέργειας ,
κ. Κωστή Χατζηδάκη , κλιμάκιο
των Επιθεωρητν Περιβάλλοντος , πραγματοποίησαν έλεγχο
στην περιοχή του Κυπαρισσια
κού κόλπου, στον νομό Μεσ
σηνίας , με αντικείμενο την εξ ταση της εφαρμογής των διατά .
ξεων του υφιστάμενου Προεδοικού Αιατάγματος Προστασίας
Eurobank
Fortress.
Ετιμελητήριο Πειραά:
Στήριξη επιχειρήσεων στα
νησιά του Σαρωνικού
Η διοίκηση της do Value, τόσο κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2019
όσο και στις μετέπειτα επίσημες αναφορές
της , δεν έχει θέσει κανέναν <αστερίσκον ως
προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη
Eurobank, μετά την εκδήλωση της πανδημίας | της περιοχής
της Covid-19.
Κατά τον έλεγχο , οι επιθεωρητές διαπίστωσαν 3 σημαντικές
παραβάσεις:
Τη διάνοιξη και κατασκευή 5
οδν πρόσβασης προς τον
αιγιαλό , οι οποίοι σύμφωνα με
το Π.Δ. δεν πρέπει να υφίστανται καθς χρησιμοποιούν ται
για οχλούσες δραστηριότητες
(μηχανοκίνη τοι αγνες, διέλευση και οχημάτων βαρέως τύπου
xÀT).
Χρηματιστήριο Αθηνν :
Άνοδος 1,33%, προβληματίζει
ο χαμηλός τζίρος
Τη διαβεβαωση ότι το BΕΠ στηρίζει τη επιχειρηματικότητα και.
τις εποχυμές επιχειρήσεις που λειτουργούν στα νησιά του Σαρ ωνιπού και της ευρύτερης ζνης στην Αντιπεριφέρεια Νήσων
Αττικής εξέφρασε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητη ρίου
Πειραις.
Ο κ. Ανδριανός Μιχάλορος έκανε την επισή μανση αυτή στη
διάρχεια τηλεδιάσκεψης με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Εμπορικν Συλλόγων και τουριστικν φορέων των
νησιν που πραγματοποιήθημε χθες . Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ, ο
Λιευθυντής του Επιμελητη ρίου κ. Μιχάλης Γιάγκας και η Ειδική Σύμβουλος u. Bίou Μαυρομμάτη άπουσαν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στα νησιά της Aπικής,
ολλλά παι τις δυσχολίες οι οποίες έχουν ήδη ορχίσει. να πατα γράφονται στις εποχιές επιχειοήσεις
Ανέκαμιpαν οι τιμές των
μετοχν , μετά από δο
έντονα πτωτικές συνεδριά
σεις στη διάρκεια των
οποίων ο βασικός χοηματι
στηριακός δείχτης κατέγραψε απλειες 6,17% .
τους επενδυτές να έχουν
στρέψει την προσοχή τους
στην επανεκκίνηση των
ευρωπαϊκν οικονομιν ,
αλλά και στην απόφαση
του γερμανικού συνταγματικού
Την ύπαρξη μιας αυθαίρετης
κατοικίας στην περιοχή <Βουνάκι, καθς και παράνομες
κατασκευές (ξύλινες και μεταλλικές εξέδρες, τοιχία για καφε στίαση, αν αψυχή και για ξενοδοχεία ).
Το Υπουργείο Περιβάλλον τος
και Ενέργειας αναλαμβάνει
πλέον συντονιστικό ρόλο για
όλες τις αρμόδιες εθνικές και
τοπικές αρχές , στε να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία μέτρα για την παύση
των προαναφερόμενων παραβά
δικαστηρίου
μερικς
κρίνει
συνταγματικό το πρόγραμμα αγοράς τίτλων
αντιΗ αγορά ακολούθησε την
ανάκαμψη των ευρωταϊκν χρηματιστηρίων με
OEOV.
Created by Universal Document Converter