Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΗ Αγάπη
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ
ATONAS
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
(KANHEPTATON 1)
ΠΕΜΠΤΗ7 ΜΑΪΟΥ
OPA: 09:00 - 13:3O
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
KAOHMEPLN H
NEMIITH 7 MAIOY 2020- Ag. qiion 8154- Erog: 370, 0,50 EYPO -1 MARE AONIAZ 4, STIN EANGHD 1507IT
E O H ME-P
AIMA.
Sivouv aUToi TTOU
νοιάζονται. σε αυτούς
που Το χρειάζονται.
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
Εκτιμήσεις σοκ απότην Κομισιόν
yia tnv
για την ελληνική οικονομία
Ύφεση 9,7% το 2020 και 160.000 νέοι άνεργοι
| ροβλέψεις σοκ για την πο, θα παρατηρηθεί έκρηξη της ανερ.
ρεία της ελληνικής οικονο. γίας με το ποσοστό να υπερβαίνει
LΕμίας το 2020 από την Κο - το 20% και οι άνεργοι να αυξάνομισιόν . Εκτιμά ότι η ύφεση θα νται κατά 160.000.
φτάσει θα αγγίξει το 10%
και συγκεκριμένα 0α ανέλ. | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
θει στο 9,7% , έναντι 7,7%
που θα είναι ο μέσος όρος
της ύφεσης στην Ευρωζ- ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
EAIAA9
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Παράλληλα σημεινει ότι
Να συμπεριληφθεί η αντιχαλαζική
προστασία από αέρος και στη Θράκη
Να συμπεριληφθεί η αντιχολαξική προστασία από αέρος κα
στη Θρύκη, ζητάει με επιστοληή που έσταλε χθες στο Υπουγγείο
Aygorixjs AváarvŠIs & Tooyiuen xan ronç euTÀexiqevoug qoρείς, ο ΣΑΣΟΕ.
XEAIAA 2
Γράφει ο Θανάσης Μουσόπουλος
Η ετιστολή έχα oς εξής
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΑΣΟΕ.
"Agsóryer erigue Ynongye,
Η Διίηση του Γενκού Νοoοοομείου Ξάνθης, o
Ιουτή τη δύσοολη ουγευρία που αντιμε τωπίζει ο Νομός!
μας εξατίσgς τη πανδημίσς Του COVID-19, επινμεί να
ευχοpωmήσει δημόσια για
mv evyevixij oveopopa
TIc. TIV Eraigria Japan
Tobacco International, 1
oxoia oto akaiono me
εταιρκής κονωτής Της
"Ego TÀngogogyiri, anó exngonitoug Tar cuverauguorxniv
ogyamiceor tyg Opixyc, óri npogongoir or outyrjoris pa ve ovEΝΔΕΕΜO ΑΡΟΤΩΝ ΙΤΝΕΤΑΕΤKΝ μπερληνeίη απιχαλαζική προτποσία από aέρoς και oτην np
OΡΓAΝΠΕΩΝ & ΕΠΕΙΡΗΣΕΟΝ ΕΛΜΔΟ
yégena ryg Awatokazje Maxedoviag.
I'wogtovrag tyr idraireoy evarobria zov dvalérerE na tyy
axgrtixý Opáxy, oag zagaxaias va ouyarEgudájiere ong aTopdeis ong wa tyv entxraoy nyg aó atgos
αντιχαλαζικςς προστασίας και την περιοχή της Θράκης
Θα φελα να ετσημκάνω ότι η Θρόκη εύνι μνα περιοχ) πλούοια σ δενδρδεις κι τήσιες καλλιέργευς|
προσtφερε πλήρη υλικο.
TExVix unobou ya my
TENTOOPAKIKH
MΗ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΗΚΟΣΜΑΣ
ΤΕΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ TΟY-ΖΕΛAΤΙΝΕΣ
Μετάθεση | ινή Coνάι19 μυ Νοσκομάσμα
Εoρτής
Αιμοδότη
Πιο σνρεκριμένα, η ετυpείa rL η οπούα έχει παραορχή παρουεία στην Ξάνθη με τυ εργοστάσιο mς
EKAII, nooyignor ápeon, pr xpothvpia wn tampó ev
βuφέρoν μύλις ξέσπασε η nνδιμία , στη δυρtά uηοegvodoyixoi efoiaopoi xon vreiovopuxoi vixoi, ovβaλοντας στην εvίχuoη κα βελείοη των πupεχύμεμwν ιαηpεουoν υγείs του 'vixoυ Νοοooμείου Εον.
THà: 25410 27747 -25547 - 76958
Kıv: 6972178022
Anoberavie na yıa áiin pua qopá louTov, nóoD on
wavnai rive VI áyouv ERngeieg xov endruvio
Εμπρακτ τη συμπαράσταση χαι ιοτήρξή του στους!
aνθρπους της πρόης γραμμής των δοpν Υγείας αά
Δαγκλή 80-Ξάνθη | Σεπτέμβριο μνς στυς πολίτε τυ Νού μας
Οo το προσαπικό τον Νοooομείου, η διοεηση και
SOmfy.Moter
NY FAN TENCATE
Made in Holland
H Aotxjrea vo F.N. Záving
Poquika Elévn
EFAIMA 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα