Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
IEMI TH 7 MAlOY 2000
www.olymplobima.gr
Η ΕnΟKNο ov ΦΟΡΝEΙ
HEAMENIEPAE NA TO
ΤΟ EAΙΟΠΑ ΤΗΝ ΕTΙΑΣΗ
THN AMATH
Εφάπαξ μαζί με
την κύρια σύνταξη
ANOITMA TON EXONEION
Ζητά εγγράφως
Τραπεζάκια έξω,
κλείσιμο δρόμων ,
ανοιχτές τζαμαρίες
από τους δημάρχους
διασφαλίσεις ότ δεν
ENIAJA ANTIMETONIEH OAON
TON ADOANEMENON
υπάρχει κίνδυνος
X. ANTONIOY: «POKETAI
TH YTEIA OAON MAE
Dvtnen dy topa ond rolpovn aquovn
puvampoaç umopm nahos
w orola ukaroha nponoudppou
31 mg opal kupponu popt
Spnton mbeol yopymens
ENAEXOMENO NA ANOIEOYN ETIE 25 MAIOY
vaiç. Tramapona a sy n ovads
movout md pos. Hopra
pogiamovuma itov, pk ladian
antoron pdoovoopakqtoç my
ΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΝΗ
Πανευρωπaίκή
διαμαρτυρία
άδειες καρέκλες.
Παρέμβαση του
Επιμελητηρίου Περίας
rA THN ANOTEAEZMATIKOTEH
ABTOYPA TOY NPOPAM MATOE
eETPETEAzNPOKATABONHE
Neplaç wapdo
Αναρτήθηκε η μελέτη για την
αναθερηση των χρήσεων γης
Danduç BOS domkov a Nampvineg
amy anda Epl, po ve
pipaç omy
aluotaç oumoa nd my n
ΤΟΥ ΠΡΟΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΝΗΣ
Xatngootooy oouç Yropyo
Kamphng, uaplao my num0 Ampila, n
TEPNOZ
HEAL ESTATI
mplo oDonou aou Namplng waovon
BHOVE
THE ENANAMBTOYPIAZ
TON DOABON
Kamphga
udv novoa doppinpara
an hatDRepue tlapias ano 52ru
EnaysApatIK axivnra Ka
ουκόπεδα εντός σχιδίου και εατός
στην Δεπτοκαρυά καπι πλάκα
Arugipo
ou eptvoundow Napa aou Remplrg
Hm ouarpampe and Bo pova, a
onpompniompemomonapro
Aunpap YpagA4ranç rapo Niavtun
Ολοκληρθηκαν
οι απολυμάνσεις σε
Γυμνάσια και Λύκεια
BA AIANEMHOOYNANTIEHTTIKA
Συστηματικές εργασίες
στους χρους πρασίνου
www.terpas. infoate pos gr
AΙΟΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
IKTEO OAYMNOI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Τερνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
σην Κατερίνη
Na popallo mlm paç ureniç oa us ondprpasuç os
Xo extoçmereos
AnO THN ADOAABA KATEPINHE
Συνελήφθη γυναίκα που εκκρεμούσε
ένταλμα σύλληψης
Με προnα maη τες στις
ΠΑΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙΤΡEΕ ΑTAKΑΣΤΝΕΣ ΑΠΟΑΕΙ
καλύτερος μές το
LyyuduaoTE TO Kakorpo
amorthcopa
d çptoç aupva omoe çinçimrowolon
ugw Duri k, w .
T2351039303 & 34886
2nç Meprias Ti Kenspin
trà 251077377
kon stadinidislive.com