Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
n Alńðeia
Ο Γιργος
Αυβρσίου
σχολιάζει
" Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Ο Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4666- ΕΤΟΣ 17ο
IHEMIITH 7 MAÏOY 2020
TIMH 0,50
THA: 24410 80888
Χάρισμα 40% mς Προκαταβολής
OKata
. Τι προβλέπεται σε
κοινή απόφαση των
υπουργν Οικονομικν και Εργασίας
. Ειδικότερα, η κοινή
απόφαση των υπουργν Οικονομικν κα
Εργασίας ορίζει ότι
Παρέχεταη δυνατόBCE ECB EZB TAT P
CE ECB EZS EKT Do
τητα στις επιχειρήσεις να επιστρέψουν
μόνο Ποσοστό 70% της
ενίσχυσης
Σελ, 5
Πολιτική,
Πολτική
Γροθιά στην ευρωπαϊκή Παρέμβαση του ΥΠουρanannɛyyún
Η απόφασηη του Γερμα νικού Συνταγματικού
Δικαστηρίου
γού Δικαιοσύνης Κστα
Τσιάρα στον Κωστή Χατζηδάκη για τα κλειστά
εμπορικά καταστήματα
Σελ. 4 της ΔΕΗ
EɛA. 7
AAHOELA:
Αρνητικά τα 34 δείγματα
DEΟΔΥ στο γηροκομείο της Ιεράε
Μητρόπολης στην Καρδίτσα
. Η απάντηση από
τον ΕΟΔΥ ήρθε και
τα συνολικά 34
Ζητείται από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ της
δείγματα (24 τρόΚαρδίτσας , υπάλληλος γραφείου κατά προτίμηση Αρνητικα και τα 34 δείγματα φιμοι και 10 προμε γνσεις προγραμμάτων λογιστικής .
Πληροφορίες στο τηλ. 24410808886977200595 Γιργος Αμβροσίου
Βιογραφικό στο [email protected]
σωπικό ) στο
γηροκομείο της Ι.
Μητρόπολης ήταν
όλα αρνητικά
EɛA. 3
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr
KopðÍToa